Neviditelný pes

EKOLOGIE: OSN varuje...

Existuje názor, že lidé svou činností způsobují rozsáhlé vymírání živočišných druhů. Jakákoli konkrétní čísla jsou ale zřejmě jen fikce, protože nikdo neví, kolik druhů na Zemi vůbec existuje. Tudíž nelze ani říci, kolik procent z nich vymírá či nevymírá.
climate gate

Do roku 2000 vyhyne polovina druhů na Zemi!

Existuje názor, že lidé svou činností způsobují rozsáhlé vymírání živočišných druhů. Jakákoli konkrétní čísla jsou ale zřejmě jen fikce, protože nikdo neví, kolik druhů na Zemi vůbec existuje. Tudíž nelze ani říci, kolik procent z nich vymírá či nevymírá.

Tato neurčitost se znovu potvrdila. Nová vědecká studie říká, že údaje v Millennium Ecosystem Assessment (2005) a ve Čtvrté zprávě klimatického panelu OSN (2007) používaly naprosto chybné ("fundamentally flawed") metody a omylem (?) tak přeháněly hrozbu vymírání druhů.

Studie používá komplikovaný vědecký jazyk a matematické vzorce. Ve skutečnosti jde ale o triviální věc. Autoři původních odhadů si prostě neuvědomili, že když nějaký habitat zmizí (např. vykácením části lesa), jeho druhy nezůstanou odevzdaně stát na místě, aby čekaly na smrt. Místo toho se prostě seberou a utečou do sousední části lesa.

Pamatujete heslo "Přežijí rok 2000?"

Apokalyptické předpovědi z počátku 80. let říkaly, že do roku 2000 zmizí až polovina druhů na Zemi. "To se zjevně nestalo," říká Hubbel

Seznam ohrožených druhů, který zpracovala "The International Union for the Conservation of Nature" (IUCN), teprve kontrolou projde.

"Na základě matematických důkazů a empirických dat ukazujeme, že předchozí odhady je třeba dělit asi číslem 2,5," řekl Hubbell novinářům.

Znovu se tím potvrzuje, že OSN zásadně dělá chyby se znaménkem plus, aby nadhodnotila rizika a postrašila lidi.

Autoři studie ovšem oprávněně mají strach, aby se nedostali na černou listinu "popíračů". To by mohl být konec jejich kariéry. Proto dodávají politicky korektní úlitbu dobové módě a - bez vztahu k výsledkům svého vlastního výzkumu - jen tak vsunuli větu, že bez ohledu na tato zjištění "možná může" (might) být šesté největší vymírání druhů už za dveřmi, tak jak to tvrdil Millennium Ecosystem Assessment.

Celý článek vědců si můžete přečíst anglicky v PDF:

Fangliang He, Stephen P.Hubbel. Species–area relationships always overestimate extinctions rate from habitat loss. Nature 19. května 2011, voll 473.

Jak k takovým přehnaným nepodloženým odhadům dochází?

Patrick Moore, jeden ze zakladatelů Greenpeace, si už v roce 2000 utahoval z apokalyptických odhadů vymírání, které šířil biolog Edward O. Wilson z Harvard University. Wilson tvrdil, že každý rok prý vyhyne až 50 000 druhů. Dospěl k tomu na základě počítačových modelů a na základě starostí o řadu dosud neobjevených (sic) druhů.

Moore: "Neexistuje žádný vědecký podklad pro tvrzení, že 50 000 druhů vyhyne. Jediné místo na Zemi, kde je najdete, je počítač Edwarda O. Wilsona na Harvardu. Ve skutečnosti jsou to elektrony na jeho harddisku. Chci vidět seznam latinských názvů těch druhů, než to budu brát vážně." (zdroj)

Eko aktivista Tim Keating z Rainforest Relief byl v dokumentárním filmu v roce 2000 požádán, aby uvedl názvy alespoň nějakých z těch údajných 50 000 druhů, které vyhynuly. Nemohl. "Nemůžeme říct jejich jména. Protože nevíme, jaké druhy to jsou. Většina těch druhů, o kterých mluvíme, jsou odhady věcí, jako je hmyz, ba i mikroorganismy jako bakterie," řekl Keating.

Takovýchto falešných poplachů si zřejmě v dalších letech užijeme hodně. OSN totiž rozhodla, že zřídí speciální panel pro šíření těchto novinářských kachen. Má jít o jakousi vymírací bio odrůdu IPCC. Název bude "Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services" (IPBES). V OSN se zřejmě domnívají, že po diskreditaci klimatologie v sérii skandálů potřebují přijít s novými triky.

Richard Black. UN gives final approval to biodiversity science panel. BBC 21. prosince 2010

******************************************************

(Diskutovat můžete i na: www.klimaskeptik.cz/diskuse)
www.klimaskeptik.cz

zpět na článek