23.9.2021 | Svátek má Berta


ROZHLEDNÍK: Tarot - Mince

3.4.2008

Mincové eso
Mincové eso přináší spokojenost, jistotu, bezpečí, dokonalost, dary, duševní obohacení, vnímavost a zlepšení zdraví. Máme spolehlivého ochránce.
Jak už napovídá barva, těžiště výkladu leží v oblasti peněz. Je tu zlato, bohatství, blahobyt, dědictví, příležitost v práci, dobrý plat a prestiž. Jen musíme mít na paměti, že nic není bez rizika.

****
Obrácená karta s sebou nese ztráty, chamtivost, nedostatek inteligence, plýtvání, lstivost a úplatky. Majetek nepřináší štěstí, materiální výhody jsou na škodu.

****
Významy:
1) všeobecný význam: počátek štěstí
2) mantický význam: dědictví, dary, úspory, atd.; uskutečnění, spokojenost
3) krajina: úrodná, vysoko položená
4) kámen: topas
5) rostliny: fialka, melisa, citronovník
6) zvířata: velké ptactvo
7) vůně: galbanum
8) nemoci: choroby ledvin a dělohy, cukrová úplavice, poruchy v močení, houser

 

LSFHA - tarot - mince 1

Mincová dvojka
Mincová dvojka je listem plným paradoxů.
K positivním stránkám této karty patří radost, rozptýlení, harmonická změna, hravost a přirozená radost. Z finančního hlediska tu je zisk, schopnost vyrovnat se s několika situacemi nebo obchodními transakcemi najednou a obratnost. V kladení otázek jsme úspěšní, máme kolem sebe mnoho skrytých vnějších vlivů, jichž můžeme využít ke svému výraznému prospěchu.
Negativními aspekty jsou těžkosti, nesnáze a překážky. Čeká nás nějaká novinka nebo zpráva, může jít o korespondenci nikoli nejpříjemnější.
Ovšem obtížný úkol zvládneme s žonglérskou bravurou, i když se tu pracuje jen s málo stabilními prvky. K řešení problémů přistupujeme s veselostí a radostí.

****
Obrácená karta znamená předstírání, falešnou radost, těžkosti, předstírané štěstí, mnoho odpovědnosti, nepořádek a přehnanou radost. Věc, kterou jsme rozehráli, může někdo snadno přerušit.
Jsou tu i literární schopnosti a úmysly, které vyústí v literární práci - spis nebo rukopis.

****
Významy:
1) všeobecný význam: protiklad počátku štěstí
2) mantický význam: obtíže v investicích; korespondence nepříjemného obsahu
3) krajina: úrodná, vysoko položená
4) kámen: topas
5) rostliny: fialka, melisa, citronovník
6) zvířata: velké ptactvo
7) vůně: galbanum
8) nemoci: choroby ledvin a dělohy, cukrová úplavice, poruchy v močení, houser

Mincová trojka
Mincová trojka znamená umění, múzy, nadání, talent, obchodní zdatnost, praktické schopnosti, manuální práci, mistrovství, uměleckou dovednost, ušlechtilost, čest, dokonalost a šlechtictví. Budeme mít úspěch, dosáhneme vysokého postavení, uznání a povýšení, úspěšně složíme zkoušky. Krize končí, nastává vzestup, rozkvět. Dále je tu narození, objev, slovutnost a věhlas.
Vstupujeme do nového životního období s novými úkoly, jsme ve finále hledání trvalých vztahů k blízkému okolí. Dosáhli jsme pokroku v duchovní oblasti, v duševním růstu, pokročili jsme na cestě k zasvěcení.

****
Obrácená karta s sebou nese malichernost, slabost, prostřednost, lenost, nepořádek, špatnou kvalitu, finanční problémy a přehnanou kritiku. Děláme chyby, které pramení z naší ješitnosti a z nedostatku zkušeností, získáváme peníze na úkor dobra.
Tato karta varuje před možnou prostředností, ale učení přináší do života světlo.

