Neviditelný pes

BIG Expert – zahraniční trhy

25.11.2022

Názory expertů na budoucí vývoj na vybraných zahraničních trzích sledovaný prostřednictvím indexů a porovnání s českým kapitálovým trhem (PX) v horizontu jednoho měsíce a půl roku, v týdnu od 21. 11. 2022.

Odhad expertů pro období 1 měsíc

gr25

Názory experta:
Libor Stoklásek, Imperial Finance

FED připravil půdu pro zpomalení tempa zvyšování sazeb
Většina členů Federálního rezervního systému podpořila brzké zpomalení tempa zvyšování úrokových sazeb, aby bylo možné posoudit setrvačný dopad zpřísňování měnové politiky na ekonomiku a inflaci.
Ve středu zveřejněný zápis z jednání FEDu ukázal, že podstatná většina představitelů FOMC usuzuje, že zpomalení tempa zvyšování úrokových sazeb bude pravděpodobně velmi brzy na pořadu dne. Mezi důvody bylo uvedeno nejisté zpoždění způsobené setrvačností přijatých opatření a velikost spojená s dopady měnově politických opatření na ekonomickou aktivitu a inflaci. Na závěr svého předchozího zasedání 2. listopadu Federální výbor pro volný trh zvýšil svou základní úrokovou sazbu o 0,75 procentního bodu do rozpětí 3,75 až 4 %. Jednalo se o čtvrté zvýšení sazeb o 0,75 procentního bodu. FED ale zároveň připravil půdu pro zpomalení tempa zvyšování sazeb na nadcházejících zasedáních a označil několik faktorů, včetně kumulativního zpřísňování měnové politiky a zpožděného dopadu měnové politiky na ekonomiku a inflaci, které budou určovat velikost budoucích intervencí. V návaznosti na nedávné údaje, které ukazují na zpomalující, ale stále nad trendovou inflaci, několik členů nadále opakovalo očekávání trhu ohledně méně jestřábího zvyšování sazeb. Našli se však i takoví členové FEDu, kteří upřednostňovali vyčkávání se zpomalením zvyšování sazeb, dokud se postoj politiky nebude jasněji nacházet v restriktivní oblasti a dokud nebudou existovat konkrétnější známky toho, že inflační tlaky výrazně ustupují, uvádí se v prohlášení.

Podle analytických domů přibližně 80 % obchodníků očekává, že Federální rezervní systém v prosinci zpomalí tempo zvyšování úrokových sazeb. Vzhledem k tomu, že pomalejší tempo zvyšování je do značné míry započítáno, pozornost investorů se přesunula na terminální sazbu, na které sazby pravděpodobně dosáhnou svého vrcholu. Stále důležitějším faktorem se pro FED stává právě stanovení výše konečné sazby, kde by se intervence měly zastavit k dosažení inflačního cíle centrální banky.

Zápis ukázal, že existuje značná nejistota ohledně konečné úrovně sazby z federálních fondů potřebné k dosažení cílů Výboru a že stanovení této úrovně bude záviset na dalším hospodářském vývoji. Obchodníci v současné době očekávají, že sazby dosáhnou svého maxima na úrovni 5,00 až 5,25 %. Jestřábí členové FEDu včetně prezidenta FEDu v St. Louis Jamese Bullarda však nedávno naznačili, že ke snížení inflace bude možná nutné zvýšit sazby až na 7 %. I kdyby však sazby dosáhly svého vrcholu kolem 5 %, stále by to byly nejvyšší sazby od června 2006 a mohlo by to být nadále značně bolestivé pro riziková aktiva, přičemž obzvláště zranitelné by byly růstové sektory trhu včetně technologického. I prezidentka Federální rezervní banky v San Francisku Mary Dalyová v pondělí uvedla, že pokud se inflace neochladí, americká centrální banka by měla zvýšit svou cílovou sazbu značně nad 5 %. „Jsem spíše na jestřábí straně“ tvůrců měnové politiky, řekla Dalyová novinářům v pondělním konferenčním hovoru. Dalyová dodala, že ačkoli se objevily známky toho, že inflace se možná začíná ochlazovat, „je příliš brzy na to, abychom hovořili o bodu obratu“ cenových tlaků. Dalyová také uvedla, že pokud jde o prosincové zasedání Federálního výboru pro volný trh, na kterém se budou stanovovat sazby, „je podle mého názoru předčasné cokoli smést ze stolu“ a není jasné, zda bude zapotřebí další zvýšení sazeb o 75 bazických bodů, nebo zda bude centrální banka potřebovat změnu sazeb v jiném rozsahu. Někteří tvůrci měnové politiky signalizovali otevřenost vůči menším zvýšením sazeb po agresivní cestě zvyšování, kterou jsme letos zatím zaznamenali.

Ceny ropy opět klesly, když se zhoršily zprávy o průběhu Covid nakažení z Číny. Čína byla klíčovým faktorem, který ovlivňoval většinu prognóz globální poptávky v tomto a příštím roce, a vyhlídka na rozsáhlé výluky v zimě - nebo na celkový kolaps spotřebitelské důvěry, pokud se virus vymkne kontrole - je stále největším rizikem pro tyto prognózy. Po násilných protestech v továrně Foxconn na výrobu iPhonů v Čeng-čou na začátku tohoto týdne začínají narůstat také obavy, že by se k hospodářským problémům mohly přidat občanské nepokoje.

Jan Němeček - BH Securities
Tomáš Pfeiler – CYRRUS
Marco Marinucci - Generali Investments CEE, investiční společnost
Libor Stoklásek – Imperial Finance
Jiří Zendulka - Kurzy.cz
Aleš Charvát - UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia

Tabulky obsahují souhrn odhadů expertů jednotlivých uvedených v seznamu. Sloupec „Aktuální hodnota“ jednotlivých ukazatelů uvádí hodnotu sledovaných indexů (páteční uzavírací hodnota), ze které při svých odhadech experti vycházeli. S touto hodnotou budou odhady expertů po uplynutí období jednoho či šesti měsíců porovnávány pro vyhodnocení úspěšnosti. „Medián“ je číslo, které leží uprostřed podle velikosti uspořádaného souboru odhadů a „Interval odhadů“ uvádí minimální a maximální odhad souboru. Sloupce „Růst/Pokles“ udávají počet expertů předpokládajících, že index v uvažovaném období vzhledem k aktuální hodnotě vzroste nebo poklesne.

Pozn.: Odhady mají formu nezávazných názorů s ohledem na předpokládaný vývoj v příštím jednom měsíci a půl roce. Skutečnost se však může velmi podstatně lišit od odhadu expertů. Experti ani Kurzy.cz nepřebírají žádnou zodpovědnost za tyto odlišnosti.zpět na článek