21.1.2021 | Svátek má Běla


ROZHLEDNÍK: Tarot (3) - II. Velekněžka a III. Císařovna

6.12.2007

Velekněžka
Začneme významem karty velekněžka, či papežka, kněžka, Panna Marie, věda.
Na obrázku bývá žena sedící na trůně, někdy i s papežskou tiárou na hlavě. V rukou drží knihu nebo svitek pergamenu. V některých souborech ji zdobí i křesťanské symboly. V pozadí stojí dva sloupy: černý a bílý. Je to narážka na hlavní pilíře Joachim a Boas starého chrámu v Jeruzalémě. I soubory karet nevycházející z křesťanské symboliky často nějak tyto sloupy naznačují.
Velekněžka patří mezi tři mocné ochranné karty (spolu s Veleknězem a Hvězdou). Pro ženu je to její osobní karta, pro muže představuje ženu, o níž se zajímá.
Jde o moudrou, chytrou a milující ženu, matku. Dokáže vybudovat most od vědomí k nevědomí, využít schopností intuice a probudit smysly.
Přestože přináší lásku, je zároveň i mementem vysoké morálky. Představuje i symbol idejí. Není dobré snažit se přijít na kloub všem tajemstvím, kterými je obklopena.
Po obrácení karty se obrátí i její povaha. Nyní je to egocentrická, dominantní a výjimečně přísná a domýšlivá žena. Vyznačuje se ignorancí, přetvářkou, povrchností a pobožnůstkářstvím. Přichází sem bludy, klamy, pomstychtivost, lenost a pohodlí. Může jít o sféru falešných citů, zrovna tak jako o jejich nedostatek. Ale možná "jen" varuje před skrytou nemocí.

LSFH - tarot velekněžka 1

 

Významy a korespondence k Velekněžce:
1) všeobecný význam: věda
2) alchymický význam: disoluce
3) iniciační význam: vnitřní tvorba, recepce, analýza, skrytá činnost, mystérium sebepoznání
4) mantický význam: lítost, tajemství, žena, matka, příbytek Boha nebo člověka, tazatelka, vzduch
5) rituální kosmologická korespondence: Rak
6) astrologická korespondence: Měsíc
7) božská sféra: odlesk karty prvé - nekonečno se zrcadlí samo v sobě, aby stvořilo bytí
8) lidská sféra: reflexe absolutního člověka - Eva biblické legendy
9) přírodní sféra: příroda jakožto obraz boží
10) idea: Lidské nitro je klíčem ke všem tajemstvím, hmota je athanorem ducha.
11) Egyptská geneze: Isis - ploditelka, zastřený obraz saiský
12) archetyp: panna, resp. "moudrá žena"
13) den v týdnu: pondělí
14) rostlinná fysiologie: listy
15) živočišná fysiologie: mozek, levé oko, u samce levý, u samice pravý bok, střeva, žaludek
16) kámen: křišťál
17) posvátný strom: ořech
18) rostliny: kafrovník, santal bílý, tamaryšek, lípa
19) zvíře: kočka
20) vůně: kafr

LSFH - tarot velekněžka 2

 

Císařovna
Další kartou je císařovna, královna, panovnice, symbol planety Země, Panna Marie, plodnost
Na kartě obvykle můžeme vidět ženu se zlatou korunou a občas i andělskými křídly. V ruce drží erb. Součástí obrazu má být dvanáct hvězd.
Jde o krásnou a vyrovnanou ženu, která vyniká panovnickou rozhodností. Slibuje dovršení cesty či plánu, sňatek, děti a posléze klidný domácí život v milém domově. Povzbuzuje a vyvolává tvořivost umělců a vynalézavost techniků a návrhářů, uvolňuje energii a tvůrčí fantazii, slouží jako zdroj inspirací pro překvapivé nápady. Přináší nové poznatky.
Jde o činorodou kartu. Znamená bohatství a prosperitu, ale i lásku a  plodnost. Je možné dosáhnout vyrovnání přírody lidskou moudrostí. Přesto převažují finanční aspekty (aspoň že v té lepší variantě): finanční zabezpečení, obchod, hojnost až luxus.
Po obrácení karty vstupuje na scénu ženská lstivost a marnivost. Činorodost se změnila ve věčné odkládání a otálení, nerozhodnost, pasivitu a neschopnost koncentrace. Vynechat nemůžeme ani nevěru, povrchnost a úzkost. Spokojený rodinný život tu rozhodně nehrozí, spíše nestálá láska a přehnaná smyslnost.
Upozorňuje nás na to, že si budujeme vzdušné zámky, vytváříme chaotické situace a marníme energii.

LSFH - tarot císařovna 2

 

Významy a korespondence k Císařovně:
1) všeobecný význam: činnost
2) alchymický význam: disoluce
3) iniciační význam: realizace živelných složek
4) mantický význam: plodnost, činnost, iniciativa, klíčení
5) rituální kosmologická korespondence: Rak
6) astrologická korespondence: Země
7) božská sféra: střed mezi božskou dvojností: Hor, jakožto resulát spojení dvou příčinných protikladů, nejvyšší moc vyvážená činnou inteligencí a absolutní moudrostí
8) lidská sféra: všeobecná plodnost Bytostí, Adam - Eva
9) přírodní sféra: činnost přírody jakožto bytí, projev ducha ve hmotě, plození ve všech formách
10) idea: Fyzické bytí předchází mentální skutečnost.
11) Egyptská geneze: Isis - královna - matka
12) archetyp: matka
13) den v týdnu: středa
14) rostlinná fysiologie: kůra, semeno
15) živočišná fysiologie: stehna, chodidla, paže, ruce, jazyk, nervy, šlachy
16) kámen: beryl
17) posvátný strom: oliva
18) rostliny: anýz, heřmánek, jalovec, bez
19) zvíře: opice
20) vůně: mastix

 

LSFH - tarot císařovna 1

 

Minulý díl najdete zde

LFSH


Advantage Consulting, s.r.o.
TECHNOLOG LAKOVNY (35-40.000 Kč)

Advantage Consulting, s.r.o.
Plzeňský kraj
nabízený plat: 35 000 - 40 000 Kč