15.12.2019 | Svátek má Radana, Radan


ROZHLEDNÍK: Astrologický kalendář (24. listopadu – 7. prosince 08)

24.11.2008 7:42

 

24. listopadu

a)      zvěrokruh: střelec

b)      stromokruh: jasan

c)      indiánský zvěrokruh: sova

d)      egyptský zvěrokruh: Usir

e)      karta malé arkány: žezlová sedmička, rytíř žezel

25. listopadu

a)      zvěrokruh: střelec

b)      stromokruh: jasan

c)      indiánský zvěrokruh: sova

d)      egyptský zvěrokruh: Usir

e)      karta malé arkány: žezlová sedmička, rytíř žezel

f)       významný patron: sv. Kateřina Alexandrijská – patronka pařížské university, mladých dívek, panen, manželek, učitelů, studentů a žáků, teologů, teologie a filosofů, universit a knihoven, řečníků, advokátů a notářů, nemocnic, ošetřovatelek, umírajících, všech povolání, která mají co do činění s kolem nebo mořem: kolářů, hrnčířů, mlynářů, přadlen, provazníků, koželuhů, lodníků, kadeřníků, soukeníků, knihtiskařů, obuvníků, švadlen; pomocnice při migréně a bolestech jazyka, při hledání utonulých a v nouzi; ochránkyně polních plodin

26. listopadu

a)      zvěrokruh: střelec

b)      stromokruh: jasan

c)      indiánský zvěrokruh: sova

d)      egyptský zvěrokruh: Anubis

e)      karta malé arkány: žezlová sedmička, rytíř žezel

f)       významný patron: sv. Leonard z Porto Mauricio (Maurizio) – patron lidových misionářů

27. listopadu

a)      zvěrokruh: střelec

b)      stromokruh: jasan

c)      indiánský zvěrokruh: sova

d)      egyptský zvěrokruh: Anubis

e)      karta malé arkány: žezlová sedmička, rytíř žezel

28. listopadu

a)      zvěrokruh: střelec

b)      stromokruh: jasan

c)      indiánský zvěrokruh: sova

d)      egyptský zvěrokruh: Anubis

e)      karta malé arkány: žezlová sedmička, rytíř žezel

29. listopadu

a)      zvěrokruh: střelec

b)      stromokruh: jasan

c)      indiánský zvěrokruh: sova

d)      egyptský zvěrokruh: Anubis

e)      karta malé arkány: žezlová sedmička, rytíř žezel

f)       významný patron: sv. Saturnin (Sernin) z Toulouse – patron Sardinie, Toulouse; pomocník proti bolestem hlavy a závratím, proti moru, proti smrtelné úzkosti, proti soužení s mravenci; přímluvce za dobrou hodinu smrti

30. listopadu

a)      zvěrokruh: střelec

b)      stromokruh: jasan

c)      indiánský zvěrokruh: sova

d)      egyptský zvěrokruh: Anubis

e)      karta malé arkány: žezlová sedmička, rytíř žezel

f)       významný patron: sv. Ondřej – patron sedláků, rybářů, obchodníků s rybami, řezníků, horníků, provazníků, nosič vody a řady zemí: Skotska, Ruska, Španělska, Řecka; pomocník proti dně, bolestem krku, křečím, proti růži; přímluvce za dobrou svatbu

1. prosince

a)      zvěrokruh: střelec

b)      stromokruh: jasan, dle jiné tradice habr

c)      indiánský zvěrokruh: sova

d)      egyptský zvěrokruh: Anubis

e)      karta malé arkány: žezlová sedmička, rytíř žezel

f)       významný patron: sv. Eligius (Eloi, Loy) – patron čeledínů, sedláků, kočích, zlatníků, stříbrotepců, kovářů a podkovářů, kovodělníků, zámečníků, horníků, puškařů, mincmistrů, rytců, hodinářů, kolářů, sedlářů, obchodníků s koňmi, výrobců lamp, košíkářů, nájemců, zvěrolékařů; ochránce koní; pomocník proti nemocem koní

