Neviditelný pes

KLIMA: Nejasná zpráva o konci světa

9.12.2011

climate gate

Měření globálních teplot je mlhavě nepřesné a různé grafy si protiřečí. I tak je ale zřejmé, že Hansenovo proroctví o velkém oteplování se nenaplnilo. Modely se mýlily.

hansen

(Obrázek: James Hansen nemá prý nic společného s legendárním jasnovidcem Erikem Janem Hanussenem z předválečného Německa)

Bolinovo proroctví 1985

V roce 1985 se v rakouském Villachu konala schůze OSN, kde se rozhodlo o založení IPCC. Tamní badatelé v čele s Bertem Bollinem (později první šéf IPCC) tvrdili, že do 30.let 21.století se mohou hladiny CO2 zdvojnásobit a přinést oteplení o 1,5-4,5°C. Gigantické oteplení ale pořád nikde. Je to jako čekání na Godota. (viz článek "Bert Bolin: Kmotr globálního oteplování").

Hansenovo proroctví 1988

V podobném duchu o tři roky později vystoupil klimatolog James Hansen (ředitel Goddardova ústavu NASA) před americkým Kongresem. A sdělil zde, že podle jeho modelů se bude znepokojivě prudce oteplovat. Míra oteplení prý záleží na tom, kolik skleníkových plynů budeme vypouštět.

  • Scénář A ("business as usual") říkal, co se stane, pokud budou emise CO2 narůstat jako doposud, tedy tempem cca 1,5% za rok.
  • Scénář B říkal, co se stane, pokud emise CO2 už nebudou stoupat, tedy pokud míra meziročního nárůstu bude nula.
  • Scénář C říkal, co se stane, když do roku 2000 dojde k radikálnímu snižování emisí CO2. Tedy bude-li tempo meziročního růstu záporné.

Fotokopie zápisu z Hansenova slyšení: http://image.guardian.co.uk/sys-files/Environment/documents/2008/06/23/ClimateChangeHearing1988.pdf

Hansen tam v zásadě prezentoval výsledky následující studie: http://pubs.giss.nasa.gov/docs/1988/1988_Hansen_etal.pdf

mauna

http://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/

GRAF 1: Jak vidíte zde, reálné emise CO2 sledovaly Hansenův scénář A. Ve skutečnosti meziroční přírůstek CO2 byl po roce 1988 dokonce ještě rychlejší než 1,5 procenta ročně)

COOK_HANSEN

http://www.skepticalscience.com/Hansen-1988-prediction.htm (viz)

GRAF 2: I když porovnáme proroctví s tím nejteplejším grafem naměřených teplot /černě/ - který si autor onoho proroctví dělá nestranně a nezávisle sám - stejně je jasné, že věštba se nevyplnila. Výroky alarmisty Cooka ze Skepticalscience.com , že realita jakž takž sleduje scénář B, jsou z roku 2006 a dnes už neplatí. Abychom dohnali Hansenův scénář B, muselo by se nám do doku 2020 skokově oteplit o půl stupně Celsia. Abychom dohnali scénář A, muselo by se obratem oteplit o celý 1 stupeň Celsia. Nepravděpodobné.

GISS_HANSEN

http://data.giss.nasa.gov/gistemp/graphs/

GRAF 3: Tady vidíte větší detail Hansenova měření teplot. Podle Goddardova ústavu NASA byly teploty roku 98 překonány a to hned několikrát, jenže ne o moc. Právě tato teplá data neomylně vždy citují alarmistická média, jako by žádná jiná ani neexistovala. Jenomže Američané svoje grafy vytváří kuriozními metodami - nejsou to naměřené údaje, ale výmysly. Zahrnují do toho údaje z Arktidy, odkud žádná naměřená data nemají. (viz článek "NASA: Je nejtepleji za 130 let?)

Jiné klimatologické týmy ale vidí vývoj teplot po roce 98 jinak a ukazují ještě menší oteplení než Hansen.

uah_octo11

http://www.drroyspencer.com/wp-content/uploads/UAH_LT_1979_thru_October_2011.png

GRAF 4: Podle satelitů rok 98 byl bezkonkurenčně nejteplejší. Pak byl výrazně teplý rok 2010, který šlapal roku 98 těsně na paty. Rok 98 si udržel svůj primát, ale bylo to těsné. Ostatní roky se s tím nedají srovnávat.

CRU_WARMING

http://www.cru.uea.ac.uk/cru/info/warming/

GRAF 5: Britská CRU vykazuje obrovsky teplý rok 98, jemuž se žádný další rok ani vzdáleně nepřiblížil.

