27.9.2021 | Svátek má Jonáš


ROZHLEDNÍK: Tarot - Poháry

18.4.2008

Pohárové eso
Pohárové eso přináší radost, potěšení, víru, splnění snů, štěstí, sebedůvěru a nadměrné bohatství. Zkoušky složíme úspěšně a úspěch budou mít i naše projekty a plány. Čeká nás počátek lásky a to lásky ve všech podobách, dojdeme naplnění i prožití hluboké lásky.
Povede se nám nový skok ve spirituálním růstu směrem k moudrosti.

****
Obrácená karta znamená změnu, nestálost, vrtkavost, váhání a faleš. Někde tu číhá zrádný přítel se lstivým srdcem.
Ve vztazích můžeme očekávat neopětovanou lásku nebo neplodnost

Významy:
1) všeobecný význam: počátek citu
2) mantický význam: vznik lásky, dům, příbytek; úrodnost, požehnání, radost
3) krajina: vodní plochy a vodnatá krajina
4) kámen: karneol
5) rostliny: okurka, meloun, mořská růže
6) zvířata: nejedovatí plazi a obojživelníci
7) vůně: kafr
8) nemoci: rakovina plic a žaludku a jiné choroby těchto orgánů; vodnatelnost, krtičnatost, chudokrevnost, hypochondrie, hysterie

 

LSFHA - tarot - poháry 2

Pohárová dvojka

Pohárová dvojka je listem lásky. Přináší s sebou lásku, zamilovanost, milostné setkání a nový vztah. Tato známost je vážná a vyústí tedy ve sňatek.
Dále tu je přátelství, usmíření, dobrá spolupráce a dohoda, obecná harmonie a porozumění. Vztahy mezi lidmi budou příjemné, posílí se příbuzenské vztahy a citová či přátelská pouta.

****
Obrácená karta slibuje spíše falešné přátelství, podvod, přeludy a roztržku. Kvůli neshodám ztratíme lásku a přátelství, naše náklonnost nebude opětována a disharmonické vztahy skončí rozchodem.

Významy:
1) všeobecný význam: opozice počátku citu
2) mantický význam: překážky malého významu vzniklé u jedné ze zúčastněných stran; touha posvěcená přírodou, přátelství, pohlaví, příbuzenství
3) krajina: vodní plochy a vodnatá krajina
4) kámen: karneol
5) rostliny: okurka, meloun, mořská růže
6) zvířata: nejedovatí plazi a obojživelníci
7) vůně: kafr
8) nemoci: rakovina plic a žaludku a jiné choroby těchto orgánů; vodnatelnost, krtičnatost, chudokrevnost, hypochondrie, hysterie


Pohárová trojka

Pohárová trojka je listem radosti, bezstarostnosti a vděčnosti. Přináší nám vzácný dar, povýšení, uznání, útěchu, potěšení, vyléčení a vítězství. Můžeme očekávat překonání krize, vyřešení problémů, šťastný výsledek, zajímavou práci a harmonický vztah s bližními. Nastává čas na oslavu.
Dále je tu dokonalost, důkladnost, umělecký talent a nadbytek.

****
Obrácená karta nám dělá škrt přes rozpočet. Talent nebude objeven, chvat a spěch nepřinesou dostatečný efekt, je nedostatek čehokoliv a zároveň i nadměrné požitkářství.
Nevyhne se nám ani sebepoškození, ztráta prestiže, nevděk a špatné poselství

Významy:
1) všeobecný význam: uskutečnění počátku citu
2) mantický význam: souhlas, přímost, upřímnost; šťastný výsledek nějakých záležitostí, hojení, vítězství
3) krajina: vodní plochy a vodnatá krajina
4) kámen: karneol
5) rostliny: okurka, meloun, mořská růže
6) zvířata: nejedovatí plazi a obojživelníci
7) vůně: kafr
8) nemoci: rakovina plic a žaludku a jiné choroby těchto orgánů; vodnatelnost, krtičnatost, chudokrevnost, hypochondrie, hysterie

