Neviditelný pes

SAZKA: Hušák in memoriam

21.6.2011

Bývalý šéf loterijní firmy mohl neomezeně hostit obchodní partnery. Provoz jeho sekretariátu stál údajně až 150 milionů korun ročně

Nudíte se? Pořiďte si pracovní smlouvu, kterou Aleš Hušák jako generální ředitel uzavřel se společností Sazka. Vskutku svěží dílko plné zajímavých informací musí zaujmout takřka každého čtenáře. Pokud k tomuto dokumentu nemáte přístup, nevadí, týdeník Euro jím disponuje a seznámí vás s tím nejzáživnějším.

Známky jako ve škole

Hušák uzavřel pracovní smlouvu na dobu neurčitou. Individuální úprava pracovních a mzdových podmínek platila do konce června roku 2013.

Patrně nejzajímavější jsou pasáže o odměňování a prebendách dnes již bývalého šéfa největší loterijní firmy v zemi. Základní měsíční mzda, kterou Hušák dostával za své šéfování ve firmě, dle smlouvy z června 2007 činila 930 tisíc korun. Navíc se každoročně navyšovala o index spotřebitelských cen. Ke konci loňského roku se tak pohybovala zhruba kolem jednoho milionu korun.

Podle pracovní smlouvy navíc Hušák dostával podíl na hrubém zisku firmy, a to až do výše 1,9 procenta. Celková suma nesměla přesáhnout osminásobek souhrnu Hušákových čtrnácti měsíčních platů. Navíc konečná výše podílu na zisku byla závislá i na hodnocení podnikatelského plánu společnosti.

Takové hodnocení mělo na starost představenstvo firmy, které Hušákovu práci známkovalo jako ve škole, na stupnici od jedné do pěti. Pak již stačilo známky sečíst, udělat aritmetický průměr, zaokrouhlit na celé číslo a dosadit do stanoveného vzorce. Jak uvádějí zdroje z bývalého vedení Sazky, Hušák jen málokdy dostal horší známku než jedničku.

„Výsledná částka účasti (tedy odměny – pozn. red.) se vypočte stanovenou procentní sazbou ze zisku před zdaněním za příslušný kalendářní rok po ověření a schválení roční uzávěrky akciové společnosti Sazka s tím, že budou dodrženy stanovené omezující podmínky,“ uvádí se v dokumentu.

Jenže tím přísun peněz pro Hušáka ani zdaleka nekončil. Vše je nutné probrat postupně. Začněme článkem pět smlouvy s označením Odměny. Podle něj měl Hušák kromě jiného za dobu svého šéfování v Sazce nárok na mimořádné odměny, pokud splnil zvláště významné úkoly pro další rozvoj společnosti či oslavil významné životní nebo pracovní jubileum. Za zmínku stojí, že výše odměn není smluvně nikterak ošeřena, rozhodovalo o nich představenstvo společnosti. Informace týdeníku EURO napovídají, že bylo ke svému šéfovi více než štědré.

Hlavně v pohodlí

Hušák se navíc nemusel obávat, že Sazku povede v polních podmínkách. Firma se v pracovní smlouvě zavázala, že vytvoří svému šéfovi pro jeho pracovní činnost komfortní zázemí. K tomu měli napomoci i tajemník, dvě sekretářky, dva asistenti, dva osobní řidiči a kuchař. Jejich služeb navíc mohl neomezeně využívat i po dobu své dovolené.

A pokud se exšéf Sazky rozhodl vyrazit na služební cestu? Rozhodně si nemusel lámat hlavu s dopravou. „Generální ředitel může použít při služebních nebo soukromých cestách přiměřený typ letadla, který pro tento účel společnost předem pronajme. V případě, že půjde o částečně nebo plně soukromou cestu, musí být tento požitek zaúčtován jako mimořádný příjem generálního ředitele s tím, že budou jím i společností uhrazeny všechny zákonem stanovené daně a odvody,“ uvádí se v pracovní smlouvě. Lidé z vedení Sazky dokonce hovoří o několika pronajatých helikoptérách.

