Neviditelný pes

DOKUMENT: Co Klaus neřekl - dementi č. 23

5.10.2007

Co Klaus neřekl, tentokráte o komunismu a Evropské unii

Lidové noviny dne 2. října 2007 uveřejnily v rubrice „Výslech“ rozhovor s předsedou Akademie věd ČR prof. Václavem Pačesem. Otázky v tomto on-line rozhovoru pravděpodobně zadávali nejmenovaní čtenáři LN, nikoliv redaktor. Přesto se k první otázce musím vyjádřit.

Otázka zní: „Pan prezident Klaus se vyjádřil, že EU ohrožuje naši svobodu ještě víc než komunismus a že ideologie EU je srovnatelná s ideologií nacistickou. Máte na naši EU podobný názor jako Václav Klaus?“

S touto formulací otázky musím zásadně nesouhlasit. Nikdy jsem nic takového neřekl. Nikdy jsem neřekl, že EU ohrožuje naši svobodu víc než komunismus, a nikdy jsem neřekl, že je ideologie EU srovnatelná s ideologií nacismu. Kdybych něco takového řekl, musel bych se asi zbláznit a asi by bylo naprosto patřičné, aby mne parlament z mé funkce odvolal.

Je to úplně jinak. Nikdy jsem nesrovnával ideologii komunismu a ideologii EU (které já říkám evropeismus). Říkal jsem, že komunismus je už dávno passé a že dnešní Evropu proto v ničem neohrožuje. Předstírat, že Evropu dnes ohrožuje komunismus (v tom smyslu, jak je možné tento pojem definovat), je mylné a navíc zavádějící, protože to odvádí od dnešních skutečných problémů vznikajících na tomto kontinentě. Evropeismus skutečně považuji za ohrožení evropské svobody a demokracie, ale s komunismem jsem ho nikdy nesrovnával.

Stejně tak trvám na tom, že jsem nikdy nesrovnával ideologii EU s ideologií nacismu. To dokonce ani nevím, kde tazatel vzal. Nesrovnával jsem to nikdy, ač je evidentní, že v nacismu jisté evropské ambice také byly. Vycházely ale z něčeho úplně jiného než dnešní evropeismus.

Jestli někomu toto mé rezolutní odmítnutí těchto věcí pomohlo k pochopení mých názorů, budu rád. Budu rád, ač si myslím, že nikdo nezaujatý v tom žádné nejasno neměl. A mám strach, že ti zaujatí tyto mé věty stejně číst nebudou.

Něco jiného je reakce prof. Pačese na tuto otázku. Vždycky jsem si myslel, že zaujatý v tomto smyslu vůči mně není, že mé názory zná, a proto se divím, že takovou otázku přijal a že nevyjádřil pochybnost nad tím, jestli se tazatel nemýlí. Já bych to v opačném případě udělal.

3.10.2007zpět na článek