Muller_trick

GRAF 6: Graf BEST, který v roce 2011 zveřejnil tým Richarda Mullera z Berkeley University, měl udělat ve věcech jasno, ale místo toho vše jen víc zamlžil. Spodní graf ukazuje data BEST – za posledních 10 let se neoteplilo. Navzdory růstu CO2. To ale není to, co alarmisté chtějí aby veřejnost slyšela. A tak Muller použil trik "hide the decline". Prezentoval veřejnosti horní graf. Data ukončil v roce 2006 a křivku zahladil. Aby zamaskoval, že se neotepluje. To ukazuje, že alarmisté jsou už opravdu zoufalí. (Pozn: BEST obsahuje jen data pevnin)

Muller byl za svůj "hide the decline" odsouzen i samotnými členy vlastního BEST týmu. Klimatoložka Judith Curry: "Neexistuje žádný vědecký podklad pro tvrzení, že oteplování se nezastavilo. Taková tvrzení poškozují důvěryhodnost těchto dat, což je velmi nešťastné."

David Rose. Scientist who said climate change sceptics had been proved wrong accused of hiding truth by colleague. Mail Online 30.října 2011

James Delingpole. Lying, cheating climate scientists caught lying, cheating again. Telegraph 30. října 2011

Best Confirms Global Temperature Standstill. Global Warming Policy Foundation 29.září 2011

A co regiony?

Ať už jsou na tom globální teploty jakkoli, například v USA ani v České republice nějaké oteplování není v posledních deseti letech vidět.

Klimatologové nevědí, o kolik se přesně oteplilo

Který z grafů je správně? To nikdo neví. Zbývá asi jen se smířit s konstatováním IPCC, že přesnost měření globálních teplot je +- 0,18°C. Jakékoli snahy určit teplotu toho či onoho roku přesněji nelze brát vážně. Každý tým si v tomto rozmezí může tvrdit, co ho napadne.

http://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg1/en/tssts-3-1-1.html

Climategate 2.0

Tak či onak, neotepluje se tím tempem, co klimatologické modely/scénáře předpovídaly. Vliv CO2 na teploty byl přeceněn. Pamatujte na to, až někde zase uslyšíte prognózy IPCC, že při zdvojnásobení hladin CO2 se oteplí asi o 3°C.

V listopadu 2011 se na veřejnost dostala nová várka emailů klimatologů OSN. Climategate 2.0. Český překlad výběru z této nové série je k přečtení v článku http://kremlik.blog.idnes.cz/c/233920/Cesky-preklad-Climategate-20.html. V soukromé korespondenci klimatologové říkají to, co na veřejnosti nechtějí přiznat. Jejich modely nedokáží současné klima ani popsat, natož předpovídat.

<1682> Wils: "Co když se nakonec ukáže, že za klimatickou změnu může hlavně přirozený dekadální oceánský cyklus? Potom nás všechny asi pověsí…"

<4443> Jones: "Základní problém je, že všechny modely jsou špatně – nemají dost střední a nízké oblačnosti."

<125535225> Trenberth: "Skutečnost je taková, že nedokážeme vysvětlit současnou absenci oteplování a je to trapas, že to nedokážeme."

<0248> Trenberth v říjnu 2009: Nemáme ani ponětí, kam všechna ta energie jde nebo zda změna oblačnosti dělá planetu jasnější. Máme hodně daleko k tomu abychom pochopili energetickou rovnováhu. Skutečnost, že nejsme schopni zjistit, co se děje s klimatickým systémem, znamená, že jakékoli plány na geoingeneering jsou nesmysl, protože bychom ani nepoznali, jestli to mělo nějaký účinek nebo ne. Je to trapas!

<3111> Watson/UEA: Souhlasím, že nám zbývá asi 10 let, abychom dokázali předpovídat počasí v horizontu roku. Ale "velký obrázek klimatu" zahrnuje zpětné vazby oceánů na všech časových měřítcích, uhlíkové cykly a cykly dalších prvků atd. A podle mne zbývá několik desítek let, než tohle pochopíme. Takže si myslím, že odpověď na otázku, jak se klima bude měnit v příštích desítkách let, nezískáme z modelů ani teorie. Na to nám dá odpověď až pozorování.

<4141> Minns/Tyndall Centre: "Moje zkušenost je taková, že zamrzlé globální oteplování už dnes v médiích představuje poněkud PR problém" Načež reaguje kolega Kjellen: "Souhlasím s Nickem, že lepší by bylo používat pojem "klimatická změna" místo "globální oteplování."

Věda má jasno?

Jak komicky dnes působí výroky amerického vicepresidenta Al Gora z roku 1992:"Jen nepatrný zlomek vědců popírá, že globální oteplování představuje krizi. Čas diskusí skončil. Věda má jasno."

"Only an insignificant fraction of scientists deny the global warming crisis. The time for debate is over. The science is settled."

Obávám se, že ani po dvaceti letech věda jasno nemá. Klimatologie je dosud v plenkách.

******************************************************

(Diskutovat můžete i na: www.klimaskeptik.cz/diskuse)
www.klimaskeptik.cz
Převzato z Kremlik.blog.idnes.cz se souhlasem autora.zpět na článek