Neviditelný pes

EKOLOGIE: Jak obec Mnichov ke kůrovci přišla

24.2.2020

Nejdřív malý úvod do situace. Obec Mnichov u Domažlic má asi 78 ha lesů. Tím, že byly na periferii polesí a lesníkem tam byl člověk před důchodem, dělaly se tam těžby a výchovné zásahy jen v minimální míře. Protože jsem tehdy jako lesník pracoval, povedlo se mi zamezit vyrabování porostů státními lesy na poslední chvíli a díky tomu při restitucích dostala obec lesy sice poněkud zanedbané, zato ale s vysokým podílem mýtních porostů.

Tyto obecní lesy jsem začal spravovat jako OLH (odborný lesní hospodář). Fungovalo to celkem v pohodě, i v posledních létech, kdy kvůli vysychání krajiny začal dělat problémy kůrovec. Měl jsem totiž k ruce vysloužilého dřevaře ze staré školy. Ten měl i svůj traktor na přibližování, takže byl plně vybavený a kvalifikovaný pro jakoukoliv činnost v lese a navíc byl velmi šikovný a zodpovědný. Prostě ideální stav. Tehdejší starosta Johánek se mě v posledních letech několikrát nedůvěřivě ptal, jak to, že si okolní starostové stěžují na kůrovce a jen u nás nic. Ono to ale prostě bylo tím, že jakmile jsem objevil nějaký i jen podezřelý vývoj, mohl jsem okamžitě reagovat a tím mi kůrovec nikdy nepřerostl přes hlavu. Tahle pohádka ale skončila v roce 2018. Tehdy totiž vyvrcholily moje spory se zastupiteli, což jsem vyřešil tím, že jsem rezignoval na funkci zastupitele. O důvodech se tu nebudu šířit, to sem nepatří. Zůstaňme u toho, že kdo neskáče, není Čech.

OLH jsem ale zůstal. To ale mstivým zastupitelům vadilo, takže si museli vymyslet nějaký zástupný důvod, aby se mě zbavili. Přímo nemohli, protože jsem měl vše v pořádku, tak to vzali přes toho dřevaře a zakázali mi ho zaměstnávat. Já jim marně vysvětloval jeho nezastupitelnost a výhody jeho zaměstnání v obecních lesích. Mluvil jsem jako sv. Jan Zlatoústý, ale marně. Prý si mám sehnat někoho jiného - a koho, je moje starost. Dostali mě do situace správce činžáku, jemuž nepřizpůsobiví nájemníci rozdělali ve sklepě ohýnek a majitel domu zakázal vzít dobrovolného hasiče ze sousedství s tím, že na to musí vzít profíky. Ti však jsou zahlceni hašením větších ohňů jinde a na tuhle prkotinu nemají čas. Takže barák vyhoří. V lese se to začalo projevovat tak, že když jsem našel kůrovcové kolo, musel jsem sehnat a přemluvit jinou dřevařskou partu, která ale musela nejdřív dodělat zákazníky přede mnou. Logická klasika. Tím pádem se z možných 50-70 kubíků stalo kubíků 400. Za těchto podmínek a se svázanýma rukama jsem odmítl pokračovat a dal jsem výpověď i ze správy obecních lesů. Tolik historie.

Na jaře 2019, to už tam šéfoval nový OLH, jsem z nějakého důvodu projížděl obecními lesy. Samozřejmě mi to nedalo a díval jsem se, kolik lapáků a lapačů položil můj následovník. Zděsil jsem se. Na přelomu dubna a května neležel nikde ani jeden lapák či lapač. Lapačů jsem předával šest, včetně stojanů a feromonů. Stačilo je na jaře vyvézt do lesa na vhodná místa a aktivovat je. Práce na čtyři hodiny. Minout jsem je nemohl, tak velké ty lesy nejsou a jsou vcelku přehledné. Navíc by ty lapáky měly být v kůrovcových kolech. Nenašel jsem prostě nic, vůbec nic. Upozornil jsem tedy písemně zastupitele na tuto skutečnost a varoval před důsledky neexistence ochranných a kontrolních prvků ochrany lesa proti kůrovci. Odpověděli mi, že nový OLH má jejich plnou důvěru. Tak to já ji neměl. Mně vyslovovali nedůvěru při každé příležitosti.

Abych je donutil přiznat barvu, požádal jsem podle zákona 106 Sb. o sdělení, kolik lapáků a kde je položeno. A teď to začíná být zajímavé. Nový starosta p. Černý se nejdřív zeptal obecního právníka Mgr. Jindry, jestli mi vůbec musí odpovědět. Ten jim napsal, že tedy bohužel musí, ale poradil jim, že mi mají odpovědět pokud možno nekonkrétně. Odpověď od obce tedy zněla, že bylo položeno osm ks lapáků, bez určení místa. Byla to lež, lapáky se v lese objevily až koncem května, to už bylo první rojení dávno venku. V naději na pomoc jsem na neexistenci ochrany lesa upozornil i orgán státní správy lesů, konkrétně Ing. Záhrobského na MěÚ v Domažlicích. Odpověď jsem vlastně nedostal, až teprve po telefonátu jsem se od Ing. Záhrobského dozvěděl, že „než vylítaný lapák, je lepší žádný lapák“. Hluboká moudrost.