****
Významy:
1) všeobecný význam: uskutečnění počátku štěstí
2) mantický význam: malý obnos; narození, objev, slovutnost
3) krajina: úrodná, vysoko položená
4) kámen: topas
5) rostliny: fialka, melisa, citronovník
6) zvířata: velké ptactvo
7) vůně: galbanum
8) nemoci: choroby ledvin a dělohy, cukrová úplavice, poruchy v močení, houser

Mincová čtyřka
Mincová čtyřka má přehnanou potřebu jistoty a neschopnost spolupráce. Vyniká nenasytností, lakotou, láskou k penězům, malodušností, nedostatkem moudrosti a velkodušnosti, hrabivostí a pečlivě střeženým majetkem (viz Harpagon). Lpíme na sledu přízemního dění, lákají nás materiální činnosti, milujeme hmotnou prosperitu.
Mincová čtyřka obviňuje lakomé a kritizuje povrchnost.

****
Obrácená karta s sebou nese malichernost, pedantství, odklady, zpoždění, přerušení vztahů, obchodní nestabilnost, ztráty v obchodě a materiální nezdary.
Existuje odpor, který je třeba překonávat.

****
Významy:
1) všeobecný význam: protiklad majetnosti
2) mantický význam: ztráty; dědictví pro chudého
3) krajina: horské povodí
4) kámen: jaspis
5) rostliny: narda indická, myrha
6) zvířata: ryby mořské
7) vůně: pryšec
8) nemoci: zlomeniny koleně, krevní a nervové choroby, otoky lýtek, křeče

Mincová pětka
Mincová pětka je kartou krizí, strádání a nejistoty.
Přináší těžkosti, chudobu, ztrátu domova či majetku, neštěstí, materiální starosti, nouzi, muka, chyby, omyly a zármutek.
Opustíme-li staré a zdánlivě klidné zázemí, najdeme nové myšlenky, ideje a nové zdroje inspirace.

****
Obrácená karta s sebou nese nepořádek, trosky, hroucení, starosti, slzy, zklamání, chaos, rozpad, marnotratnost, nemorálnost a zbytečné deprese.
Na věci nic nemění, že nás může potkat hojnost a přebytek. Skryté poklady a možnosti můžeme najít jen v sobě.

****
Významy:
1) všeobecný význam: opozice ztráty
2) mantický význam: zisk vyrovnávající ztrátu; myšlenka, inspirace, idea, shoda
3) krajina: horské povodí
4) kámen: jaspis
5) rostliny: narda indická, myrha
6) zvířata: ryby mořské
7) vůně: pryšec
8) nemoci: zlomeniny koleně, krevní a nervové choroby, otoky lýtek, křeče

Mincová šestka
Mincová šestka přináší dary, zisk, příjmy, prémie, nečekaný profit, velkodušnost, štědrost a spokojenost. Rozvíjí smysl pro společenství, tolerantnost a ochotu pomáhat. Má vlastní stupně priorit a vlastní styl života.
Zdůrazňuje vyčkávání na správný okamžik. Žádoucí je vzájemná podpora i pomoc, porozumění a přání úspěchu sobě i ostatním.

****
Obrácená karta s sebou nese závist, řevnivost, nepřejícnost, egocentrismus, podezírání, žárlivost, podlost, nejistotu, nepořádek, skoupost, zištnost a hrabivost. Nepotěší nás ani klamné iluse a silné kolísání duše. Nezískáme důvěru v zítřek, budeme zklamáni v materiálních příjmech, které může skončit až potápěním se v dluzích.

****
Významy:
1) všeobecný význam: uskutečnění opozice majetnosti
2) mantický význam: úpadek; zničené naděje a touhy
3) krajina: horské povodí
4) kámen: jaspis
5) rostliny: narda indická, myrha
6) zvířata: ryby mořské
7) vůně: pryšec
8) nemoci: zlomeniny koleně, krevní a nervové choroby, otoky lýtek, křeče

Mincová sedmička
Mincová sedmička není zcela jednoznačná. Přináší peníze, hádky, spory, marnění energie, neadekvátní výsledky, riziko úpadku, ale i bezúhonnost, nevinnost, velký talent, růst, zdraví, úspěch a majetek. Těhotenství, lidské snažení a mnoho práce se dá zařadit mezi positivní i negativní aspekty, dle okolností..
Nesmíme čekat náhlé zázraky a úspěch v honbě za krátkými penězi, ale spíše se připravit na dlouhý vývoj. Trvalý, leč neukvapený růst žádá klid, čas a trpělivost při zrání, snaha o křečovité urychlení povede jen k debaklu.

