Neviditelný pes

FILMY: Rekviem za uložto.cz

6.12.2023

Slušný nekrade. I malá krádež je neslušná. V desateru nadiktovaném samotným Hospodinem je příkaz „nepokradeš‟ jednoznačně uveden. Z pohledu lidského práva je to trestný čin, z hlediska mravního hanebnost a nahlíženo z ještě vyššího patra je to hřích.

Kdo vzal na vědomí obsah titulku a ví co znamená, pochopil že chodím kolem horké kaše. Uložto.cz vypadá jako internetová adresa a však to taky je internetová adresa. Rekviem, v přeneseném slova smyslu, je bědování nad něčím, co už není. Ano, uložto.cz je od 1. prosince nedostupné. Tato webová stránka vedla k virtuálnímu prostoru, do kterého jste mohli texty. Obrázky. Počítačové programy. Muziku a filmy.

A jsme u toho. Mohli jste to uložit, sami pro sebe, ale zároveň k tomu měl přístup kdokoli jiný a vcelku snadno to vyhledal a stáhl si to k sobě do svého počítače. Fungovalo to tak, že jste si mohli najít a stáhnout film. Nebo hudební album, naskenovanou knihu. Že je to krádež?

Je to krádež jako řemen. Zde stojím s hlavou sklopenou. Používal jsem uložto.cz opakovaně, neomluvitelně, někdy ale omluvitelně: to když po mně někdo chtěl text mé povídky. Vzpomněl jsem si, ve které sbírce vyšla, stáhl jsem si pirátsky pořízenou kopii a ejhle, měl jsem vlastní práci. Za tohle mi u nebeské brány uši neutrhnou, až se budu zpovídat ze svých hříchů. Vrhnou se na ně kvůli filmům. Těch jsem si postahoval nepočítaně.

Až se mi budou sápat po uších, budu se hájit. Řeknu jim, že jsem při tom měl blbej pocit. Taky jim řeknu, že bych si zmíněný film rád koupil, že jsem byl abonovaný na rozmanité videotéky a streamovací služby. Jenže tam mají tuze omezený výběr, kdežto na uložto.cz určitě nebylo všechno, ale jistě tam toho bylo násobně víc než v standardních videotékách.

Vždycky jsem si říkal (to jim povím v obavě o uši), proč to sakra někdo nějak nezařídil, aby se filmy daly takříkajíc do placu? Jako se to stalo s knížkami. Za časů, kdy byl ve světě ještě pořádek, bývalo v tiráži napsáno, že se daný výtisk nesmí dál prodávat nebo dokonce ani půjčovat. Antikvární prodej knížky je svým způsobem taky porušení autorských práv. Z mého hlediska je to jedno, jestli si moji knížku někdo koupí v antikvariátu, nebo si ji stáhne jako pdf nebo jakkoli jinak na uložto. Kdyby filmy byly přístupné, rád budu platit za stažení, ale ať je k disposici fakt všechno!

Tohle jim u nebeské brány povím a dopředu vím, kam mě pošlou. Musely by se změnit zákony a předpisy. Musel by se vymyslet systém, jak filmovým tvůrcům stahování kompenzovat. Snazší je to zakázat, takže tisíce a tisíce filmových děl budou nedostupné.

To je chmurný závěr a zachmuřenost k truchlení patří. Nabídnu realistickou variantu.

Uložto zatrhli a objeví se něco jiného. Zákaz je podnět pro vynalézavost, ale tohle bude u nebeské brány obhajovat někdo jiný.

Poslední slovo, Lidovky 4.12.zpět na článek