Pohárová čtyřka

Pohárová čtyřka představuje blonďatou dívčinu. Přináší určité přesycení, nevrlost, apatii, nechuť, hořkost, obžerství a bezútěšnost. Při trochu vulgárním zjednodušení se dá říct, že po večírku na Pohárové trojce přichází ranní kocovina (zvlášť obrázek Tarotu keltských draků vzbuzuje tyto asociace).
Dále tu je zatrpklost, haštěřivost, umíněnost, rozladění, vztek, mrzutost, nuda, lhostejnost, zklamání, neštěstí a neochota. Vážné překážky v lásce přicházejí od osob bezprostředně nezúčastněných (např.: z rodiny, příbuzenstva, okolí…).

****
Obrácená karta s sebou nese nepřátelství, předtuchy a komplexy méněcennosti z dětství. Radí nám odmítnout srovnávání a využít nových možností a vztahů, nových přístupů ke starým problémům.

Významy:
1) všeobecný význam: překážky v citu
2) mantický význam: překážky v lásce pocházející od osob přímo nezúčastněných; rodina, příbuznost, okolí
3) krajina: nezdravá, písčitá
4) kámen: chrysopras
5) rostliny: bob, pelyněk
6) zvířata: jedovatí plazi, vodní zvířena kromě ryb
7) vůně: moračina
8) nemoci: choroby pohlavní a měchýře, měkký vřed, příjice, kapavka, bělotok, záněty pochvy, močové trubice a vaječníku

Pohárová pětka

Pohárová pětka je kartou zármutku, smutky, bolesti a melancholie. Přináší ztrátu, zklamání, smutek, přesycení, bezmocnost, hořkost v manželském soužití, sporné dědictví, neúspěšné projekty a nesložené zkoušky.
Problémy jsou v nás, schází nám energie, nejsme s to vypořádat se s vlastními slabinami a problémy existence, máme naivní naděje. Přese všechno však nejsme zcela opuštěni a můžeme čekat podporu přátel, ba i pochopení a soucit.
Pohárová pětka nám radí, abychom neprodlévali na místě smutku déle, než je zapotřebí.

****
Obrácená karta s sebou nese novinky, návrat, nové vazby, nadějnější vyhlídky a opětné spojení. Máme dobrou příležitost začít znovu, ale musíme si dát pozor na chybné plány a neoblíbenost

Významy:
1) všeobecný význam: protiklad překážkám v citu
2) mantický význam: vítězství nad překážkami v lásce, po předchozím boji; závist, žárlivost, mrzutost
3) krajina: nezdravá, písčitá
4) kámen: chrysopras
5) rostliny: bob, pelyněk
6) zvířata: jedovatí plazi, vodní zvířena kromě ryb
7) vůně: moračina
8) nemoci: choroby pohlavní a měchýře, měkký vřed, příjice, kapavka, bělotok, záněty pochvy, močové trubice a vaječníku

Pohárová šestka

Pohárová šestka je kartou nostalgie a vede do minulosti. Vynořují se bolestné vzpomínky, potlačené zkušenosti z dětství, uplynulé vlivy a události, které jsme zapomněli. Je tu i snění, sentimentalita, dětství, touha po blahobytu, zamilovanost, radost, dědictví a harmonie.
Máme potěšení z minulosti a touhu po domově, ale uplatňuje se tu vliv nového okolí, nové práce a vdovství.

****
Obrácená karta slibuje blízkou obnovu, průlom, nové vyhlídky a výhodnou příležitost. Máme sice velkou fantasii, ale asi budeme zklamáni v očekávání. Nejhorší však jsou morální soudy vynášené těmi, do morální život nevedou.

