15.11.2019 | Svátek má Leopold


ROZHLEDNÍK: Vodoléčba známá-neznámá (2)

20.1.2010

Hovoříme zde o vanách, určených pro vodoléčebné procedury v rámci rehabilitace či relaxace, nikoliv o komerčních vhirlpoolech nebo vanách pro domácí koupelnu. Začneme ale právě u těch van, vanových lázní je největší výběr: Karolína - vodoléčba - vany 1

Podvodní masáž

Je prováděna ručně, pomocí tlakové hadice, na kterou se nasazují různé typy trysek. Vzniklým paprskem vody se provádí lokální masáž postiženého místa s tlakem vody 0,2-0,4 Mpa - 2-4 atmosféry. Vzdálenost od těla je cca 10-15 cm, sklon trysky 30-60°. Na končetiny je postup centripetální, centrifugálně se vracíme mimo tělo zpět. Na břiše či zádech se dělají ležaté osmičky. Je nutné se vyhnout oblasti ňader, srdce, plic a genitálií. Pro tuto terapii jsou nezbytné tzv. lázeňské vany, které jsou hodně hluboké i široké a mají vyšší obsah vody (cca 420-680 l), umožní tak terapeutovi zvolit a dodržet správný úhel masáže. Obvykle jsou vany určeny pouze pro tuto terapii, mohou být ale dále kombinované. Tlak vody je řízen ovládacím ventilem, je-li vana pouze určena pro podvodní masáž ručně, je to poměrně jednoduché zařízení. Obvyklá teplota je 35-37°C, délka cca 20 minut.

Vířivá masáž celotělová nebo končetinová - DK i HK

Je prováděna pomocí různě rozmístěných trysek v bocích přístroje (levá/pravá strana, část pro nohy-chodidla a část zádová), napojených na čerpadlo, takže tlakovou vodou je prováděna celotělová masáž pomocí vířivého proudu vody. Trysky mohou být různé - rotační, klasické, menší nebo naopak velké (v oblasti velkých kloubů - kyčle, kolena apod. jsou trysky s vyšší účinností, v oblasti měkkých tkání - břicha a citlivých partií jsou naopak trysky menší a s nižší účinností). Obvykle je vana řízena elektronickým panelem, na kterém lze nastavit účinnost trysek, výkon, rotaci a další.

Tento druh terapie můžeme kombinovat jak s podvodní masáží, tak se vzduchovou perličkou. Obvyklá teplota vody je 36-38°C, délka cca 20 min. Nemusí se ale vždy jednat o vířivku celotělovou, tzn. ve vaně. Může být také vířivka končetinová - jak na ruce, tak na nohy. Při terapii HK sedí pacient pohodlně na výškově stavitelné sedačce před přístrojem, paže má po loket ponořeny do lázně, ve které jsou vířivé trysky v bocích i ve dnu přístroje a absolvuje masáž, řízenou elektronickým ovládáním z pultu. Při terapii DK má obě nohy ponořeny v lázni a je buď usazen na výškově stavitelné sedačce, nebo vířivka větších rozměrů může být i sedací, s integrovaným sedátkem v přístroji.

Pak existují ještě možnosti nejen pomocí trysek v bocích přístroje, ale také lokální masáž jednou tryskou volně snímatelnou z přídržné tyčky, kterou provádí terapeut cílenou masáž postiženého místa. Některé přístroje jsou i výškově stavitelné, takže je lze využít jak pro DK tak pro HK, hlavně tam, kde je nedostatek místa nebo je zapotřebí vířivku přesunout přímo na pokoj s pacientem. Jsou pojízdné a nemají pevné přívody a odpady vody.

Vzduchová perlička

Je prováděna pomocí vzduchového agregátu, který vhání vzduch do desítek drobných profilů ve dnu vany. Vznikne tak bublinková perličková lázeň, vhodná hlavně pro dokonalé prokrvení pokožky a pro celkovou relaxaci. Může být kombinována s předchozími typy - pak se jedná o vanu s kombinovanou terapií a podvodní masáží. Pro vzduchovou perličku není bezpodmínečně nutné mít vanu s velkým obsahem vody a velkoobjemovou. Postačí plně vana menší, tzv. balneologická, protože perlička nepotřebuje žádné velké prostory ani dodržení speciálních úhlů od krajů přístroje apod. Tyto menší vany mívají obsah 230-280 l vody, jsou tedy podstatně úspornější. Obvykle je řízena perlička pomocí ovládacího elektronického panelu a její intenzitu lze velmi jednoduše ovlivnit. Teplota perličky bývá 38-39°C a délka cca 20 min. Perličková lázeň má sedativní účinky.

