23.9.2021 | Svátek má Berta


ROZHLEDNÍK: Platím, platíš, platíme...

2.4.2008

Takže nejdřív si řekněme, co se vlastně děje, když někomu ze svého účtu posíláte peníze. Vy jste plátce a to, co provádíte, je platba nebo taky úhrada. Bance dáváte příkaz, aby ji provedla - písemně na tiskopisu na přepážce, nebo do sběrného boxu (oboje bývá dost drahé) nebo levněji prostřednictvím tzv. přímého bankovnictví, což znamená telefonicky, mobilem, přes bankomat, přes internet... O potížích s internetem tu nedávno psal FF, jinak si o zásadách pro elektronické bankovnictví můžete přečíst taky tohle...

Váš příkaz se musí dostat do elektronického systému platebního styku vaší banky. Když používáte přímé bankovnictví, tak to jde počítačmo, tj. prakticky hned. Když jste odevzdali papír, musí ho někdo ručně naklofat, v lepším případě nasnímat, to se dělává večer po pracovních hodinách pobočky. Systém vaší banky odečte částku, kterou jste uvedli na příkaze, z vašeho účtu a převede ji na vnitřní účet banky. Někdy se mu láskyplně říká kýbl. Do kýble se sesypou všechny částky všech příkazů všech klientů a odešlou do zúčtovacího centra ČNB.

Nepředstavujte si, prosím, že tam někdo ty miliony vozí v obrněném voze. Každá banka pouze pošle soubory s informacemi o všech platbách, které požaduje provést. V zúčtovacím centru se provede vypořádání. V průběhu tohoto procesu se kontroluje, zda je na účtu banky plátce dostatek peněžních prostředků na krytí každé jednotlivé položky. V kladném případě je platba okamžitě vyrovnána; z účtu banky plátce se peníze odepíší a na účet banky příjemce připíší. Tohle probíhá každý den v několika cyklech, a (pokud mají všechny banky dost peněz, což už dnes mají), tak se všecky příkazy týž den zpracují. Kapacita zúčtovacího centra je až 1,5 milionu plateb za hodinu. Zpracují znamená, že se vytvoří pro každou banku soubory s tím, co jí přišlo (mluvím o úhradách, ale touto cestou jdou třeba i inkasa, platby kartou aj.), a odešlou se. Zase jen elektronicky.

Banka příjemce převezme soubor s příkazy z ČNB. Přišlo jí - no, podle velikosti té které banky - stovky, tisíce, desetitisíce, ba i statisíce plateb. Takže je prožene svým systémem a zaúčtuje na jednotlivé účty příjemců. A je to! Pokud má příjemce účet ve stejné bance jako vy, banka prostě převede požadovanou částku z jednoho účtu na druhý. Nemělo by to trvat déle než jeden den.

A co máte pro úspěch celé akce udělat vy? Hlavní jsou dvě podmínky - mít na účtu peníze a správně podat příkaz. Na to mají banky tiskopisy nebo předepsané postupy v přímém bankovnictví. Neuškodí si je probrat.

To, co použijete (pokud neplatíte složenkou), je příkaz k úhradě. Papírový vyžaduje číslo účtu plátce - tedy číslo vašeho účtu. Máte ho všude možně, třeba na výpisu. Pište pozorně, nebo se platba neprovede (banka kontroluje soulad čísla účtu s vaším jménem (název účtu), případně podpisovým vzorem k němu. Částka a měna … to by mělo být snadné. Číslo účtu příjemce - nejnáročnější úkol! Tohle nesmíte splést, nebo už ty peníze nikdy neuvidíte!!

Tedy můžete svojí banku požádat, aby požádala banku příjemce, aby požádala svého klienta, který omylem vaše peníze dostal - už jen z toho složitého popisu vidíte, jak to asi dopadne. Číslo účtu v tuzemsku (někdy se mu říká bankovní spojení) se skládá 0-6 čísel předčíslí (čili nemusí tam být nic) a 2-10 čísel základní části čísla účtu (čili aspoň dvě čísla). Tyto dvě části by měly být zřetelně oddělené, pak (obvykle za lomítkem) následuje čtyřciferný tzv. kód banky, taky numerický.