Významy:
1) všeobecný význam: překážky triumfují nad citem
2) mantický význam: vdovství, láska zničená uprostřed svého vývoje; nové prostředí, zprávy nebo přátelé
3) krajina: nezdravá, písčitá
4) kámen: chrysopras
5) rostliny: bob, pelyněk
6) zvířata: jedovatí plazi, vodní zvířena kromě ryb
7) vůně: moračina
8) nemoci: choroby pohlavní a měchýře, měkký vřed, příjice, kapavka, bělotok, záněty pochvy, močové trubice a vaječníku


Pohárová sedmička

Pohárová sedmička je listem klamu, iluzí a faty morgány, prostě kartou falešných představ. Sice tu jsou splněná přání a sny namířené do budoucnosti, ale všechna energie je zmařena na sny a vidiny a nemáme realistická očekávání. Nenacházíme tu schopnost cokoliv změnit, jen rozklad, smutek a únavu.
Tato karta nás varuje před klamnými obchody a nepoctivým jednáním. Radí nám nečekat mnoho a omezit se jen na dosažitelné.

****
Obrácená karta s sebou nese iluze, touhy, přání, vyšší plán, odhodlání a téměř dosažený cíl. Na situaci je positivní inteligentní výběr svých představ, dobrá koncentrace a správné využití schopností.

Významy:
1) všeobecný význam: úspěch v citu
2) mantický význam: úspěch v lásce, přízeň, milost, dobrodiní; imaginace, fantasie, cit
3) krajina: pobřeží, moře, bažiny
4) kámen: safír
5) rostliny: vodní flóra
6) zvířata: ryby sladkovodní
7) vůně: tymián
8) nemoci: nádory mízních žláz, vředy a kuří oka na prstech u nohy, zlomeniny kostí patních, tuberkulóza, vodnatelnost

Pohárová osmička

Pohárová sedmička znamená loučení s těžkým srdcem. Máme možnost vyproštění ze starých zvyklostí, ze zabydleného prostředí, změny místa, ale může jít i o opuštění úkolu, o rozchod nebo smrt partnera nebo o konec událostí. Nadchází čas tříbení. Nějakou dobu budeme pociťovat žal, letargii, zklamání a strach, pak nás neuspokojený duch vyšle na novou cestu.
Cesta do budoucnosti bude ovšem nejistá. Musíme se dobrovolně vydat na cestu, protože nemáme jinou volbu.
Dále tu je opatrnost, mírnost, shovívavost, skromnost a plachost.

****
Obrácená karta přináší zklamání a příslib štěstí a pompézních slavností. Zainteresováni jsme jen v materiálních problémech a nároky máme jen v sexuálních a žaludečních potřebách.

Významy:
1) všeobecný význam: částečný neúspěch v citu
2) mantický význam: láska jest úspěšná jen částečně; poznání, že věc, s níž se počítalo, je pramalé důležitosti
3) krajina: pobřeží, moře, bažiny
4) kámen: safír
5) rostliny: vodní flóra
6) zvířata: ryby sladkovodní
7) vůně: tymián
8) nemoci: nádory mízních žláz, vředy a kuří oka na prstech u nohy, zlomeniny kostí patních, tuberkulóza, vodnatelnost

Pohárová devítka

Pohárová devítka je listem radosti ze života a perfektní týmové práce. Přináší úspěch, svornost, zisk, užitek, dobré rodinné vztahy, splněná přání a blahobyt. Naše plány budou naplněny, a dosáhneme zadostiučinění pro přetrpěných zkouškách.
Otevírá se prostor štěstí, spokojenosti, prosperitě, dobrému zdraví i vítězství. Smyslové požitky však mohou přerůst až ve smyslnost chtíče.

****
Obrácená karta preferuje negativní aspekty. Obsahuje různá omezení, obvinění, pomluvy, osočování a omyly, vše komplikované nedostatečnou schopností k dosažení cíle.
Je tu však i něco positivního: pravda věrnost, svoboda a loajálnost. Jen si musíme pamatovat, že lásku si nelze koupit.

