Neviditelný pes

USA: Inspekce zpochybnila vyhlášení CO2 za jed

19.10.2011

Na základě čeho americké MŽP prohlásilo CO2 za jed? Bez ověření se spolehli na drby z druhé ruky.

Carlin

Život na planetě Zemi je založen na bázi uhlíku. Oxid uhličitý je potravou pro rostliny – je nutný k fotosyntéze. V atmosféře je dnes oxidu uhličitého nedostatek, ve srovnání s dlouhodobým normálem.

K tomu viz:Karel Drábek – Kam se ztratil oxid uhličitý?

Přesto americké ministerstvo životního prostředí (EPA) 15. prosince 2009 - na podporu aktivistické kampaně konference v Kodani - publikovalo tzv. Endangerment Finding, kde označilo oxid uhličitý za znečištění prostředí, polutant. Jako by to byl nějaký jed.

EPA tak vyhověla Nejvyššímu soudu USA, který v roce 2007 v případu Massachusetts vs EPA rozhodl, že EPA musí zaujmout stanovisko k otázce, zda CO2 je polutant. A pokud je, tak ho musí regulovat. Soud tehdy rozhodl těsně poměrem 5:4 hlasů.

Viz:Uhlíkovka: Největší daň v dějinách před branami

Podle mnohých pozorovatelů EPA zrazuje účel, ke kterému byla založena. Ekologická legislativa jako zákon o ovzduší přece vznikla proto, aby obyvatele chránila před různými jedovatými látkami, které v méně osvícených dobách leckdy bez servítků vypouštěly fabriky. Nedávno běžel film Erin Brockovichová v hlavní roli s Julií Roberts. Týkal se soudní žaloby občanů proti firmě, ze které léta unikal jedovatý chrom a lidem zničil zdraví, způsoboval lidem nádory a řadu lidí zabil. TO JE SKUTEČNÉ znečištění přírody.

http://www.brockovich.com/movie.html

EPA kritizována vlastním ekonomem

Jeden z expertů EPA se ale tehdy vzbouřil. EPA totiž posouzení, zdali CO2 je či není polutant, vyřešila velmi nedbale a svůj úkol vyloženě odfláknula. Prostě bez přemýšlení převzala stanovisko klimatického panelu OSN.

Ekonom Alan Carlin z NCEE (National Centre for Environmental Economics) pracuje pro EPA 38 let. Carlin protestoval, že EPA ignoruje rozsáhlé vědecké důkazy, které odporují názorům klimatického panelu OSN. EPA například bez vysvětlení ignoruje NIPCC (Mezinárodní nevládní panel pro klimatické změny), podle kterého oteplení a nárůst CO2 je dobrá zpráva.

Zpráva NIPCC 2009 ke staženíZDE

Carlin v poněkud šibeničním termínu zpracoval i 90stránkový přehled, kde upozorňuje na různé vědecké výzkumy, které nepodporují názor IPCC. Chtěl, aby tyto připomínky byly vzaty v úvahu při přípravě vyhlášky.

Na první straně jeho analýzy čteme:"EPA i jiní jeví sklon přijímat závěry dosažené jinými skupinami, zejména IPCC a CCSP, jako automaticky správné, aniž by pečlivě a kriticky zkoumali jejich závěry a dokumentaci. Pokud se však později zjistí, že správné nebyly, a ukáže se, že EPA neprovedla jejich náležitou kontrolu a přesto na nich založila svá rozhodnutí, pak bude vina kladena spíše EPA než těmto vnějším skupinám."

Carlinovu 98stránkovou analýzu (finální verzi) si můžete přečístZDE. Například upozorňuje, že IPCC ve svých analýzách klimatu zcela opomíjí Pacifický dekadální cyklus, ačkoli právě ten vysvětluje nedávné klimatické změny přesněji než vliv člověka.

Carlin-corn

Strana 64: Carlin jakožto ekonom upozorňuje, že růst teplot a CO2 neznamená zhoršení zemědělské produkce. Není tedy důvod proti CO2 a oteplení bojovat. Červeně teploty v USA, fialově srážky, zeleně výnos obilnin z jednoho akru, modře výnos pšenice z jednoho akru. Proč tedy vyhláška EPA tvrdí, že CO2 znamená "endangerment" čili ohrožení?

EPA jeho námitky ale ignorovala a snažila se ho umlčet. V červnu 2009 se do rukou klimaskeptiků z CEI dostaly e-maily, kde nadřízený nařídil Carlinovi mlčet.

Emaily k přečteníZDE

E-mail ze 17. března 2009:"Alane rozhodl jsem se, že tvé připomínky nadřízeným nepředám. V tomto kole řízení už čas pro diskuse o klíčových věcech vypršel. Vedení se rozhodlo postupovat s vyhláškou dále a tvoje připomínky nijak nepomáhají v přípravě této vyhlášky… V této fázi by tvé připomínky mohly dosáhnout jen jediného výsledku a ten by byl pro náš úřad velmi negativní."

