16.9.2021 | Svátek má Ludmila


ROZHLEDNÍK: Vodoléčba známá-neznámá (2)

20.1.2010

Hovoříme zde o vanách, určených pro vodoléčebné procedury v rámci rehabilitace či relaxace, nikoliv o komerčních vhirlpoolech nebo vanách pro domácí koupelnu. Začneme ale právě u těch van, vanových lázní je největší výběr: Karolína - vodoléčba - vany 1

Podvodní masáž

Je prováděna ručně, pomocí tlakové hadice, na kterou se nasazují různé typy trysek. Vzniklým paprskem vody se provádí lokální masáž postiženého místa s tlakem vody 0,2-0,4 Mpa - 2-4 atmosféry. Vzdálenost od těla je cca 10-15 cm, sklon trysky 30-60°. Na končetiny je postup centripetální, centrifugálně se vracíme mimo tělo zpět. Na břiše či zádech se dělají ležaté osmičky. Je nutné se vyhnout oblasti ňader, srdce, plic a genitálií. Pro tuto terapii jsou nezbytné tzv. lázeňské vany, které jsou hodně hluboké i široké a mají vyšší obsah vody (cca 420-680 l), umožní tak terapeutovi zvolit a dodržet správný úhel masáže. Obvykle jsou vany určeny pouze pro tuto terapii, mohou být ale dále kombinované. Tlak vody je řízen ovládacím ventilem, je-li vana pouze určena pro podvodní masáž ručně, je to poměrně jednoduché zařízení. Obvyklá teplota je 35-37°C, délka cca 20 minut.

Vířivá masáž celotělová nebo končetinová - DK i HK

Je prováděna pomocí různě rozmístěných trysek v bocích přístroje (levá/pravá strana, část pro nohy-chodidla a část zádová), napojených na čerpadlo, takže tlakovou vodou je prováděna celotělová masáž pomocí vířivého proudu vody. Trysky mohou být různé - rotační, klasické, menší nebo naopak velké (v oblasti velkých kloubů - kyčle, kolena apod. jsou trysky s vyšší účinností, v oblasti měkkých tkání - břicha a citlivých partií jsou naopak trysky menší a s nižší účinností). Obvykle je vana řízena elektronickým panelem, na kterém lze nastavit účinnost trysek, výkon, rotaci a další.

Tento druh terapie můžeme kombinovat jak s podvodní masáží, tak se vzduchovou perličkou. Obvyklá teplota vody je 36-38°C, délka cca 20 min. Nemusí se ale vždy jednat o vířivku celotělovou, tzn. ve vaně. Může být také vířivka končetinová - jak na ruce, tak na nohy. Při terapii HK sedí pacient pohodlně na výškově stavitelné sedačce před přístrojem, paže má po loket ponořeny do lázně, ve které jsou vířivé trysky v bocích i ve dnu přístroje a absolvuje masáž, řízenou elektronickým ovládáním z pultu. Při terapii DK má obě nohy ponořeny v lázni a je buď usazen na výškově stavitelné sedačce, nebo vířivka větších rozměrů může být i sedací, s integrovaným sedátkem v přístroji.

Pak existují ještě možnosti nejen pomocí trysek v bocích přístroje, ale také lokální masáž jednou tryskou volně snímatelnou z přídržné tyčky, kterou provádí terapeut cílenou masáž postiženého místa. Některé přístroje jsou i výškově stavitelné, takže je lze využít jak pro DK tak pro HK, hlavně tam, kde je nedostatek místa nebo je zapotřebí vířivku přesunout přímo na pokoj s pacientem. Jsou pojízdné a nemají pevné přívody a odpady vody.

Vzduchová perlička

Je prováděna pomocí vzduchového agregátu, který vhání vzduch do desítek drobných profilů ve dnu vany. Vznikne tak bublinková perličková lázeň, vhodná hlavně pro dokonalé prokrvení pokožky a pro celkovou relaxaci. Může být kombinována s předchozími typy - pak se jedná o vanu s kombinovanou terapií a podvodní masáží. Pro vzduchovou perličku není bezpodmínečně nutné mít vanu s velkým obsahem vody a velkoobjemovou. Postačí plně vana menší, tzv. balneologická, protože perlička nepotřebuje žádné velké prostory ani dodržení speciálních úhlů od krajů přístroje apod. Tyto menší vany mívají obsah 230-280 l vody, jsou tedy podstatně úspornější. Obvykle je řízena perlička pomocí ovládacího elektronického panelu a její intenzitu lze velmi jednoduše ovlivnit. Teplota perličky bývá 38-39°C a délka cca 20 min. Perličková lázeň má sedativní účinky.