****
Obrácená karta s sebou nese bezstarostnost, netrpělivost, nedůvěru, neklid, bezohlednost, plané řeči, starosti finančního rázu a ztrátu času. Měli bychom si dát pozor na špatné obchody a být opatrní při půjčování peněz.
Tato karta nám radí, abychom se zbavili strachu před změnami.

****
Významy:
1) všeobecný význam: úspěch
2) mantický význam: bohatství, štěstí; spekulace, koupě
3) krajina: vrchy, vysoce položená místa
4) kámen: sardonyx
5) rostliny: jasmín, vrbina, psí zub
6) zvířata: drobní zpěvní ptáci
7) vůně: mastix
8) nemoci: zánět plic, pohrudnice a požebernice, katar průdušek, astma, tuberkulóza, choroby nervů a rukou

 

LSFHA - tarot - mince 2

Mincová osmička
Mincová sedmička je kartou učně.
Přináší práci, zakázky, rozkaz, poslání, pověření, pochvalu, dovednost, umíněnost, zvídavost, zdatnost, obratnost, skromnost, inteligenci, osobní úsilí a sílu vůle. Pohybujeme se v oblasti umění nebo řemesla.
Očekává nás vyučování, začátek slibného záměru, dlouhodobé zadání, přijetí nového místa, nových úkolů, nové oblasti poznání. Nejedná se však o nic velkého, jde jen o menší finance, o práci asistenta nebo o učně přijatého na smlouvu.

****
Obrácená karta s sebou nese ctižádost, ješitnost, lichvu, touhu po zisku, intriky, klam, sklony k podvodu, vydírání, lačnost, lakotu, dovednou lstivost a rafinovanost, faleš, nenávist, úzkost a falešné ambice. Čeká nás ztráta času, zklamání a zmařené snahy.
Varuje před starostmi o nepodstatné věci, zatímco budeme přehlížet základní rozměry životního zadání, a před snahou, o co nejrychlejší zbohatnutí.

****
Významy:
1) všeobecný význam: částečný úspěch
2) mantický význam: ztráta peněz v okamžiku, kdy mají být nabyty; dílo, situace
3) krajina: vrchy, vysoce položená místa
4) kámen: sardonyx
5) rostliny: jasmín, vrbina, psí zub
6) zvířata: drobní zpěvní ptáci
7) vůně: mastix
8) nemoci: zánět plic, pohrudnice a požebernice, katar průdušek, astma, tuberkulóza, choroby nervů a rukou

Mincová devítka
Mincová devítka je vyloženě šťastná karta..
Přináší nám velkou a neočekávanou výhru, šťastné události, tučný úlovek, úspěšné obchody, výnosné místo, zisk, prosperitu, úspěch a životní seberealizaci.
Dále tu je uznání, ohodnocení díla, naplněný talent, chytrost, jistota, opatrnost, bezpečnost, vkus a zdravý egoista. Bude se nám dařit při skládání zkoušek.

****
Obrácená karta překazí naše plány. Nese s sebou nesmyslný plán, podvod, klamání, zklamání, kriminalitu, ničení, lstivost, potměšilost, nedostatečnou opatrnost a nedůvěru. Problémy přinesou i konflikty s úřady. Hrozí nám ztráta přátel nebo části majetku.

