Neviditelný pes

BIG EXPERT: Zahraniční trhy

7.9.2019

Názory expertů na budoucí vývoj na vybraných zahraničních trzích sledovaný prostřednictvím indexů a porovnání s českým kapitálovým trhem (PX) v horizontu jednoho měsíce a půl roku, v týdnu od 2. 9. 2019.

Odhad expertů pro období 1 měsíc a pro období 6 měsíců

UkazatelHodn. 30. 8.PrůměrMediánZměna v %IntervalRůstPokles
PX1037,27104710500,921000 - 107052
Dow Jones (US)26403,282601325988-1,4825400 - 2670025
NASDAQ C.(US)7962,8877987950-2,077300 - 802034
FTSE 100 (VB)7207,1871757200-0,457000 - 735025
DAX (Něm.)11939,281153811723-3,3610800 - 1230034
Nikkei 225 (Jap.)20704,3720830208130,6120500 - 2115052
UkazatelHodn. 30. 8.PrůměrMediánZměna v %IntervalRůstPokles
PX1037,27105210521,391000 - 110052
Dow Jones (US)26403,282573525800-2,5324500 - 2730025
NASDAQ C.(US)7962,8874987600-5,846900 - 810025
FTSE 100 (VB)7207,1871647150-0,606800 - 760034
DAX (Něm.)11939,281156011838-3,1810200 - 1298034
Nikkei 225 (Jap.)20704,372057420350-0,6319800 - 2190034

 

Názory experta:

Aleš Charvát, UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia

Globální akciové trhy v prvním zářijovém týdnu jen těžko hledají směr, kterým se vydat. Obchodní válka s Čínou už negativně zapůsobila na americký výrobní sektor, který poprvé po třech letech zaznamenal pokles. Index ISM klesnul o 2,1 procenta na 49,1 bodu oproti očekávané hodnotě 51,1 bodu. Sektoru se stále vede dobře, ale pokles je známkou zvyšujících se obav, zda americkou ekonomiku nečeká v blízké budoucnosti recese. Akciové trhy tak reagují se zvýšenou citlivostí na globální makrodata a snaží se hledat vodítka pro další vývoj světové ekonomiky. Současné prostředí evropských záporných sazeb, vyšponovaných cen státních a korporátních dluhopisů, i politické a obchodní nestability, vytváří dosud neprozkoumanou a nepoznanou situaci. Tento mix představuje pro investory značně náročné prostředí a znesnadňuje rozhodnutí, zda vybrat zisky a postupně kumulovat hotovost pro budoucí příležitosti, nebo nadále participovat na dalším možném růstu, pokud se náhodou situace zklidní a makrodata zůstanou příznivá.

Nekonečný příběh odcházení Britů z EU už je spíše únavný a je to znát i z reakcí trhu. Kurzy měn, ceny dluhopisů i akcií sice na další obraty v britském parlamentu reagují, ale už poněkud méně výrazně než před lety. Britská libra se tak na začátku týdne proti americkému dolaru opět pohybovala kolem tříletých minim, ale jen aby se díky několika britským parlamentárním přeběhlíkům rychle vzpamatovala a ke konci týdne se ocitla poblíž měsíčních maxim.

V Evropě také lokálně doznívají dozvuky politického hašteření na italské scéně. Zdá se však, že kupcům italských státních dluhopisů to nevadí, a na 10leté splatnosti dohnali cenu dluhopisů tak vysoko, že se výnos dostal pod jedno procento ročně. Daří se evropským akciím, index DAX pokračuje v prvním zářijovém týdnu v růstu a je opět na hladinou 12000 bodů.

Zahraniční trhy tak začaly podzimní sezonu na opatrně pozitivní vlně i přes geopoliticky nepříznivé vlivy. Makrodata z globálních trhů sice vysílají mírně alarmující signály, ale prostředí velmi nízkých až záporných úrokových sazeb nenabízí příliš mnoho investičních alternativ. Za této situace zůstávají korekce na kapitálových trzích spíše symbolické a většina akciových indexů zůstává od začátku roku ve slušném plusu.

Jan Němeček - BH Securities
Petr Pelc – CYRRUS
Libor Stoklásek - GRANT CAPITAL
Jiří Zendulka - Kurzy.cz
Aleš Charvát - UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia
Jaroslav Brychta - X-Trade Brokers

Tabulky obsahují souhrn odhadů expertů jednotlivých uvedených v seznamu. Sloupec „Aktuální hodnota“ jednotlivých ukazatelů uvádí hodnotu sledovaných indexů (páteční uzavírací hodnota), ze které při svých odhadech experti vycházeli. S touto hodnotou budou odhady expertů po uplynutí období jednoho či šesti měsíců porovnávány pro vyhodnocení úspěšnosti. „Medián“ je číslo, které leží uprostřed podle velikosti uspořádaného souboru odhadů a „Interval odhadů“ uvádí minimální a maximální odhad souboru. Sloupce „Růst/Pokles“ udávají počet expertů předpokládajících, že index v uvažovaném období vzhledem k aktuální hodnotě vzroste nebo poklesne.
Pozn.: Odhady mají formu nezávazných názorů s ohledem na předpokládaný vývoj v příštím jednom měsíci a půl roce. Skutečnost se však může velmi podstatně lišit od odhadu expertů. Experti ani Kurzy.cz nepřebírají žádnou zodpovědnost za tyto odlišnosti.

Aleš Charvát


zpět na článek