Hubbardův tank - S-vana - vana "motýlek"

To vše jsou názvy speciálního přístroje, který opravdu vypadá jako motýlek. Jakási ležatá osmička, jejíž horní část je menší, nežli dolní část a zařízení je určeno pro rehabilitaci jednotlivých klientů. Bývá různě vybaveno - podvodní masáží, perličkou, vířivkou, ale hlavně slouží pro individuální cvičení terapeuta s klientem. Využívá se většinou pro rehabilitaci dětí s různými typy postižení, kde přímo ve vodě terapeut s dítětem může cviky provádět. Kombinuje se se zvedacím zařízením - v lomu osmičky je instalován zvedák se sedačkou, případně výměnným lehátkem, aby se postižený klient bez problémů dostal do lázně i z ní.

Je-li přístroj určen pro opravdu cílenou rehabilitaci, může být dovybaven skimmerem pro sběr nečistot (vlasy, chlupy apod.) z hladiny, týdenním provozem s řízenou úpravou vody, příhřevem a dalším příslušenstvím, které umožní nepřetržitý týdenní provoz a tím uspoří hodně finančních prostředků za vodu - tyto přístroje mají obsah vody 1 200 l, takže střídání vody po jednotlivých klientech je značně nehospodárné!

"STANGERBAD" - vana celotělová velkoobjemová nebo čtyřkomorová končetinová lázeň Příplatová - hydroterapie - vany

Je propojení elektroléčby s vodoléčbou. Vana, určená pro koupel "stangerbad" je osazena v bocích galvanickými články, které ve spojení s teplotou vody a chemickými účinky, podmíněnými resorpcí minerálních nebo jiných látek, obsažených ve vodě, působí na celý organismus, případně pouze na končetiny, jedná-li se o končetinový přístroj - "čtyřkomorovou lázeň".

Hloubková galvanizace má celou řadu indikací, hlavně poúrazové stavy s místním tkáňovým šokem, záněty vazivových tkání pohybového ústrojí, neuralgie, tromboflebitidy a flebotrombózy, artrózy a celou řadu dalších. Ale jsou zde také značné kontraindikace, takže ne pro každého je tato terapie vhodná - kožní defekty, zánětlivé poškození kůže, kovové předměty apod.

Při použití končetinových galvanických koupelí je mechanismus stejný, jako u podélné galvanizace - vany. Při dostatečně dlouhé aplikaci dochází v celé dráze k polarizaci tkání. Zjednodušeně řečeno: dochází ke zvýšení nervové dráždivosti v končetinách, připojených ke katodě a ke snížení dráždivosti v končetinách, připojených k anodě. Je nutné dbát vždy pokynu personálu - pacient se nemá při proceduře hýbat, rozhodně nesmí vanu opustit v průběhu terapie případně vynořovat končetiny. Indikace se vždy řídí pocity pacienta, nemusí být pouze nastavena podle parametrů lékaře.

A jak vlastně byla metoda "STANGERBAD" objevena? Velmi kuriózně: jistý koželuh v Německu, který využíval nízkého proudu v lázních, ve kterých kůže vydělával, aby se snadněji dostávaly zbytky tkání z kůží pryč si všiml, že u jeho pracovníků, kteří pocházeli z jednoho kraje s vyšší radiací v podloží, tím pádem měli různě deformované končetiny, dochází k obrovskému zlepšení. Spojil si jedna a jedna, začal pracovat na rozvoji této metody s vědci a Siemens tehdy začal vyrábět první přístroje, které využívaly galvanických proudů při léčbě. Jak jinak, pan koželuh se jmenoval Stanger a na jeho počest nese tato metoda i tento název - "Stangerbad". Od této doby byla metoda rozvinuta do celé řady dalších přístrojů a je v rehabilitaci stále hojně využívána.

Čtyřkomorová lázeň, neboli končetinová

Patří do tzv. "metody Kneipp" - dělené lázně, využívající střídání teplot vody a patří buď mezi samostatné vířivé metody nebo metody se střídavou koupelí nebo kombinované s galvanickými články. Tento typ je nejoblíbenější. Pacient sedí pohodlně na pohyblivé sedačce před přístrojem, každou končetinu ponořenu do zvláštní vaničky. Pak je buď spuštěna elektroléčba ve vodě teplé cca 38°C nebo mohou být využity boční trysky, případně střídavé spršky, které střídají teplou a studenou vodu jakýmisi "mini-skotskými střiky".

