Neviditelný pes

EKOLOGIE: Pomohou miliardové dotace?

27.4.2009

Hodně se diskutuje o (ne)přijímání žádostí na dotace k zateplování domů a výměně kotlů na biomasu. Z dotačních titulů jsou nejvíce problematické výměny kotlů. V případě topení rostlinnými zbytky bude pro většinu majitelů problematický způsob jejich spalování i to, kde je trvale získají a za jakou cenu. Může se jim totiž stát, že dopadnou neslavně jako dřívější příjemci dotací na přímotopy nebo zavádění plynofikace. Před několika lety se v akci na ozdravění ovzduší zbytečně utopilo 6 miliard korun ze státního rozpočtu. Ve všech případech stačí pouze změna vlády bez diktátu zelených a její názor na jinou, možná reálnější energetickou koncepci.

K programu dotací je nutno dodat, že peníze za ušetřené povolenky a nižší vypouštění skleníkových plynů do ovzduší se však získaly od našich průmyslových podniků. Měly by proto být státními prostředky nebo lépe příjmem a injekcí kolabujícímu průmyslu. Veřejnosti ani mediím nejsou známy výsledky z mnoha jednání odstupující vlády. Lze se pouze dohadovat, že přidělení všech finančních prostředků pouze do rukou ministerstva životního prostředí bylo velkorysou odměnou vlády a parlamentu za udržení nesourodé koalice. Nezodpovězenou otázkou zůstává, zda všechna závažná i problematická rozhodnutí může nadále provádět ministr v demisi.

Obecně je známo, že miliardy byly získány od Japonska, které si tím možná zvýšilo svůj politický kredit za dodržení závazku z Kjóta za snížení vlastních emisí. Skutečností je, že i ostatní státy včetně Evropské unie snížily emise mnohem méně, než přislíbily. K případnému nákupu povolenek jsou zatím velmi rezervovaní a příliš se k nim nemají. Přednostně musí dořešit, zda jsou potřebná mnohá ekonomická opatření ve finanční krizi, nebo vyhazování peněz z oken na líbivou propagandu k diskutabilní záchraně Země.

Opravdu husarským kouskem získalo Česko nečekaně peníze a vykoupené Japonsko může zcela regulérně dál znečišťovat atmosféru. Nikdo jim nemůže nic vytknout? Pouze znečišťování se bude přesouvat do jiné části světa. ale výsledek bude v souhrnu naprosto stejný. V součtu globálních emisí je zcela jedno, ze které části světa budou exhalace vypouštěny. V podstatě se jedná o velkolepou administrativní záležitost, vlk se nažral a koza zůstala celá. Ochraně klimatu uvedená transakce naprosto nepomůže. Kde zůstaly všechny proklamace zelených i jiných politiků v grandiózní celosvětové propagaci na její nezbytnou záchranu? Blíží se termín předčasných voleb a otazníkem zůstává, zda tato akce zelených jim opětovně pomůže do vlády a parlamentu. Nutno počítat s tím, že naši voliči jsou nepoučitelní.

Ve zkrácené podobě vyšlo v Právu 25.4.09zpět na článek