Neviditelný pes

PSI: Projekt PES 2011 aneb aby kdo hledá, také našel...

27.11.2006

Účastníci projektu se proto obracejí na všechny, kdo chtějí pomoci psům v útulcích a přispět svým sponzorským darem k vybavení útulkům, které se přihlásily do projektu. Jejich seznam je uveden na druhé straně letáku. Ze seznamu si sami vyberete a určíte útulek, kterému přispějete na zakoupení dotovaného čtecího zařízení nebo mikročipů pro bezprizorná zvířata. Vánoce v útulku

Hodnotu daru můžete odečíst od daňového základu.

Jak můžete pomoci?

Poskytněte věcný sponzorský dar - čtecí zařízení Datamars Mini MAX II nebo mikročipy Needle Kit - útulku, který si sami vyberete. Zaplatíte pouze 3/4 ceny čtecího zařízení, zbývající 1/4 uhradí provozovatel Národního registru majitelů zvířat. Hodnotu sponzorského daru můžete odečíst ve svém daňovém přiznání.

1. Čtecí zařízení Datamars MiniMAX II

Váš sponzorský dar = 3/4 ceny: 3874,- Kč

(plná cena 5.165,- Kč)

2. Mikročipy Needle Kit

Váš sponzorský dar: 117,- Kč/ ks (minimálně 2 ks, cena je včetně evidenčního poplatku do Národního registru majitelů zvířat)

Jak poskytnout věcný dar:

Pokud chcete poskytnout věcný sponzorský dar, vyberte si ze seznamu útulků. Poté zašlete e-mail na adresu info@narodniregistr.cz nebo zatelefonujte na tel. 602 611 053 a napište nebo sdělte operátorovi název útulku, kterému chcete dar poskytnout. Operátor Národního registru vás bude obratem kontaktovat.

E-mailem obdržíte fakturu na úhradu dotované ceny čtecího zařízení nebo mikročipů. Jakmile bude faktura uhrazena, předáme čtecí zařízení nebo mikročipy útulku. Vy od nás poštou obdržíte originál daňového dokladu a potvrzení od útulku o převzetí sponzorského daru. Toto potvrzení slouží jako doklad o poskytnutí sponzorského daru, který přiložíte k vašemu daňovému přiznání.

Seznam dárců bude uveřejněn na www.narodniregistr.cz a v chovatelských časopisech.

Útulky, které naléhavě potřebují vaši pomoc a podporu:

(Většina útulků ze seznamu již má zajištěné čtecí zařízení, vítané jsou proto především mikročipy. Jejich potřeba se v jednotlivých útulcích pohybuje v řádu desítek až stovek ročně!)

1. Útulek pro psy - Služby Blansko, s. r. o.
2. Psí útulek Bouchalka, Buštěhrad
3. Útulek pro psy Český Krumlov
4. Městský útulek pro toulavá a opuštěná zvířata Děčín
5. Útulek pro opuštěná zvířata Jimlín
6. Městský útulek pro psy Kralupy nad Vltavou
7. Domov naděje Krupka a psí útulek Libčeves
8. Psí domov Lukavice
9. Psí útulek Mariánské Lázně
11. Útulek pro psy - Město Nymburk
12. Útulek pro psy LOZ Olomouc
13. OS Podbrdsko - okr. Praha Západ
14. Útlek pro opuštěné a týrané psy Praha - Komořany
15. Útulek pro nalezené psy, Statutární město Ostrava
16. Útulek Bety Ostrov
17. útulek DAR, Světec
18. Útulek pro opuštěné psy Tábor
19. Útulek pro opuštěné a zatoulané psy Trutnov
20. Útulek pro opuštěná zvířata, LOZ Třebíč
21. Psinec města Turnova
22. Útulek pro zvířata v nouzi Vršava (Zlín)
23. Psí útulek Žamberk

Pomoc můžete nabídnout i dalším útulkům, které dosud nejsou uvedeny na seznamu - pro informaci kontaktujte operátory Národního registru na tel. 602 611 053 nebo e-mailem: info@narodniregistr.cz

O projektu "PES 2011"

Pro současné chovatele a majitele psů je jedním z důležitých časových horizontů "budoucnosti" rok 2011, kdy bude podle nařízení EU nutno označovat psy výhradně mikročipy. Tento legislativní požadavek se dotkne desetitisíců chovatelů a více než miliónu majitelů psů i v České republice. Zvláště chovatelské kluby se na něj tedy musí připravovat už nyní. Vždyť dnes narození a zapisovaní psi budou za pět let ještě stále aktivní v chovu i na mezinárodních výstavách, jezdit se svými majiteli na dovolenou a podléhat místní evidenční povinnosti. Další fáze pětiletého projektu budou postupně představovány.

Markéta Císařovská


zpět na článek