Neviditelný pes

MIGRAČNÍ PAKT: Jak je to s výjimkou

19.4.2024

Včera @Vit_Rakusan uveřejnil, že výjimka z migračního paktu na ukrajinské uprchlíky je obsažena v ustanovení „článku 9, odst. 3 xv, 11 a 61“. Neuvedl, ve kterém z 10 předpisů tvořících migrační pakt se tato ustanovení nachází. Neseděla ani čísla článků.

Čísla článků neseděla proto, že (později jsem to doplnil) nyní je už k dispozici české znění migračního paktu, které má přečíslované články. Vít Rakušan měl na mysli nařízení o řízení azylu a migrace. Na připojených obrázích vidíte ustanovení tohoto předpisu, na která Vít Rakušan odkazuje, tj. čl. 9 odst. 3 písm. xv (tady jsou všechna ta kritéria) a čl. 61 (v čl. 11 je uvedeno, že o tom, zda je stát státem čelícím migračnímu tlaku, rozhodne úřednická Evropská komise).

Co z toho vyplývá?
Nic, co bych už předtím nenapsal v tomto článku: https://medium.seznam.cz/clanek/robert-kotzian-jak-je-to-s-vyjimkou-na-ukrajince-v-migracnim-paktu-aktualizace-50860… Takže shrnutí:

1) Migrační pakt neobsahuje žádnou předem jistou výjimku konkrétně pro ČR. Právě takto jistě to ovšem Vít Rakušan dlouho veřejnosti podával.

2) Migrační pakt obsahuje jen obecnou možnost pro státy vystavené migračnímu tlaku požádat Radu EU o výjimku.

3) Počet ukrajinských uprchlíků v žádajícím státě je jen jedno z 21 kritérií, kterou musí být vzata v úvahu při posuzování, zda je stát státem vystaveným migračnímu tlaku.

4) O tom, zda je stát vystaven migračnímu tlaku, bude rozhodovat Evropská komise. Ovšem, a to je důležité, jiná Evropská komise než ta, se kterou Vít Rakušan prosazoval migrační pakt. Současné Evropské komisi totiž končí mandát.

5) Co tedy vlastně Vít Rakušan vyjednal? Vyjednal to, že počet ukrajinských uprchlíků je jedním z povinných kritérií pro posouzení, zda je stát vystaven migračnímu tlaku. To určitě úspěch je a tuto zásluhu mu nikdo nikdy neupíral.

6) Vítu Rakušanovi je ale oprávněně vytýkáno, že vyjedání tohoto kritéria prezentoval jako celou výjimku tak, že už je rozhodnuto, že ČR bude mít plnou úlevu z povinné solidarity. A to tedy zdaleka není jisté. Je to jen možné.

Autor kandiduje za Svobodné ve volbách do Evropského parlamentu

Převzato z Twitteru autorazpět na článek