Neviditelný pes

ARCHITEKTURA: YMCA Praha

27.11.2012

Moderní stavba v tradičním hávu

Mnozí z nás chodí kolem té budovy často, ale většinou netuší, co se skrývá za poněkud těžkopádným průčelím ve stylu moderního klasicismu. Že je tu nejen kavárna ve stylu art deco, ale také velký bazén – v době vzniku rarita, nebo tělocvična, na jejímž ochozu je další specialita – běžecká dráha s klopenými zatáčkami.

Hnilička - YMCA kavárna
Hnilička - YMCA bazén

Jedná se o budovu, kterou si v letech 1925-28 postavil mezinárodní spolek mladých křesťanů, známý pod zkratkou YMCA (Young Men´s Christian Association), který vznikl v roce 1844 v Anglii zásluhou sira George Williamse (a o jedenáct let později byla založena i jeho dámská obdoba YWCA). YMCA působí v Čechách již od druhé poloviny devatenáctého století a tak není divu, že si v Praze postavila důstojné sídlo, byť v tradičnějším hávu. Projektantem budovy v ulici Na Poříčí 12 v katastru Nového Města byl v té době již renomovaný pražský architekt Eduard Hnilička, muž, od jehož narození uplynulo letos 125 let a od úmrtí 55 let.

Hnilička byla absolventem pražské techniky, ale hodně ho ovlivnila tvorba Jana Kotěry, u kterého ostatně krátce pracoval. Jeho velkým koníčkem bylo kreslení, malování a grafika. Po škole spojil své síly s kolegou ze studií Jiřím Krohou. Společně se zúčastnili několika soutěží a v roce 1919 vytvořili také poněkud bláznivý interiér známého uměleckého podniku Montmartre v Řetězové ulici ve stylu, kterému se docela výstižně říká kubofuturismus. Mimochodem, před pár lety se uvažovalo o jeho obnově, ale pak ta myšlenka nějak zapadla.

Hnilička - YMCA tělocvična
Hnilička - YMCA dráha

Později si Hnilička založil vlastní studio. Projektoval řadu budov v Praze i jinde, byly to hlavně školy, úřední budovy a rodinné domy. Podílel se také na stavbě domků se zahradami v anglickém stylu, ale s dekorem průčelí ve stylu tzv. národního dekorativismu na Ořechovce a Hřebenkách. Pro známého houslového virtuosa a člena legendárního Českého kvarteta Karla Hoffmanna navrhl v kotěrovském stylu dům v Lopatecké ulici v Praze-Podolí. Z vilových staveb vyniká i dům v ulici U Mrázovky v Praze-Smíchově, v němž bydlel známý prvorepublikový politik Jaroslav Preiss (v totalitní éře pak dům zabral Vasil Biľak). Na průčelí je zřejmý vliv staveb Adolfa Loose. K mým oblíbeným budovám patří také funkcionalistická tzv. usměrňovací stanice Elektrických podniků v býv. "Heydrichově zatáčce" pod Bulovkou v Praze-Libni a konstrukčně zajímavé haly hangárů v areálu ruzyňského letiště, které projektoval ve spolupráci s architekty Bohumilem Slámou a Ferdinandem Hruškou rovněž ve třicátých letech.

Hnilička - YMCA palác

Vraťme se ale k Hniličkově nejznámější realizaci – paláci YMCA na pražském Poříčí. V zadání bylo postavit polyfunkční objekt, v němž budou kavárna, pasáž, levné pokoje pro ubytování svobodných mužů, společenské místnosti, kaple, bazén a tělocvična. Konstrukce paláce byla železobetonová a na jejím návrhu se podílel známý konstruktér prof. Stanislav Bechyně. Budova později sloužila různým účelům, patřila též ČSTV – tehdy v tělocvičně trénovala Věra Čáslavská. Bazén prošel modernizací, ale funguje téměř nepřetržitě, podobně, jako nedaleká plovárna v hotelu AXA. Dnes patří budova opět spolku YMCA, takže se tradiční logo vrátilo na její průčelí. O zajímavé historii paláce a dalších Hniličkových staveb pojednává komorní výstava ve vitrínách pasáže, kterou připravila Anna Oplatková z Uměleckoprůmyslového muzea. Budete-li mít čas, přijďte se podívat.

Foto František Oplatka a archív YMCA

ZdenekLukes.eu

zl@zdeneklukes.eu
Archiv rubriky Architektura až do r. 1998zpět na článek