Symboly - variabilní, konstantní, specifický. Z hlediska banky jsou nepovinné, takže vyplnit je musíte jen tehdy, když je od vás někdo chce (různé pojišťovny, stavební spořitelny, inkasa atd. Podle těchto symbolů identifikují vás jako plátce, tj. kontrolují, kdo zaplatil a kdo ne). Pokud to není případ vaší platby, nevyplňujte nic. Dříve byly symboly povinné a některé banky od nich svůj systém ještě neosvobodily. Když je od vás banka chce, tak tam prostě něco napište, jde jen o to, že jejich systém si s prázdným políčkem neporadí. Velký úspěch budete mít s číslicí 9. Na druhé straně je fakt, že můžete symboly použít třeba pro svoje účetnictví - uvidíte je na výpisech z účtu a můžete podle nich párovat účetní položky. Počítejte s tím, že symboly jsou numerické, takže písmena se použít nedají.

Textová zpráva, AV pole, informace… tohle pole nemá ustálené jméno, ale na příkazu by mělo být k dispozici (občas ho některá banka se zastaralým systémem nemá). Je to moc príma věc, můžete do něj napsat až 140 znaků (písmen i číslic), cokoliv chcete - objeví se to na výpise (pozor: vám i příjemci platby!). Když za rok hledáte, kolik peněz jste poslali jako příspěvek na útulek, abyste si je mohli odečíst z daní, tak je vyplněný údaj v tomhle poli k nezaplacení.

A teď: lhůty. Když vás to moc netrápí, tak počítejte s tím, že tuzemský převod (peníze z mého účtu na účet příjemce) trvá obvykle tři dny. Ale je to trochu složitější. Na příkazu je pole datum splatnosti. To, co tam vyplníte, je prosím pěkně datum, kdy si přejete, aby vám banka dotyčnou částku odepsala z vašeho účtu. Příkaz musíte doručit včas, aby to stihla (konkrétní hodiny má každá banka jiné). Když to nestihnete, odepíše vám je zítra (tedy pokud není zrovna pátek, přes víkend se platebně nestýkáme :-).

Dále: vaše banka je ze zákona povinna připsat tuto částku na účet banky příjemce (to popsané zúčtování v ČNB) nejpozději následující pracovní den po dni, kdy vám ji odepsala z účtu. A banka příjemce je povinna ji připsat na účet příjemce nejpozději následující pracovní den po dni, kdy ji takto dostala. Takže "splatnost" na složence není datum, které máte napsat na příkaz k platbě!

Pokud zoufale spěcháte, tak se ptejte na prioritní platby (expresní, urgentní … jak tomu kdo říká). Jsou drahé, ale někdy se podaří je stihnout komplet týž den.

Závěr: když dáváte příkaz, představte si sami sebe, jak své bance říkáte, co má udělat:

Moje milá banko, vezmi prosím pozítří (datum splatnosti) z mého účtu (číslo účtu plátce), co mi vedeš (kód banky), pět stovek (částka, měna) a pošli je tý zatracený pojišťovně (číslo účtu příjemce) do Komerčky (kód banky). Napiš k tomu, že to platím já (variabilní symbol ze složenky), ať mě neuháněj, že jsem neplatič, a že to je za pojištění domácnosti (specifický symbol ze složenky).

Hele, do konstantního symbolu nepíšu nic, to mi nepředepsali, tak maj smůlu. Jo a do zprávy pro příjemce napiš: "pojištění bytu 1.2008", ať vidím na výpisu, co tak strašně drahýho jsem platila. Sice bych tam chtěla spíš: "lotrům z pojišťovny" , ale oni by si to na svým výpisu taky přečetli a ještě by mi to třeba zase zdražili. Tady ti to podepisuju (podpis klienta), dneska (datum vystavení), vlastní packou a nazdar!

 

Zana