Neviditelný pes

POLITIKA: Podvody ve sněmovně jako norma

3.10.2008

Minulý týden jsme se mohli opět dovědět, že ani nové hlasovací zařízení ve sněmovně nezabránilo poslancům, aby uplatňovali zavrženíhodnou taktiku zpochybňování hlasování, i když právě kvůli tomu bylo zakoupeno. Tuto zdržovací taktiku využívají poslanci skoro ze všech politických stran, jak ukázala poslední schůze, kde hlasování zpochybnili Tomáš Kvapil z KDU-ČSL, pánové Karel Černý a Josef Smýkal ze sociální demokracie i Michael Hrbata z ODS. Mimo tedy zůstali jen zelení a komunisté.

Důvod k takovému jednání zdá se být prostý: výsledek hlasování se zpochybňuje za situace, kdy všichni poslanci nejsou ve sněmovně a je naděje, že dojde při novém, pozdějším hlasování, ke změně výsledku: mezitím se chybějící poslanci dostaví do jednacího sálu. Jde tedy o účelovou lež, která na naše poslance prozrazuje způsoby nízké politické kultury: Jakýkoliv prostředek k prosazení osobního či stranického zájmu je v naší sněmovně brán jako přijatelný, s odvoláním, že nerespektování připomínky by bylo porušení jednacího řádu.

Jenže nové hlasovací zařízení, které stálo šest milionů korun, jak prozradil sám předseda sněmovny Miloslav Vlček, umožňuje, aby se zpětně vyvolalo hlasování, tedy aby se ukázalo, jestli daný poslanec blafuje, nebo jestli se spletl počítač, a to pan předseda zatím nikdy nevyužil, čili tuto zavedenou lživou praxi de facto podporuje či s ní alespoň mlčky souhlasí. Účelové podvádění je tedy v naší sněmovně tolerováno i vedením sněmovny a to je již na pováženou, přestože toto nové zařízení to umí odhalit.

Sněmovna jakožto ústavodárné shromáždění a zvláště jeho vedení, které vytváří normy chování pro celou naši společnost, by měla být garantem férovosti a ne jevištěm, na kterém se občanům předvádí, jak podloudně je možné dosahovat změny výsledků pomocí snadných účelových lží s odvoláním na jednací řád. Zároveň se tím toleruje i absence poslanců v jednacím sálu, která v očích veřejnosti je zase symptomem vnitřního nezájmu dotyčných poslanců na věcech veřejných, tedy v důsledku na nás občanech.

Obecně platí, že pravidla v řádné společnosti nemají nikdy sloužit k tomu, aby se pomocí nich dala zakrývat lež či podvod, protože pak taková praxe předváděná na nejvyšší úrovni vytváří nežádoucí vzory chování, které lze napodobovat i na nižších úrovních, což demoralizuje společnost. Takové jednání z účelové lži tvoří normu a činí-li tak sněmovna, stává se to závažným společenským problémem, který bychom neměli opominout jen pouhým konstatováním. Za takové situace by se měla pravidla změnit, aby k něčemu takovému nemohlo příště docházet.

Jak vidíme, i na zdánlivé maličkosti lze ukázat na nezdravé způsoby chování, které se zabydlely v naší sněmovně. Pokud se naše společnost chce doopravdy z marasmu plného podezření, lží, podvodů, negativního či pozitivního motivování, jak o tom eufemisticky hovořil bývalý poslanec Morava, dostat, pokud chceme, aby naše politika nebyla vyprázdněná, jak o tom hovořil pan prezident Václav Klaus, tak je třeba začít právě ve sněmovně, která je normotvorná a na očích celé veřejnosti.

Vysíláno na ČRo 6, publikováno na www.rozhlas.cz/cro6

(převzato z Blog.aktualne.cz se souhlasem redakce)

Autor je novinář a spisovatelzpět na článek