19.9.2021 | Svátek má Zita


ROZHLEDNÍK: Tarot (4) - IV. Císař a V. Velekněz

2.1.2008

IV. Císař

Císař, král, panovník, vládce hmotného světa, mudrc
Na obrázku vidíme muže sedícího na trůně se zlatou korunou na hlavě a symbolem moci v ruce (žezlo, meč, štít-erb, apod.).
Jde o jednoznačně pozitivní kartu. Symbolizuje muže, který všechno ví, jde svou cestou a odpovídá za své činy. Představuje velkou osobnost - vůdce s autoritou, vyšší inteligencí, silnou vůlí a přesvědčovacími schopnostmi. Může poskytnou ochranu, pochopení, zkušenost, trpělivost a spravedlnost.
V této kartě se dá najít pomoc, moc, touha po jistotě a sázení na ni. Rozhodně je tu schopnost realizovat vlastní ideje. Pragmatické jednání a snaha o perfekcionismus však mohou přerůst až v touhu po úspěchu za každou cenu a chladný kalkul.
Pod touto kartou si můžeme představit také muže a manžela se všemi svrchu uvedenými klady i potenciálními zápory.

U obráceného listu klady mizí a zůstávají zápory. Najednou je tu despota a tyran, který si počíná panovačně, ale je méně důležitý než se zdá. Jde o muže nezodpovědného, slabého charakteru a neschopného ovládat své emoce.
Dále se tu nachází nepřítel, překážky, nezralost, nedostatek síly, nekompetentnost, násilí a zneužití moci. Je tu zkrátka dost varování, která stojí za zamyšlení.

 

LSFH - tarot - císař 1


Významy a korespondence k Císaři:
1) všeobecný význam: uskutečnění
2) alchymický význam: digesce
3) iniciační význam: aktivní působení od středu k obvodu kruhu podél jeho poloměru
4) mantický význam: veliká osobnost, stabilita, moc, kladná činnost, přízeň, nová akce, podpora
5) rituální kosmologická korespondence: Lev
6) astrologická korespondence: Jupiter
7) božská sféra: obraz kosmického vládce: Vůle; stálé uskutečňování skrytých schopností absolutní bytosti
8) lidská sféra: moc, člověk; schopnost realizovat vlastní ideje
9) přírodní sféra: duch vesmíru, přírodní síly tvořící fluidum
10) idea: Tvořit je zákon.
11) Egyptská geneze: Geb
12) archetyp: otec
13) den v týdnu: čtvrtek
14) rostlinná fysiologie: plod
15) živočišná fysiologie: játra, žíly, plíce, bránice, svaly, boky
16) kámen: safír
17) posvátný strom: bříza
18) rostliny: aloe, len, sezam, třezalka
19) zvíře: slon
20) vůně: aloové dřevo

 

LSFH - tarot - císař 2

 

V. Velekněz

Velekněz, papež, nejvyšší kněz, moudrý stařec, inspirace, Hierofant
Na obrázku bývá vlídný muž, někdy s tiárou na hlavě. Jednou rukou žehná dvěma před ním klečícím postavám. Sedí na trůně jakožto představitel duchovní moci.
Velekněz patří mezi ochranné karty. Při vykládání může být tato karta použita jako symbol muže, na něhož se ptá tazatelka. Výklad je duchovní.
Velekněz představuje souhrn nabytého vědění, odpovědnost a respekt vůči vyššímu universálnímu plánu. Je to přísný, ale laskavý a přátelský muž, který nabízí útočiště a má vůli k hledání nových intelektuálních, filosofických a náboženských pravd. Umí si užívat potěšení a plnost života, podstupovat riziko, ale i být trpělivý a pokorný. Dokáže odpouštět. Je to nositel znalostí, víry, náboženství, morálky a povinností.
Varuje před touhou po moci, po jistotách, výdělku a úspěchu. Naopak radí ovládnout svou smyslnost a naučit se klást otázky, které sahají za rámec našeho praktického života.


Po obrácení karty se z něj stává bezmocná, slabá a zranitelná, ale pyšná osoba (i když nemá na co) vyznačující se nedostatkem víry, nemístnou štědrostí a velkorysostí a přehnaným či nekritickým přátelstvím. Je neústupný, neschopný pochopit názory ostatních, fanatický a netolerantní.
Tento list varuje před pověrčivostí a falešnými duchovními vůdci.

 

LSFH - tarot - velekněz 1

 

Významy a korespondence k Veleknězi:
21) všeobecný význam: inspirace, vnuknutí
22) alchymický význam: destilace; sůl filosofů, všeobecný magnetismus, kvintesence
23) iniciační význam: zákony tvoření a bytí; poznání, systém
24) mantický význam: učení, znamení, kněz a všichni rádci, inspirace, chápání, zákon, symbolismus, náboženství, filosofie
25) rituální kosmologická korespondence: Panna
26) astrologická korespondence: Merkur
27) božská sféra: zrcadlení vůle, universální Inteligence
28) lidská sféra: zrcadlení autority, vnitřní nebo esoterní moc; náboženství, víra
29) přírodní sféra: analogie universálního ducha
30) idea: Je jedna pravda, která má jen zdánlivě dvojí tvář, podle toho, jak je člověkem přijímána.
31) Egyptská geneze: Thovt nebo Hermes
32) archetyp: světec
33) den v týdnu: sobota
34) rostlinná fysiologie: kořen
35) živočišná fysiologie: kosti, zuby, pravé ucho, slezina, močový měchýř
36) kámen: onyx
37) posvátný strom: borovice
38) rostliny: oměj, bolehlav, kmín, tabák
39) zvíře: kozel
40) vůně: síra

Minulý díl najdete zde...

 

LSFH - tarot - velekněz 2

 

 

LSFH


Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!