Neviditelný pes

POLEMIKA: BEST mátl veřejnost, klimaskeptik měl pravdu

14.12.2011

best

Mullerův trik "hide the decline". Graf zhladíme 10letým průměrem a ustřihneme po roce 2006. Vývoj teplot posledních let se tak schová.

(Obrázek vpravo: Best je anglicky "nejlepší". Muller takto skromně nazval svůj graf. Autor může tvrdit, že jeho graf je nejlepší, i když bude nejhorší. Protože se tak jmenuje. Připomíná mi to Muir Russelovu komisi, která vyšetřovala Climategate. Russel svou komisi pojmenoval "Nezávislé posouzení emailů o klimatické změně". Přitom jediné, co na komisi bylo nezávislé, bylo opravdu jen to slůvko v názvu... Jako by oba názvy pocházely z hlavy jediného mediálního poradce. Je to zase tamten?)

http://berkeleyearth.org/

O nekorektní prezentaci projektu BEST jsem už psal v článku "Popírač uvěřil teploměrům". Debata o tomto tématu ale pokračuje. Pan Metelka v textu BEST nepodváděl, klimaskeptik ano kritizuje můj článek Nejasná zpráva o konci světa. Jenže nachytal akorát sám sebe.

Muller_trick

(Tento graf otiskl Daily Mail)

Za prvé

Podle pana Metelky neříkám pravdu, když tvrdím, že Muller svůj graf ustřihnul po roce 2006. Toto tvrzení jsem citoval od Mullerovy spolupracovnice Judith Curry a od think-tanku GWPF. A byla to Curry, kdo – na popud novináře- použila přirovnání k "hide the decline". Možná by to mělo být spíše "hide the stagnation".

GWPF: "The data is then smoothed using a ten year average which is ideally suited to removing the past five years of the past decade and mix the earlier standstill years with years when there was an increase. This is an ideal formula for suppressing the past decade’s data."

Jenže ona to pravda je! Pan Metelka mne chtěl poučovat o práci s prameny, ale ukázal jen, že povrchní je JEHO práce s prameny. Nezjistil si totiž původní zdroj grafu, který Muller prezentoval.

Horní graf uvedený v novinách Daily Mail sice uvádí data i po roce 2006, jenže to je graf novinářů. Víte, jací jsou novináři. Není to přesně ten graf, kterého se týkala kritika GWPF. Pan Metelka, který je prý odborník na statistiku – na rozdíl ode mne – by také snad mohl poznat, že horní graf z novin není desetiletý klouzavý průměr, o kterém tiskové prohlášení Global Warming Policy Foundation mluví. On to nepozná?

V Mullerově článku Berkeley Earth Temperature Averaging Process je uveden graf č. 5 na str. 25 končící po roce 2006 a shlazený 10-letým klouzavým průměrem. Tohoto grafu se týkala vznesená kritika z GWPF. Ať je pan Metelka tak laskav a tento článek si dostuduje.

Budu parafrázovat jeho vlastní slova: "Pan Metelka se samozřejmě vůbec neobtěžoval tím, že by si ověřil na údajích z B.E.S.T., jestli to, co píše, je pravda a zda v Mullerem prezentovaném grafu opravdu data jdou až do roku 2009. Kdyby to totiž udělal, snadno by zjistil, že ten graf ve skutečnosti znázorňuje data jen k roku 2006 a nikoli až do roku 2009. Inu, pan Metelka je takový neskeptický skeptik. Celé to možná připadá jako drobnost, ale není. Pěkně to totiž ukazuje některé metody některých oteplovačů."

best2

(Zahladit až do úplného vyhlazení a ustřihnout po roce 2006. Míra nejistoty uvedená u teplot posledních desítek let je směšně podhodnocená, uvážíme-li jak se graf liší od toho, co říkají jiné týmy a jiné ukazatele)

Co se mě nebo Judith Curry tak nelíbí na shlazování grafů? Co je na tom tak hrozného? Inu, může to být zavádějící. Pokud to pan Metelka od studií už zapomněl, vysvětlí mu to Wikipedia.

wiki

(Ilustrativní graf Tady nám Wikipedia vysvětluje klouzavé průměry. Použijete-li 12letý klouzavý průměr /žlutá křivka/, vypadá to, že se otepluje, i když se už spoustu let třeba ochlazuje. Legitimní standardní statistická metoda. Ve statistice je legitimní kde co. Zároveň je to ale také ideální nástroj pro "hide the decline".)

Za druhé

Pan Metelka správně upozornil, že data z dubna a května 2010 v databázi BEST jsou zavádějící. To je ale chyba Mullerova, ne moje. Děkuji panu Metelkovi za toto upozornění, tím totiž ukázal, jak nespolehlivý BEST je. Člověk si musí dávat na data z BEST pozor.

