20.9.2021 | Svátek má Oleg


ROZHLEDNÍK: Tarot (3) - II. Velekněžka a III. Císařovna

6.12.2007

Velekněžka
Začneme významem karty velekněžka, či papežka, kněžka, Panna Marie, věda.
Na obrázku bývá žena sedící na trůně, někdy i s papežskou tiárou na hlavě. V rukou drží knihu nebo svitek pergamenu. V některých souborech ji zdobí i křesťanské symboly. V pozadí stojí dva sloupy: černý a bílý. Je to narážka na hlavní pilíře Joachim a Boas starého chrámu v Jeruzalémě. I soubory karet nevycházející z křesťanské symboliky často nějak tyto sloupy naznačují.
Velekněžka patří mezi tři mocné ochranné karty (spolu s Veleknězem a Hvězdou). Pro ženu je to její osobní karta, pro muže představuje ženu, o níž se zajímá.
Jde o moudrou, chytrou a milující ženu, matku. Dokáže vybudovat most od vědomí k nevědomí, využít schopností intuice a probudit smysly.
Přestože přináší lásku, je zároveň i mementem vysoké morálky. Představuje i symbol idejí. Není dobré snažit se přijít na kloub všem tajemstvím, kterými je obklopena.
Po obrácení karty se obrátí i její povaha. Nyní je to egocentrická, dominantní a výjimečně přísná a domýšlivá žena. Vyznačuje se ignorancí, přetvářkou, povrchností a pobožnůstkářstvím. Přichází sem bludy, klamy, pomstychtivost, lenost a pohodlí. Může jít o sféru falešných citů, zrovna tak jako o jejich nedostatek. Ale možná "jen" varuje před skrytou nemocí.

LSFH - tarot velekněžka 1

 

Významy a korespondence k Velekněžce:
1) všeobecný význam: věda
2) alchymický význam: disoluce
3) iniciační význam: vnitřní tvorba, recepce, analýza, skrytá činnost, mystérium sebepoznání
4) mantický význam: lítost, tajemství, žena, matka, příbytek Boha nebo člověka, tazatelka, vzduch
5) rituální kosmologická korespondence: Rak
6) astrologická korespondence: Měsíc
7) božská sféra: odlesk karty prvé - nekonečno se zrcadlí samo v sobě, aby stvořilo bytí
8) lidská sféra: reflexe absolutního člověka - Eva biblické legendy
9) přírodní sféra: příroda jakožto obraz boží
10) idea: Lidské nitro je klíčem ke všem tajemstvím, hmota je athanorem ducha.
11) Egyptská geneze: Isis - ploditelka, zastřený obraz saiský
12) archetyp: panna, resp. "moudrá žena"
13) den v týdnu: pondělí
14) rostlinná fysiologie: listy
15) živočišná fysiologie: mozek, levé oko, u samce levý, u samice pravý bok, střeva, žaludek
16) kámen: křišťál
17) posvátný strom: ořech
18) rostliny: kafrovník, santal bílý, tamaryšek, lípa
19) zvíře: kočka
20) vůně: kafr

LSFH - tarot velekněžka 2

 

Císařovna
Další kartou je císařovna, královna, panovnice, symbol planety Země, Panna Marie, plodnost
Na kartě obvykle můžeme vidět ženu se zlatou korunou a občas i andělskými křídly. V ruce drží erb. Součástí obrazu má být dvanáct hvězd.
Jde o krásnou a vyrovnanou ženu, která vyniká panovnickou rozhodností. Slibuje dovršení cesty či plánu, sňatek, děti a posléze klidný domácí život v milém domově. Povzbuzuje a vyvolává tvořivost umělců a vynalézavost techniků a návrhářů, uvolňuje energii a tvůrčí fantazii, slouží jako zdroj inspirací pro překvapivé nápady. Přináší nové poznatky.
Jde o činorodou kartu. Znamená bohatství a prosperitu, ale i lásku a  plodnost. Je možné dosáhnout vyrovnání přírody lidskou moudrostí. Přesto převažují finanční aspekty (aspoň že v té lepší variantě): finanční zabezpečení, obchod, hojnost až luxus.
Po obrácení karty vstupuje na scénu ženská lstivost a marnivost. Činorodost se změnila ve věčné odkládání a otálení, nerozhodnost, pasivitu a neschopnost koncentrace. Vynechat nemůžeme ani nevěru, povrchnost a úzkost. Spokojený rodinný život tu rozhodně nehrozí, spíše nestálá láska a přehnaná smyslnost.
Upozorňuje nás na to, že si budujeme vzdušné zámky, vytváříme chaotické situace a marníme energii.

LSFH - tarot císařovna 2

 

Významy a korespondence k Císařovně:
1) všeobecný význam: činnost
2) alchymický význam: disoluce
3) iniciační význam: realizace živelných složek
4) mantický význam: plodnost, činnost, iniciativa, klíčení
5) rituální kosmologická korespondence: Rak
6) astrologická korespondence: Země
7) božská sféra: střed mezi božskou dvojností: Hor, jakožto resulát spojení dvou příčinných protikladů, nejvyšší moc vyvážená činnou inteligencí a absolutní moudrostí
8) lidská sféra: všeobecná plodnost Bytostí, Adam - Eva
9) přírodní sféra: činnost přírody jakožto bytí, projev ducha ve hmotě, plození ve všech formách
10) idea: Fyzické bytí předchází mentální skutečnost.
11) Egyptská geneze: Isis - královna - matka
12) archetyp: matka
13) den v týdnu: středa
14) rostlinná fysiologie: kůra, semeno
15) živočišná fysiologie: stehna, chodidla, paže, ruce, jazyk, nervy, šlachy
16) kámen: beryl
17) posvátný strom: oliva
18) rostliny: anýz, heřmánek, jalovec, bez
19) zvíře: opice
20) vůně: mastix

 

LSFH - tarot císařovna 1

 

Minulý díl najdete zde

LFSHKONTAKT na Liku z redakce Zvířetníku je zde více...
ARCHIV ZVÍŘETNÍKU od února 2010 do prosince 2013 najdete na stránkách Dagmar Ruščákové DeDeník
HLEDÁTE POMOC PRO NALEZENOU VEVERKU?
Vše potřebné zjistíte zde...
Víte, jak správně psát - a to nejen na Zvířetník? Podívejte se do Nápovědníku !