2. prosince

a)      zvěrokruh: střelec

b)      stromokruh: habr

c)      indiánský zvěrokruh: sova

d)      egyptský zvěrokruh: Anubis

e)      karta malé arkány: žezlová osmička, rytíř žezel

3. prosince

a)      zvěrokruh: střelec

b)      stromokruh: habr

c)      indiánský zvěrokruh: sova

d)      egyptský zvěrokruh: Anubis

e)      karta malé arkány: žezlová osmička, rytíř žezel

f)       významný patron: sv. František Xaverský – patron jezuitů, Indie, misionářů, tisku; přímluvce za dobrou hodinku smrti; záštita proti bouři; pomocník proti moru

4. prosince

a)      zvěrokruh: střelec

b)      stromokruh: habr

c)      indiánský zvěrokruh: sova

d)      egyptský zvěrokruh: Anubis

e)      karta malé arkány: žezlová osmička, rytíř žezel

f)       významný patron: sv. Barbora – patronka horníků, dělostřelců, věží, architektů, stavebních dělníků, pokrývačů, zedníků, hrobníků, kloboučníků, kuchařů, řezníků, sedláků, dělostřelectva, pevností, hasičů; ochránkyně dívek, zajatců, proti náhlému úmrtí způsobenému důlními závaly a zásahy dělových koulí; pomocnice proti horečce, moru, umírajících a za dobrou hodinku smrti a v nouzi; záštita proti ohni, bouřce

sv. Osmund – ochránce ochrnutých; pomocník proti bolestem zubů, proti kýle, zlomeninám a šílenství

5. prosince

a)      zvěrokruh: střelec

b)      stromokruh: habr

c)      indiánský zvěrokruh: sova

d)      egyptský zvěrokruh: Anubis

e)      karta malé arkány: žezlová osmička, rytíř žezel

f)       významný patron: sv. Alžběta – patronka pilařů

6. prosince

a)      zvěrokruh: střelec

b)      stromokruh: habr

c)      indiánský zvěrokruh: sova

d)      egyptský zvěrokruh: Anubis

e)      karta malé arkány: žezlová osmička, rytíř žezel

f)       významný patron: sv. Mikuláš z Myrny – patron Ruska, Lotrinska, ministrantů, dětí, panen, poutníků a cestujících, advokátů, soudců, notářů, obchodníků, lékárníků, hostinských, obchodníků s vínem, výrobců a obchodníků s parfémy, lodníků, rybářů, námořníků, vorařů, mlynářů, pekařů, obchodníků se zrním a semeny, řezníků, sládků, lihovarníků, sedláků, tkalců, obchodníků s krajkami a suknem, školáků, kameníků, dělníků v kamenolomech, knihařů, knoflíkářů, svíčkařů, hasičů, zajatců, neprovdaných dívek, majitelů zastaváren,majitelů záložen; přímluvce za šťastnou svatbu, proti nebezpečí vody a na moři; pomocník ke znovuzískání ukradených předmětů, proti zlodějům; útočiště v nouzi

7. prosince

a)      zvěrokruh: střelec

b)      stromokruh: habr

c)      indiánský zvěrokruh: sova

d)      egyptský zvěrokruh: Anubis

e)      karta malé arkány: žezlová osmička, rytíř žezel

f)       významný patron: sv. Ambrož – patron Milána a Bologne, včelařů a voskařů; ochránce včel, domácích zvířat

LA


DÁRKY PRO BABIČKU: Potěšte ji pod vánočním stromkem něčím originálním
DÁRKY PRO BABIČKU: Potěšte ji pod vánočním stromkem něčím originálním

Ještě vám chybí dárek pro milovanou babičku a přemýšlíte, co jí nadělit pod stromeček? Připravili jsme pro vás malou inspiraci.