Neviditelný pes

PODNIKÁNÍ: Problémy rodu Rothschildů

3.4.2021

Otázky kolem nástupnictví Petra Kellnera jsou přirozené, ale na odpovědi je ještě čas

Král měl tři syny. Každý z nich měl splnit určitý úkol. V každé pohádce uspěje ten nejmladší, od kterého se to zprvu nejméně čeká. Ale nástupnictví v pohádkách je jedna věc, nástupnictví v čele rodinného podniku věc úplně jiná. Není možná tak úplně principiální rozdíl, zda je řeč o truhlářství, nebo o nadnárodní korporaci s několika liniemi podnikání a desítkami tisíc zaměstnanců. Zásadní otázkou je, zda nástupce bude mít podobného podnikatelského ducha, manažerské schopnosti a vlastně i chuť se této náročné činnosti věnovat.

Tím se dostáváme snad k tomu hlavnímu, co určuje podnikatelský úspěch. Zakladatelé úspěšných firem mívají různé charakteristiky. Někdo je příjemný člověk, který nikdy nezvyšuje hlas; jiný je cholerik. Někdo má rád všechno „pod palcem“, jiný je schopen delegovat rozsáhlé pravomoci na podřízené. Někdo je vynálezce, jiný pouze uskutečňuje myšlenky jiných. Všichni ale mají jedno společné: práce je baví.

Nenajdete jediného úspěšného zakladatele, který by svoji práci považoval za otravnou povinnost. Úspěšní lidé nepodnikají pro peníze, ale proto, že je práce baví. Pro svůj obor jsou zapálení, považují jej dokonce za poslání. Často, zejména v počátcích, jsou schopni přenést své nadšení na manažery i řadové zaměstnance. „Společně měníme svět“ je sdílená myšlenka všech aktérů, od zakladatele po recepční. Nikdo ji ani nemusí vyslovit: je to zkrátka ve vzduchu. Člověk nechodí do práce z povinnosti, ale s pocitem: „Co nás zase dnes čeká nového?“ Kdo to zažil, pochopí. Kdo ne, snad nasaje trochu atmosféry třeba z životopisného filmu Steve Jobs.

Když rutina vystřídá nadšení

Z fáze rodinného podniku lze jít cestou veřejné nabídky akcií. Vlastnictví se rozptýlí mezi obrovské množství malých podílníků, řízení se stane věcí najatých manažerů. Tak funguje většina velkých světových korporací. Rutina vystřídala nadšení, ale firma běží.

Pouze relativně malý podíl velkých firem zůstává dlouhodobě v rodinném vlastnictví. Ještě méně z nich je pak majiteli přímo řízeno. Udržet rodinnou firmu v chodu není žádná samozřejmost. Northern Trust, americká banka poskytující služby extrémně bohatým zákazníkům, uvádí, že jen 12 procent rodinných podniků přežije do třetí generace. Příčiny jsou zcela triviální: děti nemusejí mít vždy stejné zájmy jako rodiče, zejména pokud jde o profesní orientaci. Zápal pro podnikání není dědičný, a pokud jde o výchovu, ta má své meze. Někdy je dokonce odklon od rodinné tradice součástí generačního protestu. Častěji se však ve druhé a ještě více ve třetí generaci a dále projevuje cosi jako syndrom bohatých dětí: o moji materiální existenci je postaráno více než dostatečně, mohu se tedy profesionálně věnovat svým koníčkům.

Velmi dobře je to vidět na tak legendárním rodu, jakým jsou Rothschildové. Zakladatel bankéřské dynastie Meyer Amschel Rothschild (1744–1812) žil jen pro obchod. Všech jeho pět synů zůstalo věrných řemeslu v hlavních ekonomických centrech tehdejší Evropy, jimiž byly Frankfurt, Paříž, Londýn, Vídeň a Neapol. Nástupnictví se podařilo víc než skvěle.

I třetí generace si vedla velmi dobře. Nicméně zápal prvních dvou generací již chyběl. Život v luxusu vedl k opatrnějšímu přístupu k riziku, neboť motivace neztratit již existující majetek převážila nad motivací k dalšímu rozvoji. Rothschildové tak například zcela zmeškali šanci uchytit se v Americe: klíčový omyl. Považovali tuto zemi za zkorumpovanou a barbarskou; že evropské majetky jejich dědiců budou jednou předmětem vyvlastňování ze strany nacistů a socialistů stejně jako obětí konfiskativních poválečných daní, to si neuměli představit.

Někteří členové rodu dali také jasně najevo, že se hodlají zabývat neziskovou činností. Po zoologu Lionelu Rothschildovi se například jmenuje žirafa (Giraffa camelopardalis rothschildi). Miriam Rothschildová byla svého času největší světovou autoritou na anatomii a biologii blech, publikovala 350 odborných článků. Zajímavost: všechny její doktoráty byly čestné, neboť nikdy neabsolvovala žádné formální studium zakončené titulem. S dostatečným finančním zázemím se člověk prostě nemusí zdržovat tím, co nepotřebuje.

Neradostná rozhodování

Divergence zájmů, drobení majetků mezi větší počet dědiců, rostoucí averze k riziku, problémy s nalezením vhodného nového lídra firmy, to vše jsou faktory, v jejichž důsledku již Rothschildové nejsou, čím bývali. Stále však fungují banky s tímto jménem, byť jde o relativně menší instituce. Většina jiných rodinných firem však tato úskalí nepřekoná.

Smrt Petra Kellnera, naší moderní legendy, samozřejmě budí otázky kolem nástupnictví. Z pietních důvodů však nechme pokusy o odpověď na dobu mnohem pozdější. Beztak by šlo jen o teoretizování. Nechme obtížná a neradostná rozhodování na těch, kterým to přísluší. My ostatní se můžeme zamyslet třeba nad tím, zda na trhu není nějaká doposud neodkrytá podnikatelská příležitost.

LN, 1.4.2021

ekonom, Algorithmic Investment Management, a. s.

Robot Investment Calculatorzpět na článek