****
Významy:
1) všeobecný význam: rovnováha
2) mantický význam: trvalé vlastnictví; jistota, rozšafnost, soudnost
3) krajina: vrchy, vysoce položená místa
4) kámen: sardonyx
5) rostliny: jasmín, vrbina, psí zub
6) zvířata: drobní zpěvní ptáci
7) vůně: mastix
8) nemoci: zánět plic, pohrudnice a požebernice, katar průdušek, astma, tuberkulóza, choroby nervů a rukou

Mincová desítka
Mincová desítka přináší zisk, bezpečnost, stabilitu v obchodu, klid v rodině, duchovní potřeby, niterné zájmy a bohatství myšlenek a poznatků. Bohatství bude hmotné i nehmotné.
Dále tu je domovina, archív, domácnost, a dokumenty. Peníze užijeme i pro nehmotné účely a rozšíříme si duchovní obzor.

****
Obrácená karta s sebou nese rodinné neštěstí, ztrátu na majetku, ztracenou prestiž, vloupání, krádež, karban, špatné počasí, bezesné noci, velké riziko a nebezpečí.
Náladu nám může zlepšit náhoda, nečekaný důchod, věno a dary.

****
Významy:
1) všeobecný význam: nejistota ve vlastnictví
2) mantický význam: velký úspěch, ale i velké ústupky; rodinné záležitosti, bydliště
3) krajina: horská jezera, ledovce
4) kámen: nejednoznačné - přechod do oblasti živlu Vody
5) rostliny: nejednoznačné - přechod do oblasti živlu Vody
6) zvířata: nejednoznačné - přechod do oblasti živlu Vody
7) vůně: nejednoznačné - přechod do oblasti živlu Vody
8) nemoci: komplikace se nemocemi souvztažnými s 1, 2, 3 pohárů

Páže mincí
Mincové páže je tmavovlasé dítě, posel, vyslanec. Má zkoumavou mysl a dobré nápady a ideje. Je pilný, laskavý, šlechetný a předvídavý. V případě ženy, jde o dámu s ženskými vlastnostmi, nedůslednou v akcích.
Dále tu jsou novinky, nové myšlenky, solidní nabídky, dobrý obchod, nový úkol, studium, koncentrace, uvažování, správa a administrativa. Sníme s otevřenýma očima. Máme vyhlídky na smyslné zážitky, na peníze a na zajímavou existenci.

****
Po obrácení karty se z něj stal rebel, který má rád pohodlí a okázalost, marnotratný povaleč. Vystavuje se na odiv, chová se extravagantně, bezmyšlenkovitě, vzpurně a nelogicky. Často je slepý k faktům.
Hrozí nám i špatné zprávy, nevalné myšlenky, marnotratnost a luxus.

****
Významy:
1) všeobecný význam: dítě
2) mantický význam: vyslanec, dopis; pilnost, studium, vzdělání
3) krajina: horská jezera, ledovce
4) kámen: nejednoznačné - přechod do oblasti živlu Vody
5) rostliny: nejednoznačné - přechod do oblasti živlu Vody
6) zvířata: nejednoznačné - přechod do oblasti živlu Vody
7) vůně: nejednoznačné - přechod do oblasti živlu Vody
8) nemoci: komplikace se nemocemi souvztažnými s 1, 2, 3 pohárů


Rytíř mincí
Mincový rytíř je tmavovlasý mladík, cizinec, kompetentní vůdce, spolehlivý manažer, užitečný a duchaplný pracovník, který se dokáže ovládat. Vyznává trvalé hodnoty, které jsou tvořeny pílí, vytrvalostí a houževnatostí. Dovede dotáhnout své představy až do konce. Má smysl pro realitu a pro hledání nových cest a cit pro vhodnou chvíli. Je odpovědný, počestný, trpělivý a silný.
Dále tu je příjem nebo výdej peněz, hmatatelné výsledky, solidní obchody, výnosnost a činorodé úsilí. Máme vyhlídky na úspěch, ale půjde o cestu malých kroků.

****
Po obrácení karty se z něj stal člověk lenivý, netečný, hrabivý, úzkoprsý, ješitný, domýšlivý, lehkomyslný, zbabělý a nedbalý. Vyniká stupidností, netrpělivostí, neodpovědností, podezíravostí a celkovou ochablostí. Vede život bez smyslu pro účel.
Nepotěší nás ani boj, zápasy, spory a nepořádek.