Hubbardův tank - S-vana - vana "motýlek"

To vše jsou názvy speciálního přístroje, který opravdu vypadá jako motýlek. Jakási ležatá osmička, jejíž horní část je menší, nežli dolní část a zařízení je určeno pro rehabilitaci jednotlivých klientů. Bývá různě vybaveno - podvodní masáží, perličkou, vířivkou, ale hlavně slouží pro individuální cvičení terapeuta s klientem. Využívá se většinou pro rehabilitaci dětí s různými typy postižení, kde přímo ve vodě terapeut s dítětem může cviky provádět. Kombinuje se se zvedacím zařízením - v lomu osmičky je instalován zvedák se sedačkou, případně výměnným lehátkem, aby se postižený klient bez problémů dostal do lázně i z ní.

Je-li přístroj určen pro opravdu cílenou rehabilitaci, může být dovybaven skimmerem pro sběr nečistot (vlasy, chlupy apod.) z hladiny, týdenním provozem s řízenou úpravou vody, příhřevem a dalším příslušenstvím, které umožní nepřetržitý týdenní provoz a tím uspoří hodně finančních prostředků za vodu - tyto přístroje mají obsah vody 1 200 l, takže střídání vody po jednotlivých klientech je značně nehospodárné!

"STANGERBAD" - vana celotělová velkoobjemová nebo čtyřkomorová končetinová lázeň Příplatová - hydroterapie - vany

Je propojení elektroléčby s vodoléčbou. Vana, určená pro koupel "stangerbad" je osazena v bocích galvanickými články, které ve spojení s teplotou vody a chemickými účinky, podmíněnými resorpcí minerálních nebo jiných látek, obsažených ve vodě, působí na celý organismus, případně pouze na končetiny, jedná-li se o končetinový přístroj - "čtyřkomorovou lázeň".

Hloubková galvanizace má celou řadu indikací, hlavně poúrazové stavy s místním tkáňovým šokem, záněty vazivových tkání pohybového ústrojí, neuralgie, tromboflebitidy a flebotrombózy, artrózy a celou řadu dalších. Ale jsou zde také značné kontraindikace, takže ne pro každého je tato terapie vhodná - kožní defekty, zánětlivé poškození kůže, kovové předměty apod.

Při použití končetinových galvanických koupelí je mechanismus stejný, jako u podélné galvanizace - vany. Při dostatečně dlouhé aplikaci dochází v celé dráze k polarizaci tkání. Zjednodušeně řečeno: dochází ke zvýšení nervové dráždivosti v končetinách, připojených ke katodě a ke snížení dráždivosti v končetinách, připojených k anodě. Je nutné dbát vždy pokynu personálu - pacient se nemá při proceduře hýbat, rozhodně nesmí vanu opustit v průběhu terapie případně vynořovat končetiny. Indikace se vždy řídí pocity pacienta, nemusí být pouze nastavena podle parametrů lékaře.

A jak vlastně byla metoda "STANGERBAD" objevena? Velmi kuriózně: jistý koželuh v Německu, který využíval nízkého proudu v lázních, ve kterých kůže vydělával, aby se snadněji dostávaly zbytky tkání z kůží pryč si všiml, že u jeho pracovníků, kteří pocházeli z jednoho kraje s vyšší radiací v podloží, tím pádem měli různě deformované končetiny, dochází k obrovskému zlepšení. Spojil si jedna a jedna, začal pracovat na rozvoji této metody s vědci a Siemens tehdy začal vyrábět první přístroje, které využívaly galvanických proudů při léčbě. Jak jinak, pan koželuh se jmenoval Stanger a na jeho počest nese tato metoda i tento název - "Stangerbad". Od této doby byla metoda rozvinuta do celé řady dalších přístrojů a je v rehabilitaci stále hojně využívána.

