Neviditelný pes

EKONOMIKA: Cesta z krize bude ještě dlouhá

12.7.2021

Pandemická krize nemá v historii obdoby, shodují se ekonomové, proto také nikdo nemůže předem vědět, jak se ji podaří v ekonomickém ohledu ukončit. Podle posledních údajů publikovaných statistickými úřady různých zemí už nabývá cesta k nové prosperitě jasnějších obrysů. Jisté je, že bude delší, než jsme si ještě nedávno mysleli.

S krizemi, které vzniknou tím, že státní úřady zmrazí některá hospodářská odvětví, nejsou zkušenosti. Není divu, že představy o východisku z takového stavu bývají dobrodružné a často se mění.

Ještě dnes zazní z úst politiků čas od času výroky o tom, že jsme zažili nejhorší propad od velké deprese 30. let minulého století. Zatím to ale vypadá, že krize úplně nerozvrátí světový obchod, nepovede k masové zaměstnanosti ani k trvalé likvidaci některých odvětví. S vládní pomocí se značná část podniků udržela v provozuschopném stavu a může opět nastartovat výrobu jako před krizí.

Podniky se také po jarní vlně pandemie začaly rozjíždět, to přirozeně vzbudilo euforii, kterou ještě podporovala čísla. Vždyť ve srovnání s loňským jarem, kdy byly státní zásahy do ekonomiky nejpřísnější, rostly výkony průmyslových odvětví i některých služeb historickým tempem o desítky procent. Dokonce v ekonomickém mainstreamu se objevily úvahy, že překonání krize s sebou automaticky a okamžitě přinese novou konjunkturu, která přinese bohatství širokým vrstvám.

Čísla o průmyslové produkci i zahraničním obchodu za květen ale ukázala, že tak jednoduché to nebude. Většina odvětví dosud za úrovní roku 2019 zaostává a není mnoho důvodů si myslet, že jí dosáhnou dříve než na podzim. Teď najednou nabývá na vážnosti varianta, podle které bude cesta k nové prosperitě především namáhavým klopýtáním, kdy nebude nouze o nepříjemnosti typu nutnosti hledat novou práci, snižovat mzdy a zvyšovat daně.

Ekonomika pomalu ochlazovala už před krizí – to znamenalo modernizovat ekonomiku, aby přišel nový vzestup. Představou, že přechod pandemií nahradí nezbytné změny v provozu podniků včetně investic, se sice můžeme utěšovat, procitnutí do drsné ekonomické reality se tím ale stejně nikdo nevyhne.

Aktuální zpomalení pokrizového růstu v průmyslu má zřetelný důvod. Nefungují mezinárodní řetězce, které dodávají díly pro výrobu automobilů. Není pochyb o tom, že se výpadky dodávek podaří během několika měsíců odstranit. Na druhé straně nejde vyloučit, že během stejných pár měsíců přijde jiná nepříjemnost, třeba z energetiky, finančního sektoru, dost pravděpodobně se zjistí, že chybějí pracovní síly v sektorech, které by se měly přednostně rozvíjet. Začínat novou konjunkturu na tak nejisté půdě je zatraceně dobrodružný podnik.

Autor je reportér serveru Seznam Zprávy

Vysíláno na ČRo Plus, publikováno na www.rozhlas.cz/pluszpět na článek