Neviditelný pes

HROZBY: Rusko a jaderné zbraně

23.11.2023

Generál Karel Řehka, náčelník Generálního štábu České armády prohlásil, že se musíme připravit na válku s protivníkem s jadernými zbraněmi. Je to další výrok pana generála, z něhož vyplývá, že nás opět čeká světová válka.

Zatímco v řadě svých minulých prohlášení se generál Karel Řehka vyhýbal tomu, že je Rusko jadernou mocností, poslední výroky Řehky už tuto situaci připouštějí. Mezinárodní terorismus dál ohrožuje naši civilizaci a vedle Ruska je nejvýznamnější hrozbou pro NATO. Nelze spoléhat na věčný mír, uvedl Řehka. Armáda se podle něj připravuje na černý scénář, který může nastat. Tím by mohla být válka s protivníkem s jadernými zbraněmi. „Naše země se bude bránit jako součást NATO,“ doplnil s tím, že se na to musíme nachystat.

Ponechme nyní stranou Řehkovo tvrzení, že „věčný mír je iluze“, a zaměřme se na to, co Řehka říká o budoucím konfliktu. Náš protivník má jaderné zbraně a případný vojenský konflikt by tak mohl eskalovat do stadia, kdy by jaderné zbraně byly protivníkem použity. V tomto případě je možné očekávat i to, že by tyto zbraně byly použity proti cílům civilním s cílem způsobit masové lidské ztráty.

V roce 1975 jsem jako „absík“ absolvoval rok vojenské služby u protichemického vojska. Cvičili jsme odmořování techniky od bojových otravných látek. Ostatně, naše armáda má i v současnosti specialisty tohoto typu a patří k těm, kterými se Česká armáda může i pochlubit. Druhý den oficiální návštěvy velitele pozemních sil Řecka generálporučíka Fragkose Fragkoulise s doprovodem v České republice patřil v pátek 17. září 2010 Liberci. Delegaci doprovázel zástupce velitele společných sil – velitel pozemních sil plukovník Štefan Kaleta. Příslušníci 312. praporu radiační, chemické a biologické ochrany připravili dynamickou ukázku činnosti chemických odborníků po simulovaném použití špinavé bomby. Činnost zahájili průzkumem, pokračovali odběrem vzorků a pak prováděli vyproštění zasažených osob z kontaminovaného prostoru, jejich následnou dozimetrickou kontrolu a dekontaminaci. Během statické ukázky se delegace seznámila s technikou a materiálem pro radiační, chemické a biologický průzkum a dekontaminaci, prostředky individuální ochrany a výzbrojí. Generál Fragkoulis odjížděl spokojený a nadšený z možností, jakými chemické vojsko Armády České republiky disponuje, a pochvaloval si vysokou úroveň připravenosti vojáků chemických odborností.

Už za mé vojenské služby mi bylo jasné, že by v případném světovém konfliktu, na který nás soudruzi politruci ve svých „školeních“ připravovali, a to proti americkému imperialismu, by všechno „cvičení“ a „odmořování“ a používání ochranných masek byla jen pustá teorie. Nic by nepříteli, či „protivníkovi“, nezabránilo v likvidaci takovýchto zařízení. Natož v dnešní době družicových snímkování na daleko přesnější úrovni, než tomu bylo za mé vojenské služby.

Již v době studené války mezi Západem a Východem bylo reprezentantům USA a tehdejšího SSSR jasné, že případný jaderný konflikt by byl válkou, v níž by byli nakonec poraženi všichni. Masivní použití jaderných zbraní by zamořilo celou planetu radioaktivním spadem, státy, kde by byly jaderné zbraně použity, by byly zničeny a jejich populace by byla odsouzena k umírání na jaderné ozáření nebo na sekundární ozáření jaderným spadem.

Dohody o zmrazení počtu jaderných zbraní mezi USA a SSSR byly všeobecně prospěšné. Rozpad SSSR pak vytvořil tak zvaný unipolární svět s nadvládou USA. Dnes se o svá práva hlásí komunistická Čína, která je ekonomicky na vzestupu. Rusko svou válkou na Ukrajině usiluje o zničení Ukrajiny v hranicích rozpadu SSSR. Válka Ruska s USA by mohla vést k podobnému fatálnímu zničení světa, které hrozilo v případě války mezi Východem a Západem v dobách studené války.

Rusko se dnes může opřít o dodávky technologie právě z komunistické Číny, a navíc i ze Západu prostřednictvím „třetích“ zemí, mimo jiné i Turecka – člena NATO. Má-li se svět vyhnout katastrofě, musí spolu opět velmoci jednat. Na rozdíl od Řehky se domnívám, že lze současné konflikty překonat bez rozpoutání světového konfliktu s použitím jaderných zbraní. Odpovědnost leží na velmocích stejně jako v minulosti.zpět na článek