21.9.2021 | Svátek má Matouš


AUSTRÁLIE: Ukradená země.

8.6.2021

Klokánie je s geologického hlediska nejstarší kontinent na světě. Nejstarší tak, že jeho ohromná území, zvláště v jeho západní části, jsou geologicky nedotčena po více jak 3 miliardy let. Takže australský kontinent není rájem pouze pro rostliny které zde rostou od třetihor, vačnatce a donedávna i domorodce, ale od nedávna i pro geology, kteří zde nalezli nejstarší minerál na světě, zrnko zirkonu 4.4 miliardy let staré.

Dnes bych se rád zaměřil na australské domorodce, jejich problematický původ a také na lidskou špatnost, hamižnost a bezcharakternost.

O původu australských domorodců se vedou ve vědeckých kruzích vášnivé debaty. Již v úvodu jsem se zmínil, že donedávna byl kontinent rájem i pro domorodce. Tím jsem myslel donedávna v měřítku geologickém, doby než do tohoto ráje doby kamenné zavítal před zhruba 250 lety bílý muž.

Poslední genetické testy opět rozvířily nepříliš klidnou hladinu našich znalostí australské historie. Těmito testy se ukázalo, že původními a nejstaršími obyvateli klokaního kontinentu byli ostrované ze severu s geny Denisovanů, bratranců Neandertálců. Příchod těchto lidí mezi klokany se dosud nepodařilo přesně určit a udává se, že se udál mezi 45 000 – 100 000 lety. To podle toho, kterého zdroje, prosím (viz osídlování Země). Pokud se tak stalo, tak datum, kdy Homo sapiens sapiens vyrazil ze své kolébky v Africe před 72 000 lety, by bylo asi přinejmenším podivné. Ještě podivnější by však bylo, aby jen rychle proběhl Asií a hned si to a na poprvé namířil do Austrálie a potom začal zalidňovat Evropu a Asii (viz zde). Tito první lidé mezi klokany byli po desítky tisíc let pohodoví lidé, kteří byli před zhruba 4000 lety téměř vybiti agresivními přivandrovalci z Ceylonu, nyní Srí Lanky a západní Indonésie se zcela odlišným genofondem (viz zde).

Tito agresivní přivandrovalci jsou předkové nynějších aboridžinců – domorodců. Přivezli sebou nové Pama-Nyungan, tedy jazyky, a jiné technologie výroby kamenných nástrojů, odlišné zvyky i jídelníček. Takže většinu galerií prehistorických maleb na skalách vytvořili ostrované, jen ty „mladé“, od 2000 let před Kristem až doposud, mohly přidávat nežádoucí invazivní druhy odněkud ze západní Indonésie či Sri Lanky.

Ostatně, jak se říká, Boží mlýny melou pomalu ale jistě. To, co před 4000 lety provedli přivandrovalci odněkud ze západní Indonésie či Srí Lanky původním obyvatelům, se nakonec stalo i jim, když na klokaní kontinent přibyl zhruba před 250 lety bílý muž, a v mnoha případech se „úspěšně“ křížil s těmito přivandrovalci, a o tom, jak se „zasloužil“ o jejich ovládnutí a v mnoha případech i o dokonalou devastaci prostředí, se raději taktně zmiňovat nebudu.

Po úspěšné decimaci a morální devastaci těchto domorodých obyvatel bílým mužem za prvních 200 let, šel tento „do sebe“, nasypal si popel na hlavu a posledních 50 – 75 let „zvýhodňuje“ jedince domorodého původu tak, že podpora cikánské menšiny v české kotlince je proti tomu jen slabým odvarem. A to nejen plnokrevné aboriginy, ale i ty smíšené s bílým mužem, a tak jedinci může v žilách kolovat jen 1/128 domorodé krve. Tento může být blonďatý a modrooký, či pihovaný a zrzavý, avšak tento se zde také kvalifikuje jako „domorodec“, co se zmiňovaných výhod týče.

Politický nesmysl, kdy jedinci i s pouhou kapkou domorodé krve ve svém krevním oběhu si mohou nárokovat společenské a hlavně ekonomické výhody, o kterých se bílému muži ani nesní, k harmonickému soužití ve společnosti příliš neprospívá. Tento status je natolik lákavý, že i někteří „nedomorodci“, tedy běloši, se hlásí jako potomci dávných domorodců a tak ze sebe dělají míšence, i když nejsou.

Jeden zářný příklad amorálnosti a špatnosti je v Klokánii známý spisovatel Bruce Pascoe. Tento v roce 1947 narozený běloch ze sebe záměrně „udělal“ částečného domorodce tím, že bez jakéhokoliv důkazu prohlásil, že má vzdálené domorodé předky, i když je prokazatelně „Cornish“, tedy jeho předkové jsou z britského Cornwallu. Co se mu však nedá upřít, je umění přesvědčivého žvanění a propagace smyšlenek, bez jakéhokoliv důkazu, a jejich sepsání do knih. Jedno z jeho fantaskních tvrzení je to, že australští domorodci už před mnoha tisíci lety žili ve „městech“ o tisících obyvatel, zaobírali se chovem domácího zvířectva a pěstováním užitkových plodin. Navíc, titul jedné z jeho knih, „Dark Emu“ je pro skutečné místní domorodce krajně urážlivý a odporný, v jejich řeči a kultuře vyjadřuje totiž tím nejhrubším způsobem sexuální interakci mezi mužem a ženou. Neomalenost Bruceho Pascoeho zašla tak daleko, že se ozvali sami domorodci, ti 100%, v buši tropické Arnhemské zemi žijící.

Lidé, v místním jazyku „yolngu“ veřejně odsuzují „domorodého historika“ Bruceho Pascoeho. Jejich starší kmene, Terry Yumbulul, řekl: „Náš lid vyžaduje plné vyšetření osoby Bruce Pascoe a jeho tvrzení o jeho domorodém původu a z toho plynoucích finančních výhod jemu a jeho různým podnikům. Jeho domorodý původ nelze ověřit ani dokázat.“

Vypadá to na to, že Bruce Pascoe svým žvaněním i psaním se trochu přepočítal a hluboce se dotkl skutečných domorodců, kteří jeho bláboly rázně odsuzují. Už jen způsob, jakým své výmysly Bruce Pascoe veřejně podal, odporuje tradiční domorodé formě diskuze. Ta se zpravidla odehrává v intimním kruhu domorodého kmene, kterého se problém týká. Bruce Pascoe tak barbarsky pošlapal tradiční domorodou spiritualitu, která je svatá a společná všem domorodým kmenům v Austrálii.Narodilo se vám miminko? Zahrajte si s Pampers o ubrousky New Baby
Narodilo se vám miminko? Zahrajte si s Pampers o ubrousky New Baby

Pampers New Baby jsou dětské vlhčené ubrousky určené pro citlivou pokožku, bez alkoholu, parfemace a s neutrálním pH. Jsou tak ideální od prvního...