Neviditelný pes

POLEMIKA: Odměny bankovní rady ČNB vs. odměny v ČKA

23.1.2006

aneb Vlastimil Tlustý se mýlí

V sobotní MF Dnes ze 21.1.2006 se lze na druhé straně v článku J. Kopeckého "Sobotka: Snížím platy poslanců" dočíst, že šéf dozorčí rady ČKA V. Tlustý v reakci na návrh B. Sobotky omezit příjmy v ČKA (z kontextu je zjevné, že jde o platy představenstva a dozorčí rady ČKA) na úroveň maximálně o deset procent vyšší než v České národní bance (zjevně v bankovní radě ČNB) uvedl: "Odepsal jsem panu Sobotkovi, že kdyby se měly příjmy v agentuře změnit podle jeho představ, tak by se musely zvýšit". Dále je v další větě názor V. Tlustého autorem článku rozveden: "Tvrdí, že výše příjmů v bankovní radě je včetně odměn vyšší, než jakou mají manažeři agentury a bývalí politici v dozorčí radě."

Pominu debatu o tom, zda má být více odměňován post v dozorčí radě ČKA, než post člena Bankovní rady či guvernéra ČNB, jen si dovolím poznamenat, že ten druhý post mj. představuje plný pracovní úvazek a stupeň odpovědnosti, resp. ručení majetkem je v obou případech stejné. Nicméně musím opravit omyl pana V. Tlustého, pokud jde o odměňování členů bankovní rady ČNB.

Nejprve však k odměňování managementu a dozorčí rady ČKA. Na rozdíl od ČNB ČKA nezveřejnila jmenovitě odměny jednotlivých členů svých orgánů za rok 2004. Ve výroční zprávě ČKA pro rok 2004 se však v části týkající se odměňování představenstva a dozorčí rady lze dočíst, že odměny 5 členů představenstva (v textu vedoucích osob) činily v roce 2004 zhruba 33,2 mil. Kč. Po odečtení ve stejném dokumentu uvedené náhrady mezd členům bývalého představenstva (odstupného) ve výši 9,8 mil. Kč dojdeme k částce 23,4 mil. Kč, resp. 6,9 mil. Kč na člena představenstva. Dále se dozvíme, že jediní dva členové dozorčí rady, kteří mohli odměny pobírat, neboť nebyli poslanci ani senátoři, získali dohromady 7,3 mil. Kč, prostý člen představenstva ČKA si tedy za rok zřejmě přišel zhruba na 3,7 mil. Kč. Pokud zohledníme fakt, že předseda představenstva ČKA měl nejspíše vyšší plat než řadový člen představenstva a je pravděpodobné, že představenstvo získalo jednorázové odměny, odpovídají tyto údaje i informaci ze zmíněného článku v MF Dnes, že odměny dozorčí rady "tvoří tři čtvrtiny toho, na co mají nárok manažeři agentury z představenstva". Neodolám, abych nepoznamenal, že tento poměr výše odměn v dozorčí radě vůči výši odměn v představenstvu je podle mých zkušeností ze soukromého sektoru mimořádně vysoký.

A nyní k odměnám v bankovní radě ČNB. Ty jsou jmenovitě zveřejněny na webové stránce ČNB. Ve stejném období, tj. v roce 2004, činil objem vyplacených hrubých mezd zhruba 3,6 mil. Kč pro guvernéra ČNB, 2,9 mil. Kč pro viceguvernéra a 2,4 mil. Kč pro člena bankovní rady. Odměny členů dozorčí rady ČKA tedy rozhodně převyšují odměny řadových členů bankovní rady a to zhruba o polovinu. Možná však klíč k pochopení omylu V. Tlustého leží ve formulaci "včetně odměn vyšší" a v Tlustý se domnívá, že členové bankovní rady získávají ještě další významné odměny či požitky. Jako člen bankovní rady gesčně odpovědný mj. za finanční stránku provozu a za lidské zdroje ČNB však musím V. Tlustého ujistit, že žádné odměny nad rámec uvedených čísel nebyly vyplaceny. Z dalších požitků členů bankovní rady stojí za zmínku: reprezentační fondy využívané pro dary (většinou pamětní mince) především kolegům z jiných centrálních bank a dalších vládních agentur nebo placení účtů v restauracích při hoštění významných osob mimo ČNB (tedy nikoliv společných obědů členů bankovní rady), ty však nepřesahují ani u guvernéra 10 tis. Kč měsíčně, nárok na služební auto (v současnosti starší Opely Omega, Škoda Octavia, nic nebo vlastní auto), mobil a notebook. Takže, ať počítám, jak počítám, stále se pro viceguvernéra nemohu dopočítat, ani čtyř pětin odměn řadového člena dozorčí rady ČKA (a to bych se asi měl spíš porovnávat s místopředsedou dozorčí rady), a nic dalšího schopného toto změnit v požitcích bankovní rady prostě není.

Čtenáře, kterým i tak odměny bankovní rady ČNB vyrážejí dech a jejich výše jim brání v dalším přemýšlení a porovnávání, bych se chtěl na závěr pokusit uklidnit dvěma fakty: (1) Osobně jsem odchodem do ČNB nešel kvůli penězům, a taky jsem si platově odchodem z pozice ředitele oddělení finančních služeb podnikům v PricewaterhouseCoopers ČR nepolepšil. (2) Odměny členů bankovní rady ČNB ale i počet členů této rady patří mezi centrálními bankami post-transformačních ekonomik, nemluvě už o centrálních bankách starých členů EU, určitě k těm nižším.

Debata o odměnách dozorčí rady ČKA v porovnání s ČNB by se měla odvíjet od faktů, nikoliv smyšlenek. I proto na závěr připomínám, že ČNB se svým hospodařením každý rok seznamuje Poslaneckou sněmovnu i rozpočtový výbor a V. Tlustý je členem obou těchto institucí.

Autor je viceguvernér České národní bankyzpět na článek