Veškeré funkce ať již dělených končetinových lázní či velkoobjemových van se STANGERBADem jsou řízeny elektronickým přehledným displejem v pultu vany, ať již se jedná o intenzitu či délku procedury nebo kombinace všech indikací.

Šlapačky - střídavé nožní koupele Karolína - vodoléčba - vany 2

Opět metoda "Kneipp" - je to aktivní pohyb v dělených vaničkách, ve kterých jsou odlišné teploty vody - 10-16°C v jedné a ve druhé 40-46°C. Výška vody je cca 25-30 cm. Začíná se VŽDY v HORKÉ vodě, po dobu 1-2 min. přešlápne pacient do vody chladné, po studené, cca půl minuty, se vrací zpět do horké a opakuje se celé přešlapování 6-10x. Končí se VŽDY ve vodě STUDENÉ! Dochází k dokonalému prokrvení, takže u tzv. "studených nohou" je efekt opravdu vysoce účinný. Mobilizace kotníků, kloubů nohy, posttraumatické stavy DK a počínající varixy, to vše je možno úspěšně léčit touto metodou.

Speciální sedací lázně

Jsou určeny hlavně pro prokrvení pánevních a břišních orgánů, hlavní indikace jsou onemocnění pohlavních orgánů, močového měchýře, hemoroidy apod. Obvyklá teplota je 38-42°C a v každém případě se používají různé přísady - dubová kůra, řepík...

Uhličitá koupel

Už patří do kategorie "přísadových koupelí", prováděných v balneologických vanách, čili maloobjemových. Je to vlastně koupel v sodovce. Probíhá tak, že pacient je umístěn ve vaně BEZ VODY. Pomocí speciálního přístroje SATURÁTORU se sytí voda CO2 a obtéká pacienta odspodu. Vana musí mít dva vstupy vody - klasické napouštění horem a napouštění saturované vody. Ta se nesmí tříštit, musí pacienta obtékat, jinak by bublinky vyprchaly. POZOR! Zde se jedná o lázeň HYPOTERMICKOU, což znamená, že uhličitá koupel je účinná pouze při nižší teplotě vody, která je max. 28°C, obvyklá teplota je 24-25°C.

I přesto ale pacient vystupuje z lázně s posílením krevního oběhu "červený jak rak" a s pocitem tepla, prostupujícího celým tělem. Vstřebaný CO2 působí prostřednictvím nervové soustavy reflektoricky na celý organismus, zejména na kardiovaskulární aparát. Proto se také používá hlavně při chorobách srdce, oběhových chorobách a cévních, ale jsou zde velké kontraindikace: epilepsie, koronární skleróza, hysterie apod.

Jinak existuje celá řada přísadových koupelí, módní jsou pivní lázně (to ovšem neznamená, že klient je máčen v pivě samotném, jde o směs piva a vody, přihodí se několik chmelových šištiček, pustí příjemná hudba, klient si dotočí pivečko jak do lázně, tak do bříška z vedle umístěného soudečku, je-li vana určena pro dva, jejda, to je relax!). Ale např. různé bylinky, esence, soli, oleje, vinné slupky a víno, květinové lupínky, celé svazky sušených bylin, citrusové plátky - vše lze pro koupel využít, jen je zapotřebí trocha zkušeností s aromaterapií apod.

Skotské střiky, kruhové sprchy, VICHY-sprchy, Hammam-lázně s parní sprchou... a další.

Necháme si tyto typy na další povídání. Jsou to totiž už druhy vodoléčebných procedur, které lze využívat více v prostorách wellness, relaxačních nežli rehabilitačních. Výše uvedené koupele, které jsem v povídání popsala, jsou vysloveně vhodné do lázní, rehabilitací, v prostorách wellness se využívají pouze ve spojení s whirlpoolem pro více osob apod., který má zabudované jak trysky vodní, tak vzduchovou perličku, ale je vysloveně určen pro komerční využití.

Karolína


TURBO ÚKLID: Přihlaste se do testování jedinečných mopů od Viledy
TURBO ÚKLID: Přihlaste se do testování jedinečných mopů od Viledy

Chcete mít vytřeno raz dva? Přejděte na TURBO! Otestujte s eMiminem třásňový mop s mikrovlákny Vileda TURBO. Nový mop čeká na 10 z vás.