Současně s tím měl Hušák od Sazky sto tisíc měsíčně na drobné reprezentační výdaje, které nemusel dokládat účty. Další, takřka nekontrolovatelné výdaje „zajišťovala“ následující podmínka ve smlouvě: „Generální ředitel může hradit potřebné náklady na pohoštění obchodních partnerů doma i v zahraničí bez stanovení limitu.“ V této souvislosti lze považovat informace kolující v kuloárech o obskurních večeřích a následné přesuny do domů s luxusním vybavením, ale pochybnou pověstí a spoře oděnými dámami zcela jistě za fámy...

Pracovní smlouva nezapomínala ani na úhradu luxusní zdravotní péče, vybavení sekretariátu, hrazení právních služeb, typ služebních platebních karet a řadu dalších drobností.

Až 150 milionů

Součástí smlouvy je také konkurenční doložka, ve které se Hušák kromě jiného zavazuje, že nebude vynášet na veřejnost informace o hospodaření Sazky, podnikat v konkurenčním oboru a podobně. Pokud ji poruší, hrozí mu pokuta ve výši deseti milionů korun. Smlouva naopak zajišťuje, že pokud Hušák na postu šéfa Sazky skončí nebo bude přeřazen do nižší funkce, dostane na rozloučenou zlatý padák ve výši několika desítek milionů.

Další peníze Hušák dostával, respektive dostává i jako předseda představenstva Sazky. Dle dokumentu z května 2008 je to 52 600 korun měsíčně. I tato suma se ale každoročně zvyšovala o meziroční index spotřebitelských cen.

Smlouva současně upřesňuje, jaké technické zázemí musí poskytnout Sazka předsedovi představenstva. Kromě jiného se jednalo i o úhradu kondiční tělovýchovy, rehabilitačních procedur a individuální jazykovou přípravu či poskytnutí pracovního oblečení za účelem zvýšení kvality a celkového image firmy. O jaký druh róby šlo, smlouva neupřesňuje, ale těžko si lze představit, že by loterijní firma nakupovala svému řediteli montérky. Dle dobře informovaných zdrojů stál roční provoz Hušákova sekretariátu až 150 milionů korun ročně.

Odvolání proti konkurzu

Jenže, jak se zdá, podepsaná smlouva a její plnění jsou dvě rozdílné věci. Insolvenční správce Sazky Josef Cupka minulý týden odvolal Hušáka z postu generálního ředitele firmy. Současně s tím mu Cupka pozastavil, s odvoláním na právní analýzu, většinu smluvně vázaných požitků a výrazně mu omezil vstup do budovy.

Hušák zatím nedostane ani odstupné, právníci insolvenčního správce totiž zkoumají pracovní smlouvu, o jejíž platnosti mají zásadní pochybnosti. Hušákovi naopak hrozí, že bude muset vracet část mzdy z předchozích let. A to v případě, pokud by šlo o souběh funkce člena statutárního orgánu s pracovním poměrem v pozici generálního ředitele. Souběh funkcí má totiž dle rozhodnutí Nejvyššího soudu za následek neexistenci pracovního poměru. Hušákův mluvčí Jan Tuna ale tvrdí, že vše bylo standardně ošetřeno podle zákona a jako u jiných společností.

Hušák, jehož lidem policie zabránila vynést z budovy Sazky stovku uměleckých děl, mezitím bojuje proti konkurzu, do kterého firmu poslali největší věřitelé. Podal totiž odvolání k vrchnímu soudu.

Pracovní ráj
Top 5 Hušákových požitků
- Až 150 milionů korun. Tolik měl údajně stát roční provoz Hušákova kabinetu.
- Neomezená hostina. Náklady na pohoštění obchodních partnerů doma i v zahraničí bez stanovení limitu.
- Air Force Sazka. Generální ředitel mohl použít při služebních nebo soukromých cestách přiměřený typ letadla, který pro tento účel Sazka pronajímala.
- 100 tisíc korun. To byl měsíční rozpočet na nutné výdaje bez doložení účtů.
- Podíl na zisku. Až osminásobek souhrnu Hušákových čtrnácti měsíčních platů jako podíl na hrubém zisku Sazky.

husak-smlouva

Týdeník EURO 24/2011, 13.6.2011zpět na článek