Neviditelný pes

KNIHA: Leonardo da Vinci

5.7.2019

Walter Isaacson je zkušeným harcovníkem mediálního průmyslu, a to nejenom jako autor bestsellerů o výrazných osobnostech lidstva (Einstein, Jobs, Franklin, Kissinger), ale dříve také řídil časopis Time nebo zpravodajskou televizi CNN. Je dobře, že z dráhy manažera přestoupil na stranu tvůrce obsahu a jako spisovatel produkuje úžasné knihy. Jeho posledním dílem je Leonardo da Vinci, skvělý životopis renesančního člověka, pro kterého je označení génius málo.

Leonardo

Leonardo da Vinci je prvním životopisem od Isaacsona, který jsem přečetl. Snažil jsem se odhlédnout od pověsti autora, do rukou se mi dříve dostalo dost knih, které se pyšnily mezinárodním oceněním “bestseller”, a přesto mě skoro ničím nezaujaly. Zdrženlivý postoj se velmi rychle rozplynul, když jsem knihu vybalil a poprvé prolistoval. Líbí se mi bohaté obrázkové přílohy, které v případě díle o umělci nesmějí chybět, skvělá je úvodní grafická osa, která čtenáře uvede do doby a připomene mu, co se za života da Vinciho dělo. Skoro pět set stran textu (nepočítaje obrázky a závěrečné poznámky) je tak akorát. Leonardův životopis, tedy vyprávění o tom, kdy, kde a co slavná osobnost historie dělala, je mírně okořeněný pikantnostmi ze soukromí, ale to hlavní je Leonardovo dílo.

Autor k jeho vrcholným obrazům a vynálezům přistupuje velmi odborně, přitom ale srozumitelně a čtivě. Jeho snaha přiblížit čtenáři osobnost, která je více než 500 let po smrti, je fascinující. Isaacson kombinuje umění kunsthistorika, dějepisce, psychologa a mnoha dalších profesí na velmi vysoké úrovni. Leonarda přibližuje ze všech možných úhlů, zkoumá jeho pohnutky k poznávání, jeho zvědavost a také určitou jeho laxnost a neochotu předávat poznatky dál.

Isaacson zkoumal tisíce dochovaných stran Leonardových deníků, analyzoval je, pokoušel se vysvětlovat, hledat v nich souvislosti s Leonardovým soukromím. Jednotlivým oborům, ve kterých Leonardo působil, jsou mnohdy věnovány celé kapitoly knihy, stejně tak jeho nejznámějším a nejzajímavějším dílům. To vše je pospojováno vztahy k mecenášům a fyzickými místy jeho pobytu, rodinnými a milostnými peripetiemi. Málokterá kniha změnila mou představu o známé osobnosti tak moc, jako Isaacsonův životopis da Vinciho. Informací a postřehů je v něm nepřeberné množství a každý čtenář jistě nepobere všechno, ale vezme si to pro sebe nejdůležitější a nejzajímavější.

Leonardo spojoval umění a vědu, volně přecházel mezi disiplínami, hledal souvislosti a analogie mezi živým a neživým světem, zabrousil do mnoha oborů, ve většině z nich učinil objevy, které jeho následovníci potvrdili mnohdy až za několi stovek let. Anatomie a pitvy mu pomáhaly poznat lidské a zvířecí tělo, které chtěl co nejvěrohodněji zachytit na plátně. Například popsal aterosklerózu, když porovnával tepny dítěte a starce. Zabýval se optikou, aby dokázal malovat obrazy, které se budou očima postav dívat na své obdivovatele či měnit perspektivu. Zapomenutou oblastí, která Leonarda živila i proslavila, byly aktivity v pořádání oslav a divadelních představení. Mnohé náčtry létajících strojů byly podle některých indicií zamýšleny jako fantaskní kulisy divadelních her.

Leonardo da Vinci nebyl jenom autorem Mony Lisy nebo Poslední večeře, ani jenom snílkem. Zvědavost a neustálé kladení si nejroztodivnějších otázek ho hnala dál, touha poznávat a objevovat řídila jeho život. Úžasná Leonardova produktivita je jevem, kterému se nemůže dnešní člověk přiblížit. Byť neměl zvláštní vzdělání a do konce života bojoval s latinou, mnohdy dělal chyby v aritmetice a malování některých obrazů mu trvalo roky a stejně je nedokončil, i tak je to člověk, který není nadarmo označován za jednu z největších postav historie.

Isaacson si vrchol knihy nechal pochopitelně na konec. Shrnutí poučení od Leonarda v několika stránkách nabízí rady do života, za které mnozí platí obrovské sumy koučům či prodavačům teplé vody. Autor s velmi detailní znalostí Leonardovy osobnosti a přístupu k poznávání formuloval zásady, díky kterým byl Leonardo tak úspěšný. Kladl důraz na neúnavnou zvídavost, dětský pocit úžasu, důležitost pozorování, zaměření na detail, snahu nenechat se rozptylovat, ale zároveň umět lelkovat, snít a spolupracovat s ostaními a respektovat fakta.

Kniha Leonardo da Vinci vám umožní nejen poznat obdivovaného génia z mnoha pohledů, nahlédnout do jeho tvůrčích postupů a soukromí, poznat jeho díla a vědeckou činnost, ale také nabízí návod, jak zapracovat na sobě samém.

Knihu k recenzi poskytlo Knihcentrum, díky.

Převzato z Historieblog.cz se souhlasem autora.zpět na článek