Neviditelný pes

EKONOMIKA: Mléko a cukr konečně bez kvót. Víno naopak

14.12.2013

V záplavě "superdůležitých a zásadních" informací, kdo pojede "ty vole na pohřeb Mandely", se veřejnost nedozvídá nic o tom, co je skutečně důležité. Jednou z oblastí, která je u nás zcela mimo zájem médií, je oblast evropské politiky. Bohužel, tato situace zájmům ČR a jejích občanů neslouží, ale přímo je to naopak ohrožuje. Takže se pojdme trochu blíže podívat na jednu důležitou evropskou agendu, která se nás jako spotřebitelů týká prakticky každý den. Je to oblast zemědělské politiky a jejího nového nastavení pro následující roky. Pravidla pro tuto oblast byla schválena nedávno, ale v českých médiích o tom neproběhla ani zmínka.

Dnes se budeme věnovat třem komoditám, které konzumujeme skoro všichni a navíc velmi často. Je to mléko, cukr a víno. Právě tyto tři komodity jsou dosud v celé Evropské unii kvótovány. To znamená, že jejich produkce není svobodná, ale byrokraticky řízená z Bruselu. Pokud chcete vyrábět mléko nebo cukr nebo víno, musíte mít příslušné povolení a kvótu. Pokud příslušná povolení získáte, můžete vyrábět jen tolik, kolik vám kvóta dovoluje. Více vyrábět nemůžete, i kdyby to po vás zákazníci chtěli. Pokud vyrobíte více, než je kvóta, tak dostanete naopak pokutu. Zdá se vám to absurdní? Je to současná realita.

Důvodem, proč tyto kvóty existují, je údajná snaha udržet produkci a ceny na rozumné úrovni a zajistit pěstitelům a výrobcům stabilitu. Těchto cílů se daří dosahovat, ale jen za cenu, že tyto komodity stojí konečného spotřebitele více, než na světovém trhu, a více, než v systému bez kvót. Kvótový režim je báječná věc pro výrobce, který už kvótu má a jeho podnikatelské riziko je minimální. Naopak pro spotřebitele je kvótový režim velmi nevýhodný, protože drží konečné ceny vysoko. Spotřebitelé o tom však příliš nevědí, a tak se ani moc nebrání.

V posledních letech se v EU vyjednávalo o tom, zda a jak dlouho budou tyto kvótové systémy dále pokračovat. Stejně jako v minulosti se EU rozdělila na dva tábory zhruba podle linie sever-jih, kde sever prosazoval odstranění kvót a jih je naopak vehementně bránil. Česko stálo v této bitvě na straně severu. A výsledek bitvy je už známý. Takže dohoda je následující:

1. U mléka bude kvótový režim zrušen v roce 2015

2. U cukru bude kvótový režim zrušen v roce 2017

3. U vína bude systém výsadbových práv modifikován, ale prodloužen až do roku 2030.

Někteří lidé se budou podivovat nad tím, jak to, že má všechno trvat ještě tak dlouho. Na druhou stranu i toto je možné v současné politické situaci v EU považovat spíše za úspěch. Víno je zkrátka nedotknutelné a stojí za ním dnes většinová koalice vinařských států EU vedená Francií. Z privilegií vína budou mít určitě radost i vinaři u nás v Čechách a hlavně na Moravě. Jak si ale tato drahá vína z EU budou schopna poradit s levnější konkurencí z Nového světa, je velkou otázkou.

U cukru a mléka je skvělé, že dojde poměrně brzy ke zrušení kvót. To se nebude líbit cukrovarům a mlékárnám, ale naopak by to mělo mít velmi pozitivní dopad pro spotřebitele, protože ceny obou těchto komodit by se měly snížit. Na obou těchto trzích lze očekávat růst konkurence.

Dobrou zprávou je to, že budování nových výrobních kapacit nebude brzděno žádnou kvótou, která dosud uměle udržovala výrobu v západní Evropě a naopak ji utlumovala v Evropě střední a východní. Nová pravidla by zkrátka měla přinést férovou hospodářskou soutěž. Česká republika měla a dosud stále má jak u mléka, tak také u cukru komparativní výhody. Lze tedy doufat, že se kromě nižších cen mléka a cukr třeba dočkáme i nových mlékáren nebo cukrovarů.

Autor je historik a politik, poslanec Evropského parlamentu za ODS

Převzato z Fajmon.blog.idnes.cz se souhlasem autorazpět na článek