Neviditelný pes

ŠAMANOVO DOUPĚ: Špatná příroda

16.1.2007

V Praze, 12. ledna

Je špatná zima, špatný led, a ten led také již odešel a měli jsme špatnou dřenici. Ve všem všudy špatnost, i v přírodě, a to je už k zoufání! Je to příroda, pořádná příroda, když lehkomyslnou hrou nám béře úctu před našimi předky, když v pravém slova smyslu blátem hází po moudrosti, kterou z otců máme?

Naši otcové nám vypravovali: "Ptali se vlka, kdy je největší zima? A on odpověděl: Kdy se slunce rodí!" Příroda ale stojí u kolébky slunce v lehkém kabátku a dýchá na ně tak, že by se i sám ledovec v pouhé bláto přeměnil!

Naši otcové tvrdili nám najisto: "Třpytí-li se hvězdy noc před třemi králi, rodí se bílí beránci." Ale příroda se ani neohledla po hvězdičkách, ač tyto na ni stále mrkaly, a přeměnila zimu na neplodnou již bahnici, a objeví-li se přec nějaký bílý beránek, bylo by pro jeho rouno dobře, kdyby přišel hned s koštětem, kartáčem a mýdlem na svět!

Schází nám zimní chlad, jímž každý omládá, a než přijde jaro, budem staři. Skoro abychom začali také již šidit, je to kvůli osobní bezpečnosti. Beztoho byl již učiněn návrh: "Jak pak, když je známo na světě devadesát devět percent lidí nespravedlivých a jen jedno percento lidí spravedlivých zcela, že by se zařídily káznice jen na lidi spravedlivé?"

Jednou se to řekne žertem a po druhé třeba již doopravdy!

V Praze, 12. ledna 1867, vybráno z textu, který poprvé vyšel v Národních Listech č. 13 z 13.I. 1867

******************************************************************************

Laskavému čtenářstvu jest obmyslně předložen výňatek z právě 140 let aktuálního feuilletonu Jana Nerudy. Nyní již víme, kde pátrati po počátcích globálního oteplování!
A dále jest smutným faktem, že skutečně v těch nedávných stočtyřicíti letech bylo lze lidi zcela spravedlivé mnohdy najíti - pouze ve věznicích...

******************************************************************************

(Opsáno Šamanem, jenž ničehož jiného docíliti nechce, než tyto drobné drahokamy klasikovy opět uvésti v oběh.)

Dílo Jana Nerudy, spis XV, Léta persekuce I., kniha feuilletonů z r. 1867
Uspořádal Dr. Miloslav Novotný
Upravil V.H. Brunner
Vyšlo péčí nakladatelů Kvasnička a Hampl v Praze, 1925zpět na článek