Neviditelný pes

Cirkus byl

19.12.2020

Cirkusovému vystoupení se schvalovací procedura rozpočtu podobala víc než čemukoli jinému. Všichni víme, že návrh rozpočtu je naprosto fiktivní, nepodložený realitou za situace, kdy nikdo neví, jak realita bude vypadat za tři měsíce, za půl roku a dále. Nikdo neví, jaké budou výdaje a jaké příjmy. Proč tedy ten cirkus?

To proto, že každý z artistů hrající roli má své diváky, kteří vědí, co od něho chtějí a odmění jej potleskem. O napětí se postarali komunisté. Ujistili své voliče, že spolu s nimi nenávidí americké imperialisty a kapitalisty vůbec a že přiškrcením výdajů armádě posílají zdravici soudruhu Putinovi do Kremlu. Demoblok odehrál skupinový výstup rozhořčení nad finanční neschopností vlády, přičemž se cudně zamlčuje, jak ohromnou sekeru se podařilo do příjmové stránky zasadit Pirátům a ODS. Babiš coby pořád ještě principál zahřímal na téma nezodpovědnosti opozice a jistě se mu dostalo potlesku. Rozpočet je schválen, peníze se pokutálejí jako voda z protržené hráze, armáda své peníze dostane a artisté se odeberou do šaten, aby se tam podepisovali fanouškům na program představení.

Ale je dobře, že rozpočet schválený byl. Bez něho by život byl ještě méně normální, než momentálně je.

Aston Ondřej Neff


zpět na článek