Neviditelný pes

ROZHLEDNÍK: Astrologický kalendář (1. – 14. září 08)

1.9.2008

 
Máte pocit, že jste dneska vjeli zadkem do manéže? Čeká vás nějaká významná zkouška? Nebo jen hledáte všelijaká znamení vážící se k významným dnům vašeho života? Co takhle na chviličku opustit mantinely všedních dní a podívat se, kdo nebo co vévodí dnu, který vás zajímá!
Astrologický kalendář je seriál, jehož autorkou je LA, která ho průběžně vytváří. Bude vycházet každé druhé pondělí jako třetí (druhý) článek na stránce, bude tedy doplňovat obvyklou nabídku článků na Zvířetníku. Vzhledem k tomu, že jde o něco úplně nového, přivítáme (já i LA) vaše ohlasy, připomínky i dotazy.
Doufám, že náš nový kalendář přiláká vaši pozornost a přestože se nedá očekávat, že by nás díky němu zasáhlo mystično, poučit se z něj dá.
Přeji vám hezké počtení:))
Dede
1. září
a)      zvěrokruh: panna
b)      stromokruh: borovice
c)      indiánský zvěrokruh: medvěd
d)      egyptský zvěrokruh: Toth
e)      karta malé arkány: mečová sedmička, rytíř mečů
f)       významný patron: sv. Verena ze Zurzachu – patronka farských hospodyní, rybářů, lodníků mlynářů, chudých a lidí v nouzi; přímluvkyně za požehnání dětí
2. září
a)      zvěrokruh: panna
b)      stromokruh: borovice
c)      indiánský zvěrokruh: medvěd
d)      egyptský zvěrokruh: Toth
e)      karta malé arkány: mečová osmička, rytíř mečů
f)       významný patron: sv. Agricola z Avignonu – patron Avignonu; záštita proti neštěstí vůbec, jmenovitě proti moru; přímluvce za dobré počasí a déšť
sv. Nonnosus – pomocník proti obtížím ve škole; přímluvce proti nedostatku
sv. Wolfsinda – pomocnice proti očním chorobám a nemocem vůbec
3. září
a)      zvěrokruh: panna
b)      stromokruh: vrba, dle jiné tradice borovice
c)      indiánský zvěrokruh: medvěd
d)      egyptský zvěrokruh: Toth
e)      karta malé arkány: mečová osmička, rytíř mečů
f)       významný patron: sv. Bazilika (Basilika) – patronka kojících matek; pomocnice proti omrzlinám
sv. Remakl (Rimagilus) – patron Arden; pomocník proti neplodnosti žen
sv. Řehoř I. Veliký – patron dolů, zedníků, knoflíkářů, zpěváků, hudebníků, studentů, sborového a chorálního zpěvu; pomocník proti dně a moru
4. září
a)      zvěrokruh: panna
b)      stromokruh: vrba
c)      indiánský zvěrokruh: medvěd
d)      egyptský zvěrokruh: Toth
e)      karta malé arkány: mečová osmička, rytíř mečů
f)       významný patron: sv. Ida (Itha) z Herzfeldu – pomocnice těhotných žen
sv. Marin z Rimini – patron San Marina
sv. Suitberg (Sudbert, Swidbert, Swithbert) – pomocník proti bolestem v krku
5. září
a)      zvěrokruh: panna
b)      stromokruh: vrba
c)      indiánský zvěrokruh: medvěd
d)      egyptský zvěrokruh: Toth
e)      karta malé arkány: mečová osmička, rytíř mečů
6. září
a)      zvěrokruh: panna
b)      stromokruh: vrba
c)      indiánský zvěrokruh: medvěd
d)      egyptský zvěrokruh: Toth
e)      karta malé arkány: mečová osmička, rytíř mečů
f)       významný patron: sv. Magnus (Maginold, Magnoald) – patron dobytka a alpské oblasti; pomocník proti hadímu uštknutí, proti očním chorobám; ochránce proti myším a krysám, červům a obtížnému hmyzu
7. září
a)      zvěrokruh: panna
b)      stromokruh: vrba
c)      indiánský zvěrokruh: medvěd
d)      egyptský zvěrokruh: Toth
