Neviditelný pes

EKOLOGIE: Nová ideologie – suchoismus

27.7.2019

Více než desítku let se postupně zhoršuje klimatická situace a odborníci z např. Českého hydrometeorologického ústavu (Jan Pretel) upozorňují na dopady klimatické změny na krajinu a následně na společnost. Reakce veřejného mínění jsou po celou dobu vlažné nebo žádné, pouze několik pošetilců v čele s Václavem Klausem a zde na Psu Vítězslav Kremlík trvale prosazují, že se nic neděje a všechno je to jenom omyl, chyba ve výpočtech nebo v horším případě i záměrné matení společnosti ze strany vědců, aby dostali další peníze na granty.

Dlouho se u nás nic nedělo a veřejnost přecházela vypjatou diskuzi mezi klimaalarmisty a klimaskeptiky s bohorovným klidem. Loňská vedra a sucha tuhle poklidnou atmosféru trochu narušila a letos možná i pod vlivem aktivismu poněkud pošetilé Gréty se najednou ledy (tedy spíše tropy) hnuly. Jak bývá v Česku dobrým zvykem, jdeme na věc pěkně od plotu k plotu, tedy z jednoho extrému do druhého.

Najednou se probudili komunisté, kteří jsou odpovědni za dlouhodobý stav krajiny. Byli to právě Gottwaldovi pochopi, kteří za svatého budovatelského ryku rozorali meze, zcelili lány, zprůmyslnili zemědělství. A najednou je jim země drahá a budou požadovat ústavní právo na vodu.

Paralelně s komunisty se ozvala i KDU, která prosazuje zdůraznění práva na vodu v příslušném ústavním článku. Jejich návrh je nejmenším zásahem do textu Ústavy.

Patrně nejbizarnější návrh představili zástupci STAN. Jejich ústavní novátorství dokonce předpokládá, že zásobování vodou by obce zajišťovaly na neziskovém principu. Za jak dlouho by se rozpadla nezisková vodovodní soustava ve velkém městě? Za deset let?

Sucho je nyní téma, a proto je nutné hlasitě bouchnout do stolu, aby si veřejnost všimla, že se strana stará. Myslí si někdo, že problémy s klimatem se mohou vyřešit změnou Ústavy?

Přitom příčiny sucha jsou zcela zřetelné a konkrétní kroky ke zmírnění dopadů jsou také dlouhodobě známé. Je jím naprosto nevyhovující stav naší krajiny. Velké zhutněné zemědělské lány nemají dostatek organické hmoty, jsou udusané, protože hluboká orba prakticky zmizela a dešťová voda stéká z polí a ještě hloubí erozní rýhy. Voda v potocích a řekách rychle odtéká, meliorované potoky v betonových protipovodňových korytech neumožní přirozené rozlivy a zasakování, a tak to, co naprší, rychle odteče do Labe, Moravy nebo Dyje a pryč z Česka. A je nutné vědět, že když začneme teď hned systematicky řešit skutečné problémy s vodou, výsledky budou vidět za několik let. Pokud se budeme zabývat ústavním pořádkem, budeme bez vody a krajina bude vypadat jako ve Středomoří.

Musíme se znovu, tak jako dříve, naučit zadržovat vodu v krajině. Musíme proto rozdělit velké lány na menší políčka. Navrhovaných 30 ha je pořád dost velký lán. Musíme obnovit a udržovat remízky v polích a ne je danit jako dvory u domů. Musíme urychleně budovat zasakovací pásy a omezovat tak nejen odtok vody, ale i erozi. Chceme-li chránit půdu, musíme posilovat skutečné vlastníky půdy, kteří na ní hospodaří. Ti se o svůj majetek totiž starají. Velké agrobyznysové podniky, které hospodaří na obrovských propachtovaných rozlohách pozemků, musí být donuceni regulací státu k lepšímu, chytřejšímu využívání půdy. Samostatnou kapitolou jsou lesy, které mají obrovský potenciál udržet vodu v krajině. Holoseče ovšem nezmůžou nic.

Nástroje na to máme, co chybí, je vůle. Je snazší se dostat do médií s dutým návrhem na změnu Ústavy než se skutečnými řešeními.

Přestaňte dělat suchoismus a začněte problémy řešit.

Komunální politik ODSzpět na článek