Neviditelný pes

GLOSA: Na zelené zloděje s daní

9.9.2010

Podpora obnovitelných zdrojů je zlodějna. Stejná zlodějna, jako třeba nákup předražených vířivek pro armádu. Elektřinu, kterou dodávají tyto zdroje, je možno vyrobit jinde a levněji. Když započítáme spotřebu surovin, energie, náklady na likvidaci a vyvolané investice a provozní náklady nutné ke stabilizaci rozvodných soustav, hovořit o ekologickém přínosu takové investice může jen zelený ignorant nebo řecký účetní kreativec.

V letech minulých tato zlodějna probíhala v takovém rozsahu, že její dopad na cílového osla, kterým je odběratel elektrické energie, nebyl příliš znatelný. Hromadné budování větrníků se podařilo zastavit díky jindy tolik proklínanému heslu NIMBY! S pokrokem ve vývoji solárních článků však vtrhla do kraje fotovoltaika. Jednak tolik neční do krajiny, jednak je její podpora nastavena na naprosto nesmyslné hodnoty.

Protože je tato zlodějna legální a hanebnou míru zisku zaručuje jeden ze zelených náboženských zákonů, je velmi obtížné sluneční podnikavce o jejich legální lup připravit. Stát, kterému jako obvykle celý problém došel pozdě, začal hledat různé, především daňové možnosti, kterak solární šílenství zastavit. Hovoří se o zvláštní sazbě daně z příjmů - jenomže fotovoltaici mají zákonem zaručeny daňové prázdniny, hovoří se o státní intervenci do cen elektřiny prostřednictvím dotace, což znamená, že vývar bude slunečním kněžím placen ze stejných kapes, ale jinou metodou.

Pokud chceme najít skutečnou cestu, jak elektroúžeh zastavit, nabízí se jiná daň - daň z nemovitosti, kterou bude zatížen každý vlastník (dočasné) stavby určené k výrobě elektrické energie pomocí fotovoltaických článků. V rozpočtovém určení daní bude tato daň příjmem státu a bude sloužit k úhradě rozdílu mezi silovou elektřinou a státem zaručenou cenou pro fotovoltaiku. Měla by být nejméně taková, aby celá operace byla rozpočtově neutrální. Hrozí sice, že po zkrachovavších slunečních mázích bude zastavěná pole muset nakonec uklidit Fond životního prostředí, ale pořád to bude malá cena za velký omyl, kterým je celá tahle záležitost.zpět na článek