27.11.2022 | Svátek má Xenie


ROZCESTNÍK: Výpravy Nighta a Yody do Bad Muskau

1.11.2022

Už třikrát jsme navštívili největší park v anglickém stylu v kontinentální Evropě. Leží na březích řeky Nisy – část parku je dnes německá, část polská. Zámecký areál v Bad Muskau (Mužakov) s parkem je památkou UNESCO.

Bad Muskau, léto 2020

I česká stopa by se našla…

V patnáctém století panství patřilo Biberštejnům (jejich erbovní červené jelení parohy zůstaly ve znaku města). Muskau patřilo k hornolužickému markrabství, jež bylo součástí zemí Koruny české až do roku 1635, kdy bylo spolu s Horní i Dolní Lužicí předáno saskému kurfiřtovi Janu Jiřímu I. a stalo se součástí Saského kurfiřtství.

Bad Muskau, podzim 2022

Park jsme prochodili po cestách a cestičkách na obou březích řeky za nevlídného počasí v prosinci 2018, v létě 2020 a na podzim 2022.

Bad Muskau s Yodou, podzim 2022

A tak máme fotky zimní, letní i podzimní… a možná dojde někdy i na jaro. Nemáme to z Liberce až tak daleko – necelé dvě hodiny autem.

Bad Muskau s Nightem, prosinec 2018

Bad Muskau, léto 2020

Bad Muskau, podzim 2022

Pokud máte pocit, že jsou u vody nízké elektrické ohradníky, vidíte dobře. Je to boj proti bobrům… chutnají jim vzácné stromy v arboretu.

Foto: Xerxovi. Klikněte do kteréhokoli obrázku v textu a podívejte se do fotogalerie.

Xerxová Neviditelný pes