Neviditelný pes

PAKT: Ach ten Vít Rakušan…

diskuse (18)
Nyní, už s využitím některých odpovědí Ministerstva vnitra se mohu pokusit uvést slova Víta Rakušana na pravou míru

Vít Rakušan k migračnímu paktu právě napsal (v příspěvku a následně v komentáři): „…není v něm povinnost přijímat migranty, a to ani tehdy, když u nás už nebude tolik uprchlíků z Ukrajiny. […] Přijmout migranty nebudeme muset za žádných okolností.“ Skutečně za žádných okolností, pane ministře?

Nyní, už s využitím některých odpovědí Ministerstva vnitra se mohu pokusit uvést slova Víta Rakušana na pravou míru. Osobně se domnívám, že je to ještě horší, ale nyní se opravdu omezím jen na argumentaci, kterou mám potvrzenu s Ministerstvem vnitra.

1) Povinné offsety (převody příslušnosti k vyřízení žádostí o azyl) v migračním paktu jsou. Tzn. stát, na který přejde příslušnost, vyřídí žádost dotčeného migranta o azyl. Pokud ji schválí, migranta si nechá. Pokud ne, bude zkoušet jej vyhostit.

2) Mezi členské státy se povinně rozdělí tolik offsetů, kolik chybí relokací do 60 % z kvóty relokací uvedené v rozhodnutí Rady EU.

3) Offsety se na členský stát současně aplikují pouze tehdy, pokud na jeho území nějaký migrant (jehož žádost o azyl by měl správně vyřizovat jiný stát) fyzicky přebývá.

4) Vnitro říká, že u nás žádní takoví migranti fyzicky nejsou, tudíž na nás povinné offsety nedopadnou. No, jenže, vcelku často zachytíme dodávku s takovými migranty a ani naše přijímací střediska nejsou prázdná. Vít Rakušan nemůže zaručit, že se v nich nenacházejí a hlavně nebudou nacházet migranti, na které budou offsety dopadat.

5) Tedy za jakých okolností budeme zcela určitě nuceni migranty přijmout, v tomto případě ponechat si ty, které na našem území chytíme? Za těchto: A) Aktivuje se mechanismus povinných offsetů; B) Zrovna v té době budou na našem území migranti, kteří podali žádost o azyl v jiné zemi, ale utíkali z ní přes naše území nebo sem dorazili z jiného důvodu; a C) Naše orgány je na našem území zadržely nebo tady tito migranti z jiných důvodů setrvali (uvědomme si, že dostupnost a atraktivita například Německa a jiných zemí pro migranty se mohou v čase měnit).

6) Nastanou-li tedy okolnosti dle bodu 5 písmen A, B a C, pak budeme tyto migranty nuceni povinně přijmout, tedy nechat si je a vyřídit jejich žádost o azyl. Pokud ji vyřídíme kladně, zůstanou nám natrvalo.

Jinak řečeno: tvrdí-li Vít Rakušan, že migranty nebudeme muset přijmout ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ, lže. Už zase o migračním paktu lže. Jak jsem už vícekrát naznačil, považuji výklad zastávaný Vnitrem za sporný, ale možný. Ovšem to, co píšu výše, je dle mého soudu v souladu s výkladem Vnitra.

Poskytl server Konzervativní noviny


zpět na článek