Neviditelný pes

ŠAMANOVO DOUPĚ: Z Babiše bylo líp

14.5.2022

Samozřejmě, že bylo líp pro úúúplně všechny. Protože dřívejc bylo dycky líp. „Když pošlo Rakousko, moc těch se zrodilo, co říkaj‘ ‚to za protektorátu nebylo‘“, zpívali po válce Voskovec s Werichem v muzikálu Divotvorný hrnec v písničce Množení. Jo, za protektorátu se totiž v telefonních budkách dokonce svítilo, jen považte! Začala se stavět dálnice. A doprava přešla na pravostranný provoz! A každý měl práci... (Ostatně i dnes existuje český nejmenovaný web, který vychvaluje, jak se za války měli Češi dobře.)

Takže jak bylo „za Babiše“, Andreje, st.?

Etapa I: 2014–2017, ministr financí v koaliční vládě Bohuslava Sobotky (a první místopředseda vlády, složené z ČSSD, ANO 2011 a KDU-ČSL).

V listopadu 2015 schválil parlament zákon o přidávání biopaliv do pohonných hmot. Ten zvedl jejich cenu o 0,46 Kč/l (podle Babiše) až 2 Kč (podle Petra Macha). Babišův Agrofert tak získal navíc 10 mld Kč (dle Macha), nebo jen 5 mld (podle Kalouska). Ano, šlo o implementaci bruselské směrnice, ale sám Brusel časem poznal, že šlápl do ho*vna. Protože pokud se započítají i emise při pěstování a výrobě, pak bionafta z potravin produkuje o 80 % vyšší emise CO2 než zlá fosilní paliva. Evropské směrnice se změnily, český zákon ne.

„Řekl jsem našim, aby na ně zaklekli“, to je Babišův citát, kterým popisuje likvidaci konkurence Agrofertu. „Naši“ je v tomto případě Finanční analytický útvar, který spadá pod Ministerstvo financí. Soudy sice v mnoha případech toto „zakleknutí“ (zajišťovací příkazy) označily za „nezákonný akt“, ale kvůli systému odvolávání, dovolávání a průtahům ještě většinou nedospěly do konce. Kdo dospěl do konce, byly zakleknuté firmy. (Více viz na Seznamu Zprávy.)

Etapa II: 2017–2021, předseda vlády v menšinové koaliční vládě ANO a ČSSD (s podporou a tolerancí KSČM).

V této etapě začaly být střety zájmu pana Babiše viditelné už i z Brusele. Andrej neustále opakoval, že dodržel český zákon, přesněji souběh zákonů. (Přičemž ty zákony zneužil, až znásilnil.) Napsal jsem před třemi lety článek, ve kterém jsem jak pro blbé vysvětlil, što éto takóje „střet zájmů“(Ach, ty střety). Psal jsem tam mj. i to, že Babiš byl kuriózně ve střetu zájmů i podle Etického kodexu koncernu AGROFERT) Myslím si, že i blbým to musí být jasné. Vy*chcánci to ale ignorují.

Bylo za Babiše líp? Ano, bylo - pro Babiše!

Bylo líp i jiným, ale proto, že světové hospodářství bylo po předchozích katastrofických krizových letech na vzestupu. Co dělá dobrý hospodář, když je ekonomika na vzestupu? Platí dluhy, ukládá úspory. Už jistý Josef poradil faraonovi, aby v sedmi tučných letech postavil sýpky, aby měl kam uložit přebytky z období hojnosti, a až přijdou léta hubená, aby je použil k záchraně Egypta. Tak se i stalo. Nojo, ale farao se nemusel starat o volební přízeň, vždyť byl bůh. Babiš se staral o chudé občany (všechny, co měli míň než on) - alespoň to říkal. Nakonec - sedm let tučných pokrývá i další volební období a předvolební kampaň! Zatímco socialisté ve vládě rozhazovali po venezuelském vzoru plnými hrstmi, on si tyto jejich „zásluhy“ přivlastnil.

Hrozné ale bylo, že v období hojnosti Babiš obilné sýpky vyprazdňoval! 1. ledna roku 2006 byl zrušen Fond národního majetku. Národní majetek, který v něm ještě zbyl, přešel do působnosti Ministerstva financí. Na jaře roku 2019 pak zbylé finance, jejichž výši se marně snažím dohledat, převedla vláda do státního rozpočtu. Stát se za Babišova vedení stále snažil znárodnit rezervní fondy soukromých zdravotních pojišťoven. A stále jsme se zadlužovali - však bylo z čeho! Tato sebevražedná (z hlediska národního hospodářství) rozhazovačná politika stála u roztáčení dnešní inflační spirály.

A pak dorazila hubená léta covidová. I na nich však někdo dokázal vydělat. A během nich se také ukázalo, že drobná, až mikromanažerská práce pana premiéra nemůže obstát pod náporem pandemické katastrofy. Už na jaře roku 2020 jsem volal v článku Země bez vedení: „Ten, kdo bude mít stovky starých lidí na svědomí, jste vy, a vy si to zodpovíte!“ „Vy“ byla vláda - a na konci toho roku a v roce příštím už měla na svědomí minimálně deset tisíc zbytečně mrtvých a statisíce poznamenaných lidí. (To jste už zapomněli, jak katastrofálně Babišova vláda (ne)fungovala? Jestli ano, tak se podívejte třeba na můj rok starý článek Křivka klesá nepříjemně), kde jsem konstatoval: „Vláda a její orgány během uplynulého roku jednala chaoticky, nepřesvědčivě, nedůsledně, hloupě a neorganizovaně...“

Nu, Babišova vláda za to nakonec zaplatila. I když hnutí ANO ve volbách zvítězilo (na počet poslanců), nenašlo nakonec žádného koaličního partnera. Nu a teď viní současnou vládu nejen za důsledky svého katastrofální vedení státu a jeho financí, za důsledky své vlastní neschopnosti tváří v tvář pandemii, ale i za důsledky ruského vpádu na Ukrajinu. Ale budou další volby, a tak se už teď rozjela „anonymní“ antikampaň, kdy Česko zaplavují billboardové letáky s mottem Za Babiše bylo líp. (K samotné této kampani se vyjádřím někdy příště.)

Na závěr musím konstatovat: V době, kdy byl shodou okolností u vlády Andrej Babiš „bylo líp“ - na úkor budoucnosti.

Psáno a upozorňováno v Praze na Lužinách v pátek 13. května 2022, na který připadá Mezinárodní den zdravotnických sester. A Světový den koktejlu. Sestrám Na zdraví!zpět na článek