Neviditelný pes

POLEMIKA: Škůdce v hlavě vědcově

Neznám pana Chýlu osobně, ale dočetl jsem se na internetu, že je to profesor exaktní vědy, o to více mě překvapuje, s jakou lehkostí vypouští do světa bláboly, aniž by si ověřil fakta. Bože, jak by se asi čertil, kdybych jakožto Neználek napsal, že si jeho domovský Fyzikální ústav AV ČR nezaslouží žádné veřejné peníze, protože se tam prof. Chýla zabývá strukturou hadrů (a to je přece k ničemu, neboť s hadrem se myje podlaha a zkoumat ho blíže netřeba).
Reakce na článek Jiřího Chýly Kdo je škůdcem reformy? uveřejněném na NP 22. prosince.

Neznám pana Chýlu osobně, ale dočetl jsem se na internetu, že je to profesor exaktní vědy, o to více mě překvapuje, s jakou lehkostí vypouští do světa bláboly, aniž by si ověřil fakta. Bože, jak by se asi čertil, kdybych jakožto Neználek napsal, že si jeho domovský Fyzikální ústav AV ČR nezaslouží žádné veřejné peníze, protože se tam prof. Chýla zabývá strukturou hadrů (a to je přece k ničemu, neboť s hadrem se myje podlaha a zkoumat ho blíže netřeba). Jenže on se zabývá strukturou hadronů a to je jistě jiná káva. Částicová fyzika má budoucnost, jak ostatně patrno i z letošního uvedení Velkého srážeče hadronů do provozu (viz zde). Vzdělaný exaktní vědec vytýká ministru zdravotnictví a vládě, že neplní programové prohlášení, a očividně nezná základní fakta.

Pokusím se jeho teze stručně a stravitelně vyvrátit:

1. Vláda se zavázala podle vzoru přípravy důchodové reformy iniciovat veřejnou diskusi o transformaci českého zdravotnictví ke vzniku expertní komise řízené nezávislým koordinátorem (obdoba Bezděkovy komise), Podle J. Chýly není po takové komisi vidu ani slechu a dokonce o ní vláda ani nemluví. To je naprostá lež, taková komise pracuje už téměř dva roky. Vznikla usnesením vlády, její práce se účastnily všechny parlamentní strany kromě ČSSD (na přání D. Ratha), otevřela se různým skupinám včetně pacientských, má svého koordinátora Ondřeje Mátla, podobně jako měla svého koordinátora komise pro důchodovou reformu („Bezděkova“ komise). Bližší informace o této „komisi“ a o veřejné diskusi pod názvem „kulatý stůl“ naleznete na www.kulatystul.cz .

2. Vláda slíbila osobní zdravotní účty – Stačí, kdyby se pan Chýla zeptal u své zdravotní pojišťovny, zjistil by, že takový účet už má! Zjistil by, jakou péči a za kolik čerpal, jaké poplatky zaplatil atd. Ještě to nejsou spořící účty, ale jejich základ je položen.

3. Vláda navrhne nahradit tzv. zákon o neziskových nemocnicích novým, v prostředí EU standardním, zákonem o neziskových organizacích.

Na tomto zákonu se pracuje, v gesci ministryně Stehlíkové.

4. Budou definovány nepodkročitelné parametry časové a geografické dostupnosti zdravotní péče pro každého občana (J. Chýla píše: “V kterém ze zákonů, které Julínek s Hroboněm dosud ukuchtili, jsou tytu limity stanoveny?).

Tyto parametry jsou obsaženy v návrzích reformních zákonů o zdravotním pojištění (informace o nich naleznete na webu ministerstva www.mzcr.cz). Garance časové dostupnosti (maximální čekací doby na operace) jsou obsaženy i v malé novele zákona č. 48 o veřejném zdravotním pojištění, která úspěšně prošla vládou a leží v parlamentu (text zákona www.mzcr.cz sekce Odborník, vlevo záložka Legislativa a právo).

5. J. Chýla píše: Transformace zdravotních pojišťoven na akciové společnosti je mimořádně závažný a nevratný krok, který musí být pečlivě připraven. Kde je výše slíbený „nezávislý regulátor“? Slyšel někdo, že by o jeho zřízení vláda vůbec uvažovala? Pan profesor opět projevuje flagrantní neznalost – připraven je komplex zákonů, které od počátku počítaly s tím, že pokud mají být transformovány pojišťovny, musí ještě předtím vzniknout Úřad pro dohled nad zdravotními pojišťovnami, nezávislý na ministerstvu zdravotnictví – znovu odkazuji například na věcný záměr zákona, který na webu ministerstva visí už řadu měsíců a o kterém široce informovala média viz zde. Připomínám, že právě současný stav je takový, že pojišťovny nejsou dostatečně regulovány ani při svém vzniku, ani při plnění nároků svých pojištěnců, ani v hospodaření s penězi atd., a že je tedy tato nová regulace naprosto zásadním krokem reformy.

Nebudu dále zmiňovat otázku univerzitních nemocnic, to by si vyžádalo samostatný článek a pan prof. Chýla se i zde mýlí – nikdy nešlo o prostý převod fakultních nemocnic na akciové společnosti, ale o vznik nové právní formy podle samostatného zákona o univerzitních nemocnicích, kde je forma a.s. jenom základem – ovšem přesně popsaným a okleštěným tímto specifickým zákonem (defacto non for profit organisace). Také už nechám poplatky, tam od začátku bylo jasné, že se budou týkat (a také se i týkají) praktických lékařů a nemá s tím nikdo problém.

Věřím, že si pan profesor Jiří Chýla na webu ministerstva zdravotnictví prostuduje další fakta k reformě zdravotnictví a že uzná, že se ministr zdravotnictví – více, než kdokoliv jiný na politické scéně – skutečně drží programového prohlášení vlády. Pokud mu budou nějaké informace chybět nebo připadat nesrozumitelné, rád je doplním, ba si i dám poradit, jak je komunikovat lépe. Jsem zvědav, zda moudrý muž ve světle nezpochybnitelných faktů uzná, že se mýlil.

mluvčí MZČR

zpět na článek