Neviditelný pes

ENERGETIKA: Kdo chvíli stál, již stojí opodál

12.1.2021

Je těžké zaujmout pozornost v době, kdy celá veřejnost je zahlcena informacemi o koronakrizi. Jenže covid-19 se v průběhu jednoho, dvou let rozplyne v celkovém spektru viróz, které naše zdraví ohrožují, zatímco za deset, patnáct let budeme čelit jinému nebezpečí.

Napříč politickým spektrem panuje shoda, že koncem let třicátých tohoto století začne naše národní hospodářství pociťovat, že zdroje elektřiny nejsou v tuzemsku dostatečné. Ovšem jak elektřinu opatřit, v tom už shoda není. Jediné, na čem se shodnou všichni, je důležitost soběstačnosti zásobováním elektřinou. Podle názoru na to, jak dostatek elektřiny zajistit, můžeme vyznavače rozdělit do dvou množin. Do té první, nazvěme ji množina proti, zařadíme ty, kteří jsou přesvědčeni, že nová jaderná elektrárna EDU II se stavět nemá. V množině proti je řada odborníků, kteří nás přesvědčují, že energetický mix ze stávajících jaderných elektráren spolu s novými OZE a paroplynovými elektrárnami optimálně pokryje budoucí požadavky našeho národního hospodářství.

Že je to mírně řečeno naivní optimismus, soudný člověk dávno ví. S hlediska geopolitického bylo by to možné jen tím způsobem, že by se prostě odsunulo obyvatelstvo z jednoho kraje a tam by se hustě nastavěly větrníky a sluneční elektrárny. Všech krajů mi přišlo líto, naše vlast je tak krásná a tak zalidněná Uvažoval jsem nakonec o Západočeském kraji, tam už jeden odsun měli po válce a dodnes není ten kraj nijak zvlášť zalidněn. Pak jsem si ale vzpomněl, vždyť tam je Chráněná krajinná oblast Český les. Ne, tudy cesta nevede. Takže to budou muset vytrhnout ty paroplynky. Jenže paroplynky samy uhlíkovou stopu nemažou, plyn je fosilní palivo jako uhlí, jen při jeho spalování se emise CO2 o něco sníží v porovnání s uhlím. Navíc jsou paroplynky riskantní z hlediska národní bezpečnosti, budeme vydíratelní přes ceny plynu, když vlastní žádný nemáme. Množina proti jsou buď zapálení zelení, nebo lidé, kteří se jaderné energie bojí. Vesměs je beznadějné tyhle lidi přesvědčovat. Svoji mantru si nedají vzít.

Pak tu máme druhou množinu, říkejme jí množina pro: To jsou ti, co vědí, že stavba nové jaderné elektrárny je nezbytná, jinak budeme v budoucnu muset elektřinu kupovat, a to za peníze, které nám všem budou sakramentsky chybět. Řešení by se nemělo odkládat, nedostatek elektřiny by povedl k chudobě a zaostalosti. Ostatně už před pěti lety se chystal tendr na dostavbu Temelína. Už tehdy nebylo času nazbyt, přesto byl nakonec k naší chybě tendr skrečován. Mezitím jsme přistoupili na Green Deal. Chceme se zavázat, že do roku 2038 přestaneme spalovat uhlí. Naléhavost neváhat a stavět nový jaderný zdroj tím ještě zesílila.

Dalo by se předpokládat, že při přípravě veřejné soutěže na stavbu nové jaderné elektrárny v lokalitě Dukovany se využijí znalosti a zkušenosti z toho temelínského tendru. To se snad i stalo, ČEZ tvrdí, že je připraven nový tendr vypsat hned teď. Už byli známi i budoucí uchazeči. Do toho ale hodili vidle politici, kteří rozdělili tu množinu pro na podmnožiny pro WEC a pro ROSATOM. Podmnožina WEC začala využívat argumenty typické pro politiky, jako například tvrzení „Rusko je náš nepřítel“. Myslím, že by se to dalo kvalifikovat jako trestný čin podněcování nenávisti. Ruské a čínské firmy jsou prý nebezpečné, přes dodávku elektrárny nás mohou ovlivňovat. Přijde mi to ponižující. Vždyť ten, kdo se bojí, že bude ovlivňován, je už sám ovlivněn vlastním strachem. Argument, že kupovat z Ruska je choulostivá věc s ohledem na nízkou úroveň vymahatelnosti práva v Rusku, je ryze politický. Vymahatelnost práva a vymahatelnost peněz jsou dvě různé věci. Kdyby se všechny obchody uzavíraly jen mezi vyspělými demokraciemi, světový obchod by se zastavil. Podmnožina pro WEC začala usilovat dokonce o to, aby se Rusko a Čína soutěže vůbec nesměli zúčastnit. To je jako zbavit se soupeře tím, že ho dáte diskvalifikovat před startem.

Tak či onak, zda převáží argumenty techniků či argumenty politiků, nyní je vůbec nejdůležitější se rozhodnout: pokračovat! Pokračovat bez váhání a co nejrychleji. Alternativa počkat do voleb je zbabělá. Lidé s takovým názorem by už v těch volbách neměli kandidovat.zpět na článek