Významy:
1) všeobecný význam: plodnost
2) mantický význam: těhotenství; zadostiučinění, tvorba
3) krajina: pobřeží, moře, bažiny
4) kámen: safír
5) rostliny: vodní flóra
6) zvířata: ryby sladkovodní
7) vůně: tymián
8) nemoci: nádory mízních žláz, vředy a kuří oka na prstech u nohy, zlomeniny kostí patních, tuberkulóza, vodnatelnost

 

LSFHA - tarot - poháry 1

 

Pohárová desítka

Pohárová desítka je listem harmonické pohody, jistoty, bezpečí a láskyplných vztahů. Slibuje dobré kontakty mezi přáteli a sousedy, lásku k nejbližším, vděčnost k partnerovi nebo rodině, slušné a přátelské vztahy na pracovišti a dobrá obchodní spojení.
Dále tu je klid, dokonalá spokojenost, štěstí v lásce a přátelství, sňatek, pocit bezpečí a jistoty, dům nebo domácí město. Může to však dojít až k přesycenosti.

****
Obrácená karta přináší faleš, touhu po moci, samolibost, ješitnost, násilí, zlobu, pokrytectví, lačnost, rodinné těžkosti, konflikty charakteru a sázku na "špatného koně". Hrozí nám ztráta milované osoby nebo přítele, někdo zklame naši důvěru.

Významy:
1) všeobecný význam: nejistota v průběhu citu
2) mantický význam: pochybnosti v lásce; rozvažování, úvaha
3) krajina: duny, suchá, pobřeží
4) kámen: nejednoznačné - přechod do oblasti živlu Ohně
5) rostliny: nejednoznačné - přechod do oblasti živlu Ohně
6) zvířata: nejednoznačné - přechod do oblasti živlu Ohně
7) vůně: nejednoznačné - přechod do oblasti živlu Ohně
8) nemoci: komplikace se nemocemi souvztažnými s 1, 2, 3 žezel

Páže pohárů

Pohárové páže je světlovlasý mladý muž, milující společník, romantik se sklonem ke snění a poezii. Je citlivý, vzdělaný, tichý, ušlechtilý, dokonalý, duchaplný, sensitivní, měkký a laskavý.
Dále tu jsou novinky, přizvání k zábavnému podniku, potěšující zprávy, příjemné změny, přemýšlení, píle, rozum, nadání, mír, pochvala, komplementy a přátelská pomoc. Bude nám nabídnuto gesto lásky. Nadchází čas soucitu a lásky, ve špatných časech nám kromě útěchy a přímluvy přijde vhod i moudrá rada.

****
Po obrácení karty se z něj stal egocentrik, který má rád luxus a působí špatným dojmem. Je pomalý, snadno ovlivnitelný, nejistý, vrtošivý a roztržitý. Číhá na nás i klam, pokušení, svody, chyby v myšlení a podvod.

Významy:
1) všeobecný význam: světlovlasé dítě
2) mantický význam: vyslanec, zrození; novinky, zpráva, rozjímání
3) krajina: duny, suchá, pobřeží
4) kámen: nejednoznačné - přechod do oblasti živlu Ohně
5) rostliny: nejednoznačné - přechod do oblasti živlu Ohně
6) zvířata: nejednoznačné - přechod do oblasti živlu Ohně
7) vůně: nejednoznačné - přechod do oblasti živlu Ohně
8) nemoci: komplikace se nemocemi souvztažnými s 1, 2, 3 žezel

Rytíř pohárů

Pohárový rytíř je inteligentní, dovedný, mlčenlivý, snivý a moudrý muž, posel, občas lstivý ve svých projevech. Vášně skrývá za maskou
Dále tu je nějaká nabídka, pozvání, výzva, zásilka, poklidná atmosféra, dobrá nálada, rozjímání, romantické snění a povrchní pohled na svět skrze růžové brýle. Můžeme očekávat přírůstek do rodiny, popř. narození potomka.

****
Po obrácení karty se z něj stal nečestný, senzitivní, zrádný a prohnaný muž, na kterého není spolehnutí. Je to dvojznačná a strojená osobnost schopná různých úskoků se sklonem k zahálčivosti.
Může to znamenat i podvod, lest, úskoky, klam a špatný plán. Rozhodně však varuje před krádeží.

