Neviditelný pes

AFÉRA: Země, kde se dává mimořádná odměna za špatnou práci

30.3.2023

.

Pakliže je pravdivá hypotéza, že ředitele Úřadu práce Viktora Najmona kritizoval již Andrej Babiš, jak nám opakovaně tvrdí ministr Marián Jurečka a dále platí silná nevyvratitelná hypotéza, že co je od Babiše, ultra-špatné jest, na čemž de facto postavila svůj úspěch dnešní koalice - pak logicky (ne lidovecky) byl Viktor Najmon muž na správném místě. Odvolání Jurečkou pak nedává smysl!

Ale již vážněji. Českem otřásá aféra předsedy KDU a ministra práce a sociálních řečí Mariána Jurečky.

Bývalý ředitel Úřadu práce Viktor Najmon mj. tvrdí, že mu ministr Marian Jurečka nabídl za dobrovolný odchod z funkce mimořádnou odměnu. Dosvědčuje to Najmonem tajně pořízená nahrávka.

K jádru věci – nebyl zde dodržen služební zákon a ani dobré mravy. Nelze nabízet přece vysokou odměnu někomu, kdo údajně pracuje špatně. Navíc z peněz daňových poplatníků. To je nejen nelogické, ale i protiprávní. Jestliže chce dát nadřízený ve státní správě podřízenému odměnu, tak musí doložit, že práce tohoto zaměstnance splňuje nadprůměrnou úroveň kvality a navíc v daném období odvedl práci nad rámec svých povinností.

De facto úplatkářství ve stadiu přípravy, jak bylo zachyceno na zmíněné nahrávce, do demokratického evropského právního státu nepatří.

Vsuvka – V. Najmonovi je některými lidmi povýšeně vyčítáno, že si udělal nahrávku tajně. Což je prý nevhodné a neslušné jednání. Jistě obecně opravdu platí, že je neslušné a nezákonné nahrávat si bezdůvodně jiné lidi bez jejich souhlasu. Avšak, co zde měl zmíněný úředník, v této mimořádné situaci, jiného reálně udělat? Jak jinak by následně mohl účinně dokázat, že ho lidovecký ministr chtěl perfidně zastrašit a uplatit? Skutečnost, že tu byl tento pro-korupční obnos nazván formálně mimořádnou odměnou, na podstatě věci zhola nic nemění.

Koneckonců kauzy, kdy české soudy v trestním procesu akceptovaly jako důkaz tajně pořízenou nahrávku, zde již byly. Připomeňme kupříkladu případ Libora Michálka.

Držhubné a odchodné – by zaplatili daňoví poplatníci, ne lidovci

Přijde snad někomu normální dávat veřejné peníze navíc vedoucímu pracovníkovi za špatnou práci? Naprosto absurdní i v rámci českomoravských kocourkovských poměrů. Zrcadlově - to je jako byste za obětavou a kvalitní politickou práci nějakou stranu nebo hnutí odměnili tím, že ji nebudete příště volit.

Mravnější by bylo, pakliže by Marián Jurečka „pracovně-právní bakšiš“ chtěl zaplatit z vlastních soukromých peněz, nebo alespoň ze stranických lidoveckých peněz. To by byl menší etický prohřešek, než kdyby tak učinil z peněz nás všech. Inu, i zde platí okřídlené – z cizího krev neteče.

Co mi úplně jako občanovi České republiky (snad pořád právního státu) pomyslně trhá žíly, je prohlášení například lidoveckého euro-poslance Tomáše Zdechovského, že prý lidovecký předseda Marián Jurečka, tak skandálně protiprávně musel jednat, jelikož prý máme nekvalitní služební zákon.

Ano, přesně ten právní předpis, pro který mj. lidovci kdysi hlasovali. A doposud jim výrazněji nevadil. Ergo kladívko, jestliže je nějaký zákon špatný, tak se seriózní politik má snažit jej opravit, a ne jej obcházet a ohýbat. Jurečkovo jednání je riskantní signál do společnosti - pokud mi určitý zákon nevyhovuje, tak jej prostě obalamutím a nastavená pravidla podlezu.

Viktora Najmona, stejně jako drtivá většina lidí, vůbec neznám, a zákonitě nevím a nemohu vědět, jak pracoval či nepracoval, a nakolik je reálně odpovědný za aktuálně neutěšený stav „našich pracáků“.

Veliká pachuť z jednání ministra Mariána Jurečky ovšem zůstává. Návrat seriózního vnímání své osoby, si lidovecký šéf, bude muset opravdu, ale opravdu velmi tvrdě v budoucnu odpracovat. Lidé byli a jsou na papalášské manýry v Česku vysoce senzitivní.

Sečteno a podtrženo - To mám být nějaké seriózní jednání hodné 21. století – ohýbat zákony pokud jsou z našeho pohledu nekvalitní? Nezlobte se na mne, to je skutečně přístup jak z pověstné banánové republiky.

publikováno v LN, dne 29. 3. 2023

autor je právníkzpět na článek