e)      karta malé arkány: mečová osmička, rytíř mečů
f)       významný patron: sv. Gratus Aostský –pomocník proti škodlivému hmyzu
sv. Regina – patronka tesařů; pomocnice proti svrabu a venerickým chorobám
8. září
a)      zvěrokruh: panna
b)      stromokruh: vrba
c)      indiánský zvěrokruh: medvěd
d)      egyptský zvěrokruh: Toth
e)      karta malé arkány: mečová osmička, rytíř mečů
f)       významný patron: sv. Hadrián – patron Lisabonu, vojáků, sládků, kovářů, poslů vězeňských dozorců; pomocník proti moru (Lisabon), proti manželské neplodnosti; ochránce proti náhlé smrti
Panna Marie – patronka křesťanů, biskupství Cáchy a mnoha dalších míst, v nich se potřební utíkají pod Marii ochranu, krom toho patronka hostinských, kuchařů, kožešníků, soukeníků, hrnčířů, lodníků, perníkářů, tkalců hedvábí, octářů; záštita proti bouři a blesku; pomocnice v každé nouzi
sv. Petr Claver – patron černošských misií, misijních sester sv. Petra Clavera a lidí žijících v otroctví
9. září
a)      zvěrokruh: panna
b)      stromokruh: vrba
c)      indiánský zvěrokruh: medvěd
d)      egyptský zvěrokruh: Toth
e)      karta malé arkány: mečová osmička, rytíř mečů
f)       významný patron: sv. Beatus (Blažený) – pomocník proti moru, proti rakovině
10. září
a)      zvěrokruh: panna
b)      stromokruh: vrba
c)      indiánský zvěrokruh: medvěd
d)      egyptský zvěrokruh: Toth
e)      karta malé arkány: mečová osmička, rytíř mečů
f)       významný patron: sv. Mikuláš Tolentinský – patron Bavor, Říma, Benátek, Janova, Antverp, Córdoby, Limy, Tolentina; přímluvce za umírající, za duše v očistci, za svobodu, za bratrství chuďasů a za denní chléb; pomocník matek a novorozenců
sv. Teodard (Dodart) z Tongern-Maastrichtu – patron obuvníků, dobytka
11. září
a)      zvěrokruh: panna
b)      stromokruh: vrba
c)      indiánský zvěrokruh: medvěd
d)      egyptský zvěrokruh: Toth
e)      karta malé arkány: mečová osmička, rytíř mečů
12. září
a)      zvěrokruh: panna
b)      stromokruh: vrba
c)      indiánský zvěrokruh: medvěd
d)      egyptský zvěrokruh: Toth
e)      karta malé arkány: mečová devítka, rytíř mečů
f)       významný patron: sv. Guido (Wido) z Anderlechtu – patron sedláků, čeledínů, kostelníků, zvoníků, obchodníků, vozků, poutníků; pomocník proti dobytčímu moru, proti úplavici; ochránce dobytka, zvláště koní
sv. Maximin Trevírský – ochránce proti křivé přísaze, proti nebezpečí na moři; záštita proti dešti
13. září
a)      zvěrokruh: panna
b)      stromokruh: lípa, dle jiné tradice vrba
c)      indiánský zvěrokruh: medvěd
d)      egyptský zvěrokruh: Toth
e)      karta malé arkány: mečová devítka, rytíř mečů
f)       významný patron: sv. Jan Zlatoústý – patron kazatelů; pomocník proti padoucnici
sv. Maurilius Angerský – patron Angers, rybářů, zahradníků; pomocník proti nebezpečí vody a záplav
         sv. Tobiáš – patron hrobařů
14. září
a)      zvěrokruh: panna
b)      stromokruh: lípa
c)      indiánský zvěrokruh: medvěd
d)      egyptský zvěrokruh: Toth
e)      karta malé arkány: mečová devítka, rytíř mečů
f)       významný patron: sv. Notburga Ebenská – patronka služek, sedláků, konce práce; pomocnice pro šťastný porod, při chorobách dobytka; přímluvkyně při všech nouzích v zemědělství
LA


zpět na článek