Neviditelný Pes

GLOSA: Limity vlády

12.10.2017

Německo začalo dohadovat omezení migrace

Připadá-li někomu náš spor o limity těžby (rozuměj uhlí) umanutý, ať se podívá do Německa. Tamní spor o horní limit (rozuměj přijímání běženců) je daleko ostřejší. Už dva roky kancléřka a její CDU jakýkoliv limit odmítají a už dva roky na jeho určení sesterská CSU trvá. V pondělí se CDU a CSU na limitu dohodly, a sice ve stylu chytré horákyně: dohoda neobsahuje výraz „horní limit“, zato se opírá o číslo 200 tisíc ročně, což je pětina kalamitního přírůstku z roku 2015. CSU má číslo, po kterém toužila, kancléřka má jistotu, že individuální právo na azyl zůstane zachováno. Je to revoluce?

Ne, jen dohoda mezi stranami CDU a CSU. Aby to byla revoluce, musela by ji schválit příští vládní koalice, tedy hlavně Zelení. Právě ta strana, jež pokládá národy i státy za přežitek zavánějící nacionalismem, ba nacismem. Ale jakkoliv se její postoj jeví umanutě, opírá se o německou ústavu. Pro srovnání. První věta prvního článku naší ústavy říká, že Česká republika je svrchovaný, jednotný a demokratický právní stát. Americká zdůrazňuje zákonodárnou moc Kongresu. Německá, diktovaná po válce Spojenci, začíná lidskou důstojností: „Důstojnost člověka je nedotknutelná. Ctít a chránit ji je závazek veškeré státní moci.“ Zní to pěkně a po pádu nacismu to mělo jasnou logiku. Ale pokud bychom to dnes vzali do důsledků, znamenalo by to, že nárok na ochranu v Německu má možná pět miliard lidí. Zkuste najít ve třetím světě zemi, kde důstojnost člověka v praxi odpovídá evropským standardům.

Jistě, jsou země, kde to platí aspoň jakž takž. Z blízkých třeba Maroko, Alžírsko či Tunisko. Ale když o tom slyší Zelení (natož o deportacích odmítnutých žadatelů o azyl), vidí rudě. Již před volbami řekli, že stanovení horního limitu by považovali za důvod pro odmítnutí podílu na vládě. Je takovým důvodem i stanovení čísla, jež neobsahuje zmínku o horním limitu ani nezpochybňuje individuální právo na azyl? To teprve uvidíme. Budou-li Zelení hlasovat ve stranickém referendu, na výsledek těžko vsadit byť jen korunu.

LN, 10.10.2017zpět na článek