Čtyřkomorová lázeň, neboli končetinová

Patří do tzv. "metody Kneipp" - dělené lázně, využívající střídání teplot vody a patří buď mezi samostatné vířivé metody nebo metody se střídavou koupelí nebo kombinované s galvanickými články. Tento typ je nejoblíbenější. Pacient sedí pohodlně na pohyblivé sedačce před přístrojem, každou končetinu ponořenu do zvláštní vaničky. Pak je buď spuštěna elektroléčba ve vodě teplé cca 38°C nebo mohou být využity boční trysky, případně střídavé spršky, které střídají teplou a studenou vodu jakýmisi "mini-skotskými střiky".

Veškeré funkce ať již dělených končetinových lázní či velkoobjemových van se STANGERBADem jsou řízeny elektronickým přehledným displejem v pultu vany, ať již se jedná o intenzitu či délku procedury nebo kombinace všech indikací.

Šlapačky - střídavé nožní koupele Karolína - vodoléčba - vany 2

Opět metoda "Kneipp" - je to aktivní pohyb v dělených vaničkách, ve kterých jsou odlišné teploty vody - 10-16°C v jedné a ve druhé 40-46°C. Výška vody je cca 25-30 cm. Začíná se VŽDY v HORKÉ vodě, po dobu 1-2 min. přešlápne pacient do vody chladné, po studené, cca půl minuty, se vrací zpět do horké a opakuje se celé přešlapování 6-10x. Končí se VŽDY ve vodě STUDENÉ! Dochází k dokonalému prokrvení, takže u tzv. "studených nohou" je efekt opravdu vysoce účinný. Mobilizace kotníků, kloubů nohy, posttraumatické stavy DK a počínající varixy, to vše je možno úspěšně léčit touto metodou.

Speciální sedací lázně

Jsou určeny hlavně pro prokrvení pánevních a břišních orgánů, hlavní indikace jsou onemocnění pohlavních orgánů, močového měchýře, hemoroidy apod. Obvyklá teplota je 38-42°C a v každém případě se používají různé přísady - dubová kůra, řepík...

Uhličitá koupel

Už patří do kategorie "přísadových koupelí", prováděných v balneologických vanách, čili maloobjemových. Je to vlastně koupel v sodovce. Probíhá tak, že pacient je umístěn ve vaně BEZ VODY. Pomocí speciálního přístroje SATURÁTORU se sytí voda CO2 a obtéká pacienta odspodu. Vana musí mít dva vstupy vody - klasické napouštění horem a napouštění saturované vody. Ta se nesmí tříštit, musí pacienta obtékat, jinak by bublinky vyprchaly. POZOR! Zde se jedná o lázeň HYPOTERMICKOU, což znamená, že uhličitá koupel je účinná pouze při nižší teplotě vody, která je max. 28°C, obvyklá teplota je 24-25°C.

I přesto ale pacient vystupuje z lázně s posílením krevního oběhu "červený jak rak" a s pocitem tepla, prostupujícího celým tělem. Vstřebaný CO2 působí prostřednictvím nervové soustavy reflektoricky na celý organismus, zejména na kardiovaskulární aparát. Proto se také používá hlavně při chorobách srdce, oběhových chorobách a cévních, ale jsou zde velké kontraindikace: epilepsie, koronární skleróza, hysterie apod.

Jinak existuje celá řada přísadových koupelí, módní jsou pivní lázně (to ovšem neznamená, že klient je máčen v pivě samotném, jde o směs piva a vody, přihodí se několik chmelových šištiček, pustí příjemná hudba, klient si dotočí pivečko jak do lázně, tak do bříška z vedle umístěného soudečku, je-li vana určena pro dva, jejda, to je relax!). Ale např. různé bylinky, esence, soli, oleje, vinné slupky a víno, květinové lupínky, celé svazky sušených bylin, citrusové plátky - vše lze pro koupel využít, jen je zapotřebí trocha zkušeností s aromaterapií apod.

Skotské střiky, kruhové sprchy, VICHY-sprchy, Hammam-lázně s parní sprchou... a další.

Necháme si tyto typy na další povídání. Jsou to totiž už druhy vodoléčebných procedur, které lze využívat více v prostorách wellness, relaxačních nežli rehabilitačních. Výše uvedené koupele, které jsem v povídání popsala, jsou vysloveně vhodné do lázní, rehabilitací, v prostorách wellness se využívají pouze ve spojení s whirlpoolem pro více osob apod., který má zabudované jak trysky vodní, tak vzduchovou perličku, ale je vysloveně určen pro komerční využití.

Karolína


Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!