****
Významy:
1) všeobecný význam: světlovlasý mladík
2) mantický význam: přítel nebo milenec; nabídka, pozvání, návrh, příjezd
3) krajina: pobřeží, moře, bažiny
4) kámen: safír
5) rostliny: vodní flóra
6) zvířata: ryby sladkovodní
7) vůně: tymián
8) nemoci: nádory mízních žláz, vředy a kuří oka na prstech u nohy, zlomeniny kostí patních, tuberkulóza, vodnatelnost

Královna pohárů

Pohárová královna je světlovlasá žena, milenka, přítelkyně, poctivá a oddaná žena, dobrá manželka či matka, "dobrá kouzelnice" nebo věštkyně. Je milující, moudrá, inteligentní, klidná, laskavá, ctnostná, snivá, přizpůsobivá a obětavá. Cení si výš city než intelekt, má schopnost vcítit se do ostatních, vnitřní nazírání, jasnovidné schopnosti a léčivé síly.
Dále můžeme očekávat úspěch, štěstí, radost, uznání a pochvalu. Od věci není ani klidné vyčkávání a naslouchání vnitřnímu hlasu.

****
Po obrácení karty se z ní stala falešná, neřestná, zlomyslná, nečestná, prostopášná, prolhaná a nevěrná žena. Má vysoce vyvinutou imaginaci, bohužel zvrácenou a zkreslující pravdu.
Nebezpečné je i lichocení a lísání

Významy:
1) všeobecný význam: inteligence milující ženská
2) mantický význam: žena, milenka, maitressa nebo přítelkyně, matka; moudrost, úspěch, štěstí, radost, ctnost, dar zření
3) krajina: nezdravá, písčitá
4) kámen: chrysopras
5) rostliny: bob, pelyněk
6) zvířata: jedovatí plazi, vodní zvířena kromě ryb
7) vůně: moračina
8) nemoci: choroby pohlavní a měchýře, měkký vřed, příjice, kapavka, bělotok, záněty pochvy, močové trubice a vaječníku

 

LSFHA - tarot - poháry 3

 

Král pohárů

Pohárový král je světlovlasý muž, přítel, soudce, kněz, asketa a obchodník. Má tvořivou inteligenci, zájem o vědu a umění, mediální schopnosti, umění léčit a schopnost intuitivního nazírání. Umí být nestranný, spravedlivý, odpovědný, laskavý, ušlechtilý, zdvořilý, spolehlivý a hlavně citlivý k lidem, kteří ho obklopují.
Dále tu je významná dohoda, vykoupení. Nastává čas naplněný city. Můžeme získat transcendentální zkušenosti a nové duchovní síly, dosáhneme úspěchu v mediálních oborech, hudbě, léčebné terapii a společenských vědách.
Neměli bychom zapomínat, že bez odborné průpravy a příslušných vlastností si s mediálním světem zahrává jen blázen.

****
Po obrácení karty se z něj stal prolhaný, zákeřný, nedbalý, líný, neužitečný, schizofrenní, zlomyslný a smyslný člověk. Vede zahálčivý a povrchní život.
Hrozí i nespravedlnost, vydírání, skandály, nedbalost, podvod, maléry a neřesti.

Významy:
1) všeobecný význam: inteligence milující mužská
2) mantický význam: soudce, kněz, asketa, přítel; nestrannost, zdrženlivost, umění, věda
3) krajina: vodní plochy a vodnatá krajina
4) kámen: karneol
5) rostliny: okurka, meloun, mořská růže
6) zvířata: nejedovatí plazi a obojživelníci
7) vůně: kafr
8) nemoci: rakovina plic a žaludku a jiné choroby těchto orgánů; vodnatelnost, krtičnatost, chudokrevnost, hypochondrie, hysterie

Další fotky najdete zde

Minulý díl najdete zde


 

LFSHA