Neviditelný pes

Dezinformátor Václav Klaus

3.12.2020

Václav Klaus se ohradil proti tomu, že ho ministerstvo zdravotnictví uvádí v souvislosti s dezinformacemi na oddílu své oficiální ministerské stránky nazvané Dezinformace o covid -19 (zde). Na stránce jsou uvedeny četné dezinformace typu nošení roušek je nebezpečnější než AIDS a že Očkování je totalitní nástroj. Daremných dezinformací běhá o koronaviru spousta, jako ostatně o kde čem. 

Poslední odstavec konstatuje, že známé osobnosti často propagují dezinformace. Václav Klaus je uveden jako člověk, který poskytuje výrazné výroky a silná prohlášení na podporu konspiračních teorií hlásaných dezinformačními weby. Zdroj toho je Semantic Visions, Cetrum proti terorismu a hybridním hrozbám.

Je to pěkná ukázka plíživého postupu, jakým spolky a nevládky a neziskovky a kdoví jak vzniklé instituce rozšiřují svá operační předpolí ve veřejném životě. Ministerstvo zdravotnictví je součást exekutivy, je kontrolované parlamentem, musí jednat podle zákonů. A najednou, kde se vzalo, tam se vzalo, je analytická firma Semantic Visions a napadá bývalého prezidenta republiky v oficiálním materiálu ministerstva zdravotnictví. Jakým právem vydává své závěry jako oficiální stanovisko státu?

Václav Klaus se netají svými názory a není sám, kdo takové má. Opakovaně prohlašuje, že pandemická opatření jsou přestřelená a páchají škodu ve dvou hlavních směrech – ničí ekonomiku, což bude mít další dopad na zdraví obyvatel, a dále upevňuje dirigistickou, zotročující roli státu. Nedávný pokus svěřit hlavnímu hygienikovi pravomoc zlikvidovat celá odvětví, když usoudí, že by to bylo dobré, je toho důkazem. Pandemie má univerzální dopady a univerzální dopady má i její pojetí v praxi. 

Pak je to kauza politická a ve svobodné zemi očekáváme, že na komplexní problémy budou rozdílné názory. Václav Klaus je v rozporu s převládající vládní linií, ale to neznamená, že někoho dezinformuje. Proto i jeho články vycházejí v Neviditelném psu, třebaže jsou v přímém rozporu s linií úvodních článků listu. Úvodníky formují postoj NP i v této věci.

Policie měla napařit Václavu Klausovi pokutu za manifestační vzdorování vládním nařízením. Pořádně mastnou, na horní hranici sazby. Udělala by to policie fungujícího, sebevědomého sátu. Bohužel, policie se před papalášem podělá. Miroslav Kalousek, který se skoro hodinu zdržel na údajně jednom pivu a pak po telefonu podivně blábolil, si udělil pokutu sám. Ale to je nesprávné. Občané nejsou od toho, aby si udělovali pokuty. Ty má udělovat policie nebo jiný oud pravomocí pověřený. Bohužel, oud to neudělá, protože se před papalášem zase podělá.

Protože se stát chová bezmocně, tak aspoň plivne a opře se o autoritu soukromé firmy. Ta tomu dává punc objektivity. Je to jednak alibismus, jednak pokus o ostrakizaci. Už zase vznikají seznamy, jsou osoby v nemilosti, osoby s černým puntíkem.

Ale i toto je jev typický pro málo sebevědomý stát, v našem případě s člověkem s máslem na hlavě v čele vlády.

Zkrátka: napařte Klausovi pokutu a neflusejte po něm ve věstníku MZČR.

Doplněk
Upozornil mě čtenář pan F.M.:

Rubriku dezinformace na MZČR jsem četl a co mě ohromilo ještě víc, bylo uvedení Prof. MUDr. Jiří Beran, CSc., ředitele Centra očkování a cestovní medicíny taktéž jako osoby propagující dezinformace. I on se vyjádřil ohledně plošných opatření, řekl, že místo těch plošných by měla být ta cílená na rizikovou skupinu. Je to odborník, a je nehoráznost že je pro svůj názor uveden jako dezinformátor. To by tam měl být spíš uveden prof. Flegr, který prorokoval desetiticíce mrtvých v ulicich ...

Dodávám k tomu
Já si tedy myslím, že by ty desetitisíce mrtvých byly, kdyby stát restrikce nezavedl, a že v tom i to strašení sehrálo pozitivní roli. Takhle jsou jich jenom tisíce navíc. Nicméně fakt že státní orgán zavádí seznamy škodlivě myslících lidí je opravdu šílené.

Aston Ondřej Neff


zpět na článek