Neviditelný pes

POLITIKA: Co třeba škrtnout pana Bátoru?

diskuse (18)
Ministr školství Dobeš (VV) vyrukoval s plánem na uspoření bezprecedentního podílu zaměstnanců svého ministerstva a jím přímo řízených složek. Bude se prý jednat o 23 % úředníků, o jejichž další existenci bude rozhodovat personální šéf Bátora. Je s podivem, že se ministr neostýchá vypustit do světa takovou informaci po všech kontroverzích, které samotné zaměstnání Bátory na ministerstvu způsobilo, a po skandálech, které tento člověk stačil za své krátké působení na ministerstvu natropit.

Svůj záměr radikálně propouštět doprovodil ministr Dobeš podivuhodným ujištěním, že při rozdávání vyhazovů Bátora „nebude smět použít hledisko náboženské ani jiné“. Jediným kritériem prý bude to, jak který úředník pracuje. Každému člověku přece musí být jasné, že Bátora, který je na ministerstvu tak krátkou dobu, nemůže vědět, jak který zaměstnanec pracuje. Navíc se zdá, že pan Bátora většinu pracovního času na ministerstvu věnoval spíše obhajobě své osoby, podávání trestních oznámení na ochranu osobnosti a snaze o mediální zviditelnění svých radikálních politických názorů na veřejnosti. Stěží mohl mít čas na seznamování se s chodem ministerstva a s výkony individuálních zaměstnanců.

V situaci, kdy ministr zahraničí Schwarzenberg komentoval setrvání pana Bátory ve vedení důležitého odboru na MŠ slovy, že má dotčená osoba vlivnou ochranu shora (míněno z Hradu), je velmi pravděpodobné, že se vedoucí pracovníci ministerstva obávají klást jakýkoli odpor. Opět zde narážíme na problém naší státní správy, která stále ještě nefunguje způsobem obvyklým ve vyspělých zemích. Vedoucí místa jsou příliš často obsazována podle politických a nikoli profesních kritérií. To vede k udržování mentality strachu a nesvobody. Úředníci se hledí zavděčit stávajícímu ministrovi z obav o existenci. Za současné situace na ministerstvu školství je snadné si představit, že řada dlouholetých a pro otázky školství kvalifikovaných pracovníků musí mít nyní strach o místo jen proto, že třeba nesouhlasili se školskou politikou ministra Dobeše nebo někde, třeba i neveřejně, kritizovali krajně sporné výroky pana Bátory.

Resortu školství hrozí velká blamáž, která může mít nedozírné následky. O propuštění téměř čtvrtiny zaměstnanců bude v české realitě rozhodovat člověk, který sám ani za mák nedbá kodexu státního úředníka. Skutečnost, že pan Bátora rozeslal jménem svým a jménem své podivné iniciativy dopisy velvyslancům cizích mocností, sama zakládá důvod k jeho okamžitému propuštění z pracovního poměru. Sám ministr Dobeš přece musí velmi dobře vědět, že je při tom lhostejné, zda si na onen den, kdy osobně za asistence médií poštu velvyslancům roznášel, vzal dovolenou či nikoli! Zkrátka a dobře: Co takhle začít se škrtáním u pana Bátory, pane ministře?

Autor je místopředsedou Evropského parlamentu

Převzato z LiborRoucek.blog.idnes.cz se souhlasem autora

zpět na článek