Starostovi to už ale trochu vrtalo hlavou, a tak mne pozval na osobní schůzku, abychom to nějak ukončili. Tam byl i ten právník. Já jim dokázal, že jim OLH neříká pravdu, a pozval jsem starostu k venkovní obchůzce, kde to uvidí v reálu, a on kupodivu souhlasil. Vzal jsem jej tedy do lesa a ukázal mu všechnu ponechanou nahodilku i kalamitu z minulého roku. Ukázal jsem mu stav brouka, který byl v té době již před vylétnutím, a varoval jsem ho, že mají týden na zpracování, než ten brouk vylétne. Pak už ho nic nezastaví. Doložil jsem mu, že OLH o té nahodilce zřejmě neví, protože nikde nebylo ani stopy po kontrole vývoje brouka. Jen mnou provedená kontrolní okénka. Byl zmatený a říkal, že neví komu věřit. Zdůraznil jsem mu, že už mají opravdu jen ten týden a pak bude na vše pozdě. Poděkoval, že jsem mu to ukázal, a slíbil, že něco podnikne. Taky že podnikl. Na nejbližším zasedání zastupitelé přijali usnesení, že informace podávané podle zákona 106 Sb. budou zpoplatněny sedmnácti sty korun za hodinu práce. Samozřejmě to nebylo nic proti mně, dozvěděl jsem se, ale musím pochopit, že potřebují klid na práci. To samozřejmě chápu. Dotaz podle „stošestky“ jednou za čtyři roky opravdu zdržuje.

To už ale ve mně začaly bublat emoce. Přece jen, když dvacet let něco opečováváte, nechcete, aby to nějaký trouba zničil. Hledal jsem tedy pomoc u ČIŽP. Popsal jsem jim výše uvedené a požádal jsem je o kontrolu v lese. Opravdu přijeli, nechali si ukázat jeden porost, kde kupodivu zabrala chemická asanace, připustili, že někde už je to vylítané, a zase odjeli. Mně k tomu nepozvali. V odpovědi mi poděkovali za můj zájem o životní prostředí a upozornili mě, že koncem roku 2018 byla novelizována vyhláška 101/1996 Sb., ve které se už nepožaduje v kalamitním stavu výpočet lapáků podle vypočítaného kůrovcového základu. To mě ohromilo. Oni viděli, že tam kalamita ještě není, viděli ale, že se na jejím vytvoření intenzivně pracuje, a přesto shledali, že je vše v pořádku.

No, abych to neprotahoval. Nahodilka tedy byla ponechána svému osudu, takže všechna vylítla. Kůrovci byl po celý rok nechán volný prostor pro seberealizaci, čehož také náležitě využil a dvakrát se přerojil. S těžbou se začalo až koncem roku. Když jsem se to pokoušel vyčítat jednomu zastupiteli, vysmál se mi s tím, že ČIŽP shledala vše v pořádku a že kůrovec je přece všude.

Zkusme to ale zevšeobecnit. Přestože mám mnichovské zastupitele za opravdu výjimečné ignoranty, nemyslím si, že by jiní vlastníci nepostupovali obdobně. Za současné situace stačí nenalezená špička, jen trochu lajdácký OLH nebo neznalý majitel a neštěstí je na světě. Navíc tomu nahrávají zákony. Pro ochranu lesa proti kůrovci byla dříve závazná ČSN 482711. Ta však byla nahrazena jinými, ale už nezávaznými předpisy. Jsou to jen jakési metodické pokyny – čtení na dobrou noc. Tím pádem je nezodpovědný vlastník v podstatě nepostižitelný. Připouštím, že mnozí, především drobní vlastníci do toho spadli nevinně. Ale ti, co hospodaří podle LHP? Ti už musí mít odborný personál. Skutečně udělali vše proti kůrovci? A proč mají dostávat dotace na zmírnění škod po kůrovcové kalamitě? Vždyť ty majetky dosud generovaly docela dost peněz na to, aby si vlastníci odložili na horší časy. O ty zisky se se státem nedělili, tak proč mám já jako daňový poplatník financovat jejich ztráty? Chápu, že by se dotovali ti, co hospodaří podle osnov, ale ostatní?

Proč má dostat dotace na zmírnění následků kůrovcové kalamity i taková obec jako třeba zmiňovaný Mnichov, která šla té kalamitě aktivně vstříc, v podstatě si ji vědomě vyvolala, přestože zastupitelé byli varováni a plně informováni? Lhostejný a netečný přístup státní správy také dost napomáhá vzniku kalamitních stavů. Té kalamitě v mnichovských obecních lesích šlo zabránit, to mi nikdo nevymluví. Občanům, kteří jsou samozřejmě laici a třeba se zeptají „jak to, že jsou u lesa takové hromady dřeva?“, pak snadno vysvětlí „že kůrovec je přece všude“.

A fórek nakonec: Vzhledem ke zvýšené pracnosti kvůli kůrovcové kalamitě zvýšili nynějšímu OLH odměnu o sto procent. Myslím, že tomuhle se dá říkat chucpe.

Štěpán Zemek


zpět na článek