Muller ve své databázi nechal povalovat zavádějící dva měsíce dat z nedostatečného počtu stanic. Tím řadu pozorovatelů vskutku zmátl. Ti tato BEST data použili a pěkně se napálili. Ten velký výkyv dolů na konci spodního grafu v Daily Mail je nekorektní.

Čímpak to asi je? Nestalo by se to, kdyby Muller nespěchal se zveřejněním honem honem, aby stihl alarmistům udělat publicitu před konferencí v Durbanu. Jeho práce ještě neprošla recenzním řízením, není to vlastně peer-reviewed literatura a takhle to pak vypadá.

Jenže tuto věc NEOBJEVIL pan Metelka. Objevili to blogeři Stokes a Tamino. Příště bych prosil pana Metelku, aby laskavě uváděl své zdroje, jako to dělám já. Neměl by se chlubit cizím peřím.

Tamino. Judith Curry opens mouth, inserts foot. Open Mind 30. října 2011

Nick Stokes. GWPF is wrong – global warming has not stopped. 31.října 2011

Za třetí

Tamino z Open Mind spočítal, že když si odmyslíte ty poslední dva měsíce, vyjde vám trend 0,14°C/za deset let – tedy jakési oteplení, ale menší než trend z konce 20.století. To je ovšem trend tak malý, že v grafu si ho pouhým okem nevšimnete, čili proč se znepokojovat? Uvědomme si také, že míra nepřesnosti měření globálních teplot je (dle IPCC) plus mínus 0,18°C.

Takže z toho nemůžete dokázat, že se oteplilo.

Daily Mail: "Muller připustil, že je pravda, že data BEST naznačují, že světové teploty za asi 13 let nestouply. Podle jeho mínění to však není asi statisticky významné."

Pan Metelka nejenže neuvedl Tamina jako zdroj, ale navíc zamlčel tento Taminův první výpočet. Ačkoliv graf v Daily Mail začíná rokem 2001, pan Metelka raději začal svůj výpočet ve vhodně zvoleném chladnějším roce (o rok dříve), aby mu trend vyšel větší.

K zamyšlení: Pokud by se oteplovalo pořád stále stejným tempem jako v 80-90.letech, proč tolik klimatologů naříká, že se neotepluje? To mají halucinace?

Třeba v článku "Provoked scientists try to explain lag in global warming" (25.říjen 2011) John Barnes z Mauna Loa observatoře říká: "Když se podíváte na uplynulou dekádu globálních teplot, tak nerostou. Je tam velký rozptyl. Jenže klimatické modely jdou nahoru. A to musíme vysvětlit. Proč teploty nahorů nešly?"

Kevin Trenberth napsal celý článek na téma, kam se sakra podělo globální oteplování. A přišel dokonce s kuriozní teorií, že se prý schovává v mořských hlubinách, kde potměšile číhá, aby se na nás vrhlo, až to nejméně budeme čekat.

Za čtvrté

Také bych radil, než budeme počítat nějaké trendy, abychom se nejprve zamysleli, jestli data BEST jsou k tomu vůbec vhodná. Je na nich totiž cosi divného.

best97

http://www.woodfortrees.org/plot/best/from:1997/to:2010

Ano, správně. Muller vymazal z dějin rekordně teplý rok 1998. My však máme rekordní teploty tohoto roku El Niňo potvrzeny hned z několika nezávislých zdrojů a indikátorů. Stejně jako zastavení či zpomalení teplot v první dekádě nového století. Jestliže BEST neodráží správně tuto záležitost, co dalšího ještě asi má špatně?

Jak z něčeho takového pak chcete počítat trendy?

CO ŘÍKAJÍ SATELITY

rss97

http://www.woodfortrees.org/plot/rss-land/from:1997/to:2010

Satelitní kompozit RSS. To nevypadá jako nějaké alarmující oteplování, že?

VODNÍ PÁRA

Podle studie S. Solomonové v letech 2000-2009 ve stratosféře ubylo asi 10% vodní páry, což prý ochladilo teploty asi o 25%. V letech 1980-2000 stratosférické vodní páry přibývalo, což prý zvýšilo oteplení asi o 30%.

Susan Solomon. Contributions of Stratosferic Water Vapour to Decadal Changes in the Rate of Global Warming. (Science vol 327, březen 2010)

water

Vodní pára je hlavní skleníkový plyn, ne CO2. Vodní pára je také indikátorem teplot. Když se oceán více zahřeje, více se z něj uvolňuje vodní pára. Jako když zapálíte oheň pod hrncem vody. Vliv mohla mít také sluneční aktivita, která od 90. let už neroste. Každopádně kolem roku 1998 se s klimatem něco stalo. Proč to BEST neodráží?

