Neviditelný pes

Chceme se bránit za každou cenu

3.10.2023

Centrum pro výzkum veřejného mínění podniklo šetření na téma Češi a obrana státu. Jsou zde srovnatelná data s předchozími výzkumy. Podstatné je, že 84 procent dotázaných se shodne, že je třeba suverenitu bránit za každou cenu. Nicméně 56 procent pochybuje, že by se Česko proti napadení ubránilo. Půl na půl veřejnost podporuje / nepodporuje názor, že obrana není podstatná, protože rozhodují velmoci. A tu to máme.

Odhodlání bránit se je těžké (nemožné) tipovat dopředu. Odhodlání bránit republiku projevili občané při obou mobilizacích v roce 1938 – znám je z vyprávění otce, který rukoval do obou. Armáda by jistě tehdy bojovala – s výsledkem o němž nemá smysl spekulovat. Je pravděpodobné, že bych tu neseděl a nepral tento úvodník. Nemá ani valný smysl si lámat hlavu, co by se stalo, kdyby „někdo‟ napadl naši zemi. V roce 1938, kdy to dopadlo jak to dopadlo, bylo povoláno 180 tisíc vojáků. Všichni měli za sebou výcvik povinné vojenské služby. Dnešní profi armáda má 28 tisíc mužů plus 4 tisíce rezervistů, co dodat na okraj debaty, jak dlouho bychom vzdorovali eventuálnímu útoku.

Smyslem branného snažení musí být odstrašení: u v našem případě je založeno na příslušnosti k obranné alianci NATO. Naším úkolem v rámci NATO pak musí být odhodlání přispět svým dílem k budování odstrašující síly: to je úkol dlouhodobý a nekončící. Nikdy nenastane okamžik, kdy bude možno říct, je hotovo, svobodný svět je v bezpečí. S tím souvisí i aktuální debata o akvizici letounů F35. Bude to náš příspěvek k výstavbě kontinentálního leteckého krytí. Mudrování o tom, zdali je F35 zbraň obranná nebo útočná je pošetilé. Zbraň je prostě zbraň – a jak by mohla někoho odstrašit, kdyby neměla být schopna útočit?

Zpátky k dnes zveřejněným výsledkům výzkumu. Nedělejme si iluze, že bychom byli schopni tak zásadního nasazení, jaké projevují Ukrajinci. Chybí nám i nacionální zápal Poláků. K bojovnosti patří i díl fanatismu a k němu sklony povětšinou nemáme. To jsou faktory, které žádný výzkum neodhalí. Obnovení povinné vojenské služby není na pořadu dne – branná povinnost ovšem trvá, na té se nic nezměnilo. Přesto můžeme mít silnou a respektovanou armádu, schopnost se zapojit do kolektivní obrany.

No a samozřejmě základ věrohodného odstrašení je i kompatibilita výzbroje, selsky řečeno aby všichni měli stejnou, pokud možno tu nejlepší co je k mání. Což jsou kupříkladu letouny F35.

Aston Ondřej Neff


zpět na článek