A tentýž den:"Vyhláška o CO2 je už prakticky hotová a ty by ses měl věnovat jiným věcem. Nechci, abys nadále svou pracovní dobu věnoval klimatickým změnám. Žádné studie, žádný výzkum, nic…"

Hádejte co? V roce 2009 pracovní poměr Alana Carlina v EPA náhle skončil.

EPA Reorganization Renews Concerns about Suppression of Opposing Views

Inspekce dala Carlinovi za pravdu

V roce 2011 si na vyhlášku o škodlivosti uhlíku stěžovali američtí republikáni, konkrétně senátor Inhofe. Jejich stížnost prošetřovala interní inspekce EPA (tzv. Inspector General). Předmětem přezkumu bylo, zda EPA dodržela své vlastní procedurální předpisy, když vyhlásila CO2 za jed.

Procedural Review of EPA’s Greenhouse Gases Endangerment Finding Data Quality Processes. EPA Inspector General 26.září 2011 (Report No. 11-P-0702).

Inspektor shledal, že EPA nedodržela postupy pro "vysoce vlivná vědecká hodnocení" (highly influential scientific assessment – HISA). Inspekce prakticky do puntíku dala za pravdu Carlinovi. To je zadostiučinění.

Inspekce: "Shledali jsme, že EPA nezdokumentovala, jak při svém rozhodování vyhodnotila, zda IPCC a další použité cizí hodnotící zprávy měly dostatečnou kvalitu, objektivitu a integritu. EPA sice popsala recenzní předpisy IPCC a to, zda vyhovují požadavkům EPA na kvalitu dat. Avšak EPA neprovedla nezávislé hodnocení, zda IPCC opravdu své předpisy dodržuje. EPA ani nezdokumentovala, jaké vědecké postupy použila pro zhodnocení vědeckých a technických informací uvedených ve Čtvrté zprávě IPCC. Přesto EPA tyto informace šířila dále… To, že americká vláda tyto zprávy cizích organizací akceptovala, nezbavuje EPA její povinnosti. Než bude šírit tyto informace dále, musí se ujistit, zda tato data splňují požadavky EPA na kvalitu informací" (Carlinův web)

Stručně shrnuto: EPA svá rozhodnutí založila na zprávách IPCC. Tyto zprávy přitom převzala důvěřivě bez jakékoli kontroly. Nijak nezkoumala kvalitu, pravdivost a spolehlivost zpráv IPCC ani jejích procedur.

Dnes už víme, že EPA udělala chybu, když klimatickému panelu OSN tak důvěřovala. Série skandálů jako Climategate nebo Glaciergate ukázala, že IPCC není důvěryhodná. Kontrola kvality chybí. Přečtete-li si audit, který na objednávku OSN provedla InterAcademyCouncil (PDF), zjistíte, že v IPCC 20 let nefungují téměř žádné mechanismy nezávislé peer-review, přebírají se drby z novin bez ověření (vizCitizen Audit), recenzenti jsou obcházeni (Sternova zpráva) a střety zájmů – kdy vědec recenzuje sám sebe – jsou na denním pořádku. A na takovémto braku EPA založila svou vyhlášku.

Bohužel, v Evropě to chodí stejně. Vydává se tu nákladná legislativa o skleníkových plynech a je podložená jen zprávami IPCC, k jejichž závěrům se přistupuje s bezelstnou důvěřivostí. Toto klima skeptikům vadí. Nedostatek skepticismu. Nedostatek kritického myšlení.

Víte, jak se obhajuje EPA? Tvrdí, že její vyhláška - ačkoli má z EPA udělat nejmocnější instituci v americké ekonomice - prý není "vysoce vlivná" (highly influential). A tudíž prý nebyl důvod ji zpracovávat s nějak náročnou kvalitou. A hájí se, že vyhláška EPA prý nebyla "vědeckým posouzením" (scientific assessment), tudíž prý nebyl důvod, aby nějak náročně dbala na recenzní řízení. EPA se hájí, že prý použité vědecké podklady nijak sami neposuzovali, že prý jen bez přemýšlení převzali něco odjinud. S vírou, že snad seriozní posouzení bylo možná provedeno tam.

Taková obhajoba nemá chybu.

Další literatura:

New IG Report Faults Process in EPA's Greenhouse Gas Assessments. New York Times 28.září 2011

Patrick Michaels. The EPA's Endangerment Finding Is Very Endangered. Forbes 30.9.2011

Pozadí IPCC vtipně líčí i Donna Laframboise v nové knize "The Deliquent Teenager Who Was Mistaken For the World's Top Climate Expert". Několik kapitol online k náhledu ZDE

******************************************************

(Diskutovat můžete i na: www.klimaskeptik.cz/diskuse)
www.klimaskeptik.cz
Převzato z Kremlik.blog.idnes.cz se souhlasem autora.zpět na článek