Neviditelný pes

Rychlokvašná reforma

4.11.2005 19:51

Ještě nedávno se Paroubek domníval, že důchodové reformy není třeba. Teď ji hodlá stihnout rychlokvašnou metodou, aby mohl stanout na předvolebních tribunách jako reformátor. Dobře ví, že lidé si nepamatují, ani co měli včera k obědu, natož aby se rozpomněli, že právě sociální demokracie po celou dobu svého dosavadního vládnutí zametala důchodovou reformu pod koberec.

Memorandum Bezděkovy komise složené z představitelů pěti parlamentních stran a nezávislých odborníků o důchodové reformě je staré měsíc. Bylo velice správné, že o věci tak zásadního významu jednalo v širokém grémiu. Není ale pravda, že jediným problémem tohoto „nástinu projektu“ je otázka, kdy se začne chodit do důchodu v 65 letech, zdali v roce 2027 nebo o devět let později. Zásadní otázky ale vyřešeny nejsou. Je to hezké, když se řekne, že dobrovolné důchodovém připojištění bude stát podporovat odpisy z daní. Ale: do jaké výše dosáhne připojištění a jaké budou odpisy? Lidé budou nadále odvádět sociální pojištění, což je v podstatě z hlediska občana další daň. V jaké výši? To jsou citlivé otázky, které je třeba řešit opět se svlečenými stranickými dresy.

Rozumně se o tom vyjádřil Miroslav Kalousek, že skutečná důchodová reforma je dlouhodobý projekt a že nelze připustit, aby silné politické strany před každými volbami nehodlaly systém zásadně měnit. Navíc, výsledek práce Bezděkovy komise, aniž by ho kdo chtěl snižovat, se nedá nazvat skutečnou reformou důchodového systému. Komise pouze navrhla změnu některých parametrů. Průběžné financování má zůstat zachováno, a to je podstata systému. Dávno za námi zůstala šance financovat důchodovou reformu výtěžky z privatizace. Výsledky, k nimž došla Bezděkova komise, jsou - reálně vzato - maximem, k němuž lze za stávající situace dospět.

Je proto značně komické se tvářit, že reálný návrh reformy na stole a že díky Paroubkově státnické zdatnosti ji budeme mít realizovanou už do příštího léta. Tedy, komické… Vůbec to není komické, protože je to součást taktiky využít každé příležitosti k budoucímu volebnímu zisku.zpět na článek