Neviditelný pes

EKONOMIKA: Cena za zateplení

Robert Axamit
diskuse (2)

Nejzávažnější dopady schváleného zákona o hospodaření energií

1) Úspory ze zateplování u stávajících budov v naprosté většině nevydělají investorům ani na odpisy a údržbu zateplovacích systémů.

2) Dosavadní snaha o implementaci Evropské směrnice 2010/31/EU a jejich předchůdkyň při podpoře solární, větrné a bio elektřiny, výrobě biopaliv, emisních povolenkách atd. nás stojí 50 - 70 mld. Kč, tedy asi 1,5 - 2 % HDP ročně.

3) Další implementací této směrnice na zateplování vzrostou škody na zhruba dvojnásobek, neboť celkové náklady by měly podle Petra Holuba, koordinátora Šance pro budovy, by měly být na úrovni 1 500 mld. Kč.

4) Celkové škody z implementace této směrnice mohou tedy být na úrovni 3-4 % HDP ročně a jsou tedy jednou z hlavních příčin našich hospodářských problémů.

5) Jen u veřejných budov budou náklady na zateplení 10 – 30 mld. Kč ročně a tuto částku bude potřeba začlenit do státního a ostatních veřejných rozpočtů.

6) V ČR máme asi 2 mil. rodinných domků, bytových domů a ostatních budov. Celkové náklady na štítkování při průměrné ceně 5000 Kč za dům tak dosáhnou asi 10 mld. Kč.

7) Případné sankce za neimplementování této směrnice by byly ročně 50 - 180 milionů Kč (Dnešní výdaje ze státního rozpočtu na neuváženou podporu fotovoltaiky jsou 12 000 milionů Kč). Je nutno konstatovat, že by placení sankcí vzhledem ke škodám, které směrnice způsobila a působí, mohlo být jedním z nejefektivnějších prorůstových opatření vlády na podporu růstu hospodářství.

8) Vytvoří se několik tisíc zbytečných míst pro kontrolory a úředníky, kteří budou parazitovat na vlastnících domů a budou vytvářet tlaky na další a další byrokratická opatření ve svůj prospěch a na úkor vlastníků. Samozřejmě se tím i významně rozšiřuje prostor pro korupci.

9) Naopak životní náklady průměrné rodiny vzrostou v řádu 1000 - 3000 Kč měsíčně v důsledku nutnosti splácet neefektivní náklady na zateplení všech budov.

10) Evropská směrnice 2010/31/EU je postavena na již překonaných představách o boji s tzv. globálním oteplováním a jako taková by měla být sama zaktualizována. Samotná myšlenka prosazování "technického pokroku" silou, formou zákonů, vyhlášek a restrikcí je prostě zcestná.

místopředseda Občanského sdružení majitelů domů

zpět na článek