Neviditelný pes

PŘÍRODA: Pinky - středisko pro záchranu veverky obecné

20.3.2008

Ještě delší dobu totéž, ale mnohem podrobněji, zveřejňuji na svém webu Veveřáci (http://veveraci.bloudil.cz). Protože jsem o životě divokých veverek napsala i knížku, stal se můj web postupně neoficiálním "kontaktním" místem pro řadu lidí, kteří v minulých letech našli veverčí mládě vypadlé z hnízda a jimž můj web jako první padl do oka, když do internetového vyhledavače napsali slovo "veverka" nebo "veverčí mládě". Všem jsem v mezích svých možností pomohla radou a často i konkrétněji. Mojžíšová - záchranná stanice Pinky

Již před časem mě napadlo, zda svou poradenskou činnost "nezoficiálnit", tedy zda (i proto, že žiji "na samotě u lesa") nevybudovat záchrannou stanici pro nalezené veverky, která by mláďata toho zdravotně schopná připravila k návratu do přírody a ta trvale hendikepovaná nechala v důstojných podmínkách dožít. Jedna taková stanice již sice řadu let v ČR existuje (Hanička pana Krátkého v Mimoni), vzhledem k možnostem - i věku - provozovatele je ale trvale přeplněná. Sám pan Krátký mě navíc v uplynulých letech opakovaně přemlouval, zda bych si takovou záchrannou stanici nechtěla zřídit, aby jeho práce měla svého pokračovatele.

Protože zřízení nové samostatné záchranné stanice je ale administrativně náročné, přemýšlela jsem, jak co nejjednodušeji svou představu uskutečnit. Řešení bylo nakonec velmi jednoduché - Luboš Vaněk ze zavedené a celostátně známé záchranné stanice v Pátku u Poděbrad mi umožnil, abych veveří záchrannou stanici provozovala pod jeho záštitou. Výsledkem je vznik STŘEDISKA PRO ZÁCHRANU VEVERKY OBECNÉ, které funguje od letošního roku. S názvem tohoto střediska jsem neměla žádný problém - je pojmenováno po divoké veverce PINKY, kterou už šest let pozoruji a která mě naučila většinu toho, co o veverkách vím.

Náplň práce veveří záchranné stanice PINKY je jednoduchá - dokrmit a uzdravit nalezená veverčí mláďata a připravit je k vypuštění do přírody tak, aby měla co největší šanci na přežití. Ty veverky, jejichž zdravotní stav vypuštění neumožní, zde samozřejmě dostanou v prostorných voliérách možnost šťastného dožití.

Důvod mého dnešního textu je jednoduchý. Nežádám o žádné finanční příspěvky, ale jen o pomoc při informování o existenci této specializované záchranné stanice. Můžete-li jakkoli dát o PINKY vědět (třeba mailem všem svým známým), učiňte tak prosím. Máte-li například své vlastní internetové stránky, nejsnáze pomůžete trvalým umístěním veveřího "reklamního" banneru (je k prohlédnutí jako doprovod tohoto článku).

Záchranná stanice má samozřejmě své jednoduché internetové stránky, které nabízejí základní informaci o náplni její práce (a kontakty). Tuto stránku najdete na adrese http://veveratka.cz. Banner komukoli ráda zašlu mailem nebo je volně ke stažení na této webové adrese.

Mohu vám závěrem slíbit, že nad chodem celé stanice, zejména nad kvalitou do venkovních voliér dodávané stravy, bude každodenně pečlivě dohlížet ten nejpřísnější degustér, sedmiletá divoká veverčí prapraprababička (a čerstvá únorová maminka) Pinky.

Děkuji.

Kateřina Mojžíšová


zpět na článek