Neviditelný pes

EKONOMIKA: Plánovaná ekonomika 2.0

27.7.2020

Vláda, reprezentována stále bdící dvojicí premiér Babiš – dvojitý ministr Havlíček, ve středu společně s některými členy NERV (Národní ekonomická rada vlády) představovala na tiskové konferenci své vize ve věci vývoje ekonomiky, a to nejen v návaznosti na to, co vyjednal Andrej Babiš v Bruselu. Podle toho, co na konferenci zaznělo, se máme opravdu na co těšit.

NERV společně s vládou připravuje „Národní hospodářskou strategii do roku 2030“. Strategie, to slovo negativní emoce nebudí. Je asi vždy dobré spíše mít než nemít nějakou strategii, taktiku, když to zároveň není (rigidní) plán. To je v ekonomii, ale i ve svobodné spontánně fungující společnosti právem dosti zprofanované slovo, zejména zní-li z vládních či úředních míst. Konkretizace této naší budoucí strategie, tak jak zazněla na středeční tiskové konferenci, však již obavy vzbuzuje.

„Ve strategii ukážeme strukturu průmyslu, energetiky i dopravy do roku 2030. Budeme vycházet z vědy výzkumu a inovací,“ řekl ministr Havlíček. Zároveň bude podle něj dokument obsahovat i klimatické cíle a zohledňovat klimatické náklady, ke kterým se ostatně ČR v EU zavázala. („Národní plán spravedlivého přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku“ připraví MMR.)

Mantra je podle slovníku cizích slov magické, posvátné slovo, jehož opakováním se v hinduizmu nebo józe dosahuje soustředění, povzbuzení nebo utišení a uklidnění. Nejen takové mantry a povinná zaklínadla dnešní doby, jinak ale obyčejná a nejednou vyvrácená ekonomická a politická klišé jako je zmiňované sousloví „věda, výzkum, inovace“, zněly na středeční tiskové konferenci. Ministr Havlíček mluvil také o tom, že plánování bude rozumné (asi tím myslel, že bude „smart“) a že ve strategiích, o nichž byla řeč a které po nás chce EU, aby nám mohla schválit, zda účely, na něž máme v úmyslu peníze použít, jsou řádné (rozuměj správně zelené a digitální, chytré, udržitelné...), vláda ukáže „jak přestrojit průmysl“.

Perestrojkovský slovník jako by byl přímou úměrou objemu finančních prostředků daňových poplatníků určených k přerozdělování a utracení politiky. Čím více jich je, tím jsou vize velkolepější a horizonty vzdálené budoucnosti světlejší. Jak by taky ne, když cizí peníze se vždy přeci utrácejí tak snadno.

„V dané situaci má smysl podniknout investice a nasměrování prostředků do prorůstových oblastí i za cenu zadlužení,“ řekl na konferenci přední člen NERV a šéf ČEZ Daniel Beneš. „Plán pro dlouhodobý ekonomický růst a restrukturalizaci české ekonomiky bude,“ podle Beneše, „založen na pochopení globálních změn v ekonomice, na tom, co chce po nás Evropa (jako bychom byli pouze bezmocný objekt toho, co chce někdo jiný, pozn. FŠ) ... bude to postaveno na digitalizaci, robotizaci, rozvoji vědy a výzkumu, podpory inovací a start-upů...“

Je k tomu potřeba dodávat nějaký komentář? S tím, že by to soukromé subjekty viděly jinak, že by ekonomický vývoj nějak směrovalo svobodné spontánní chování účastníků trhu, se zjevně nepočítá.

Asi nejčastějším slovem skloňovaným na tiskové konferenci bylo slovo plán nebo jeho již zmiňovaný modernější derivát strategie. V hlavních rolích této naší perestrojky v představách vlády a NERV: stát a zdroje EU. Zdá se, jako by pro prosperitu a fungování české ekonomiky byly dnes rozhodující pouze a právě prostředky z unie. A je to taky to jediné, co vláda a NERV nabízí.

Určování a plánování budoucího ekonomického vývoje, vybírání ekonomicky perspektivních odvětví je přitom jednou z oblastí, ve které státní úředníci a ministři, korektně řečeno, nemají právě významnou komparativní výhodu. Naopak. Byť je však tato skutečnost dostatečně empiricky zdokumentována, přece se vždy najde vláda, která to má chuť zkusit znovu.

Výše uvedené citace účastníků středeční tiskové konference nejsou nějakými autorem z kontextu záměrně vytrženými sentencemi a výstřelky, které někomu ušly a zachytily je mikrofony, to je duch a shrnutí ideového schématu a zázemí NERV a vlády a jejich přístupu k naší ekonomice. To je dopověď vlády – ke které ji tlačí EU, ale vlastně ani tolik tlačit nemusí – na dnešní ekonomickou krizi.

Máme se opravdu na co těšit.

Institut VKzpět na článek