****
Významy:
1) všeobecný význam: jinoch
2) mantický význam: cizinec, příchod; úslužnost, zodpovědnost, prospěch
3) krajina: vrchy, vysoce položená místa
4) kámen: sardonyx
5) rostliny: jasmín, vrbina, psí zub
6) zvířata: drobní zpěvní ptáci
7) vůně: mastix
8) nemoci: zánět plic, pohrudnice a požebernice, katar průdušek, astma, tuberkulóza, choroby nervů a rukou

 

LSFHA - tarot - mince 3

Královna mincí
Mincová královna je tmavá žena, umělkyně, někdy diferentní, jindy nepřátelská, skrývá nějaké tajemství, má ambice a intuici. Je bohatá, inteligentní, talentovaná, ctnostná, velkodušná, rozšafná, vážná, laskavá, šlechetná, věrná a spolehlivá. Má smysl pro přírodu. Ráda si užívá života a zábav.
Dále tu je bezpečí, svoboda, hojnost, nadbytek, sláva, mír, zdraví, komfort, rodinný krb. Čeká nás tvrdá práce, úspěchu můžeme dosáhnout v zemědělství.

****
Po obrácení karty se z ní stala žena nudná, servilní, nedbalá, zlá a krutá. Intelektuálně není příliš zdatná, ale mechanicky zvládne všechno. Podřizuje se osudu, nevzbuzuje důvěru, budí strach a zadlužuje se. Cizí jí není ani zlovolnost a dotěrnost.
Nevyhnou se nám ani přerušená přátelství, nevěra, zákazy, překážky, podezření a trampoty.

****
Významy:
1) všeobecný význam: uskutečňující inteligence ženská
2) mantický význam: lhostejná nebo nepřátelská žena; štědrost, zámožnost, jistota, volnost
3) krajina: horské povodí
4) kámen: jaspis
5) rostliny: narda indická, myrha
6) zvířata: ryby mořské
7) vůně: pryšec
8) nemoci: zlomeniny koleně, krevní a nervové choroby, otoky lýtek, křeče


Král mincí
Mincový král je ženatý muž, tmavý, inteligentní muž s dobrým charakterem, věrný přítel, zkušený vůdce, dobrý obchodník a romantik. Dokáže trpělivě čekat. Má smysl pro hmotné hodnoty, pro realitu, majetek a jistoty, odvahu, praktický rozum a schopnosti ve finanční sféře. Je podnikavý v obchodě, vtělená zkušenost, spolehlivý, stálý, trpělivý, odvážný a pilný.
Má smysl pro vhodnou chvíli, cit pro uskutečnitelné a představivost. Dokáže snít.

****
Po obrácení karty se z něj stal neřestný člověk, hrubý, prudký, krutý, vzteklý a závistivý. Objevuje se u něj výrazná slabost, zvrácené choutky, špatné úmysly, patolízalství, korupční vlastnosti, lstivost, úskočnost, stupidita, poslušnost, nevíra, neohrabanost, prostopášnost, lačnost a hrabivost.
Hrozí nám zlo, ať už ve formě skrytého nebo zjevného nebezpečí.

****
Významy:
1) všeobecný význam: uskutečňující inteligence mužská
2) mantický význam: lhostejný nebo nepřátelský muž; udatnost, matematika, intelektuální způsobilost
3) krajina: úrodná, vysoko položená
4) kámen: topas
5) rostliny: fialka, melisa, citronovník
6) zvířata: velké ptactvo
7) vůně: galbanum
8) nemoci: choroby ledvin a dělohy, cukrová úplavice, poruchy v močení, houser

Další fotky najdete zde...

LFSHA



Kolo štěstí se sebamedem: Vytočte si kosmetiku pro celou rodinu!
Kolo štěstí se sebamedem: Vytočte si kosmetiku pro celou rodinu!

Celý týden hrajeme o 400 hodnotných cen a slevy na kosmetiku značek sebamed, sebamed PRO! a sebamed Baby. Vytočte si i vy na kole štěstí kompletní...