LEDOVCE

Ani ledovců v prvním desetiletí 21.století moc neubývalo. Spíše přibývalo. Byť může jít jen o přechodný výkyv. Rozhodně to však nevypadá, že by oteplování pokračovalo dál stejným tempem jako v letech osmdesátých a devadesátých.

led

http://www.ncdc.noaa.gov/bams-state-of-the-climate/2009-time-series/glacier?del[]=wgms_all_glaciers&del[]=wgms_ref_glaciers

Cogley, J.G., 2009, Geodetic and direct mass-balance measurements: comparison and joint analysis, Annals of Glaciology, 50(50), 96-100

CO2

Zajímavé je, že jako ukazatel vývoje teplot se dá použít vývoj hladin CO2. Tvrdí se nám často, že CO2 prý řídí teploty. Ale je to naopak. Velikost meziročního přírůstku CO2 v atmosféře se řídí podle toho, jaké byly teploty. PŘED PŮL ROKEM.

Takže vývoj CO2 lze použít jako nepřímý ukazatel teplot. A stačí vám k tomu jedna stanice na Mauna Loa.

cru_co

Zde vidíte srovnání vývoje CO2 (vlevo) s vývojem teplot dle CRU (vpravo). V zimě 1998-99 přišel rekordní přírůstek CO2 o 3ppm. Byla to reakce na velmi teplý rok 98. Pokud tento teplý rok není v Mullerových teplotních datech vidět, zřejmě jsou špatně.

http://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/

http://www.cru.uea.ac.uk/cru/info/warming/

A podíváme-li se do Mullerova vlastního článku o dekadálních oceánských cyklech (Decadal Variations in the Global Atmospheric Land Temperatures, graf č. 2, str 4 ohledně AMO), vidíme za posledních cca 15 let tu samou křivku. Stagnaci naznačují o grafy ostatních týmů, jak ukazuje v Berkeley Earth Temperature Averaging Process graf č. 1 na str. 4.

To všechno by naznačovalo, že vskutku nejteplejší rok za posledních cca 13 let byl rok 1998. Muller to ale skrývá.

SHRNUTÍ

Příště, až bude pan Metelka chtít někoho označovat za lháře, měl by to lépe uvážit. Je až obdivuhodné, že někdo dokáže napáchat tolik lží a nepravdivých tvrzení v komentáři k jedinému obrázku, jak to předvedl pan Metelka.

· Fakt 1: I když vyloučíte ony sporné dva měsíce, ze spodního grafu z Daily Mail stejně nemůžete dokázat, že se oteplilo. Protože údajné oteplení je menší než míra nepřesnosti měření. Jiné zdroje usvědčují BEST, že v reálu se oteplování přinejmenším zpomalilo, ač CO2 dál roste.

· Fakt 2: Data v Mullerem prezentovaném grafu, který GWPF kritizovala, JSOU shlazená.

· Fakt 3: Mullerem prezentovaný graf, který byl předmětem kritiky, JE ušmiknutý po roce 2006.

Vida. Bude zajímavé sledovat, jestli LM bude mít dost vědecké noblesy, aby uznal chybu, jako to před půl rokem dokázal pan Tolasz, když jsem mu vytkl některé nešťastné výroky rovněž na téma ne-oteplování (můj text: Klaus vs ČHMÚ a reakce MT zde).

Neztrácejme ale ze zřetele, o čem byl můj minulý článek. Pan Metelka měl plné ruce práce s vymýšlením bulvárních drbů, a tak mu bohužel nezbyl čas, aby se vyjádřil k základním tezím mého minulého článku. Když nemá argumenty, dělá mrtvého brouka.

Teze, které jsem dokazoval svým článkem "Nejasná zpráva o konci světa", pan Metelka nevyvrátil. Protože nemůže.

1. Jednotlivé grafy různých týmů si odporují

2. Shlazování grafů různými průměry může být zavádějící

3. Měření globálních teplot je zoufale nepřesné. Plus mínus jedna až dvě desetiny.

4. Tudíž nikdo nemůže pořádně říci, zda se otepluje či ochlazuje či neotepluje

5. Jediné, na čem se všechny grafy shodnou je, že se rozhodně neoteplilo tak, jak očekávaly klimatologické modely z 80.let.

6. To znamená, že vliv CO2 na teploty byl přeceněn.

Zkuste to vyvrátit. Přeju hodně štěstí.

******************************************************

(Diskutovat můžete i na: www.klimaskeptik.cz/diskuse)
www.klimaskeptik.cz
Převzato z Kremlik.blog.idnes.cz se souhlasem autora.zpět na článek