11.5.2021 | Svátek má Svatava


ROZCESTNÍK: Příbram a Svatá Hora

5.10.2020

Chtěla bych vám představit město Příbram a seznámit vás s ním trochu blíže. Toto místo je mi blízké, hlavně proto, že část rodiny z matčiny strany pochází odtud nebo z blízkého okolí. Příbram se nachází ve Středočeském kraji.

Nejprve několik obecných informací – město leží 502 m n. m. První písemná zmínka o něm pochází z r. 1216. Rozkládá se na ploše 3 345 ha. Počet obyvatel – 32 387.

Kostel sv. Jakuba, Příbram, říjen 2020

Kostel sv. Jakuba, Příbram, říjen 2020

Na Náměstí Tomáše Garriguea Masaryka se nachází kostel Sv. Jakuba, založený roku 1298, s barokní lodí a novogotickou věží z 19. století. Hlavní oltář z r. 1750 od Josefa Lauermanna pochází z kláštera v Mariánské Týnici, odkud byl po jeho zrušení v r. 1785 přenesen do Příbrami. Rovněž torza tepaných mříží a balustry, dva další oltáře se sochami cisterských světců i kazatelna pochází z Mariánské Týnice.

Jednou z významných staveb v Příbrami je Zámeček-Ernestinum, původně dřevěná tvrz církevních majitelů panství, tyčící se několik desítek metrů od Nám. TGM. Její původ je věrohodně prokázán až od poloviny 14. století a souvisí s asi nejslavnějším majitelem panství arcibiskupem Arnoštem z Pardubic. Stavba značně utrpěla za husitských válek, i v době třicetileté války. Z původní stavby se dodnes dochoval pouze na východní straně gotický arkýř kaple s žebrovou klenbou a několik dalších prvků. Od r. 2002 je před zámečkem umístěna pískovcová socha arcibiskupa Arnošta z Pardubic od ak. sochaře Ivara Kodyma.

Dále si můžete všimnout budovy bývalého soudu, která je zdobena sgrafity s hornickými motivy podle kreseb Mikoláše Alše.

Na Nám. TGM ústí tepna starého města – Pražská ulice, která je městskou zónou s obchody a restauracemi. Na jejím horním konci pak stojí za povšimnutí Václavské náměstí s kašnou a sochou Sv. Václava od Václava Šáry.

Příbram, říjen 2020

Příbram, říjen 2020

Nedaleko Pražské ulice se nachází Jiráskovy sady. Jde o park v centru staré Příbrami, okolo něhož stojí řada historických budov – konvikt, pomník Aloise Jiráska (autor Václav Šára), busta generála Richarda Tesaříka.

Opodál pak najdeme příbramský hřbitov s hrobkami mnoha příbramských osobností. Je zde i památník, věnovaný obětem požáru v Mariánském dole v r. 1892 a památník vojáků Rudé armády z 2. světové války.

Na Březových horách se nachází největší hornické muzeum v České republice, Hornické muzeum Příbram, které vzniklo v r. 1886. Jednotlivé expozice ukazují veřejnosti dějiny zdejšího hornictví a hutnictví od pravěku (doby Keltů) až po současnost a jsou situovány v historických objektech dolů Anenského, Ševčinského, Vojtěšského a Drkolnovského. Návštěvníci mohou sfárat i do historického podzemí stříbrorudných dolů. Mimo jiné jsou v muzeu vystaveny i technické památky, jako např. parní těžní stroj dolu Anna z r. 1914, aj. Lze se zde projet důlním vláčkem Prokopskou štolou k ústí Prokopské jámy z r. 1832, hluboké 1600 m. Poměrně novou atrakcí (2013) je vodní kolo v podzemí dolu Drkolnov z 19. století.

Svatá Hora, Příbram, říjen 2020

Svatá Hora, Příbram, říjen 2020

Místo v Příbrami asi nejvíce významné, které při svých návštěvách příbuzných nevynechám, je jistě Svatá Hora. Toto známé evropské mariánské poutní místo se tyčí ve výšce cca 590 m n. m. již více než 300 let. Počátky kultu milostné sošky Panny Marie Svatohorské se podle pověstí vážou s dobou působení arcibiskupa Arnošta z Pardubic (14. století) – právě on měl dle legendy sošku Panny Marie sám vyřezat z hruškového dřeva. V r. 1647 kapli získali jezuité, kteří ji od r. 1658 začali přebudovávat na honosný chrám. Hlavní výstavba probíhala v letech 1658 – 1675. Tuto mimořádně cennou památku českého baroka 17. století vyzdobila řada umělců, např. J. Brokoff, nebo P. Brandl, aj.

Svatováclavský dub

Svatováclavský dub

Na severovýchodní straně je vchod do svatohorských schodů, které jsou 450 m dlouhé a spojují chrám s městem. Schody jsou prvně písemně připomínány r. 1685 a jsou zastřešené. Na jejich konečné architektonické podobě se podílel K. I. Dientzenhofer.

K areálu Svaté hory patří i několik památek v bezprostřední blízkosti – např. kamenný sloup se zlacenou sochou P. Marie Svatohorské, sousoší Kalvárie z r. 1692, Svatohorský dub, Mariánská studánka a Křížová cesta.

Svatá Hora je slavné poutní místo a je významným centrem mariánského kultu v Evropě.

K článku byly využity informace a fota z portálu www.pribram.eu, dále fotografie z archivu JITUR. Celé fotoalbum si můžete prohlédnout zde na Rajčeti.

Jitur Neviditelný pes


Věděli jste, že můžete ovlivnit riziko vzniku alergie vašeho děťátka?
Věděli jste, že můžete ovlivnit riziko vzniku alergie vašeho děťátka?

Alergie je nemoc dnešní doby. V České republice je až 25 % alergických dětí a tento počet pořád stoupá. Lze nějak vzniku alergie předejít?