20.10.2021 | Svátek má Vendelín


AUSTRÁLIE: Krokem jarým do zářné budoucnosti.

22.12.2020

Terra australis incognita, tedy Austrálie či Klokánie je po Antarktidě nejřidčeji osídleným kontinentem. On to vlastně je takový vele-ostrov obklopený oceány. Na západě Indickým, na jihu Jižním, na východě Pacifikem a na severu, kde se ke Klokánii blíží ostrovy Indonésie, to jsou moře Timorské, Arafurské a Korálové.

Většina obyvatel žije kolem pobřeží výše zmíněných vod. Vnitrozemí, kde se převážně nachází pouště, se hustota obyvatel na 1 km čtvereční limitně blíží nule. Zato se zde však nachází soukromé dobytčí farmy o rozlohách menších evropských států, jako Belgie a nebo Švýcarsko. Na příklad Newcastle Waters Station v Severním teritoriu má rozlohu pouhých 10 353 km čtverečních, na kterých chová stádo hovězích bifteků o 45 000 hlavách.

Pomýlený majitel, Consolidated Pastoral Company (CPC), s jinými pomýlenými, Sun Cable Singapoore, se dohodli a rozhodli, že na pouhých zhruba 15 % rozlohy farmy, 12 000 ha (120 km2), zřídí solární elektrárnu, jejíž výkon o 10 gigawatech bude exportovat do Sigapuru káblem 4500 km dlouhým (odkaz https://www.suncable.sg/ ) Toto by mělo pokrýt 20 % spotřeby singapurské elektřiny. Jaké budou energetické ztráty v tak dlouhatánském káblu a následných bateriích, se neodvažuju odhadnout.

Po ukončení analýzy vlivu tohoto projektu na prostředí by se vše mělo v roce 2023 rozjet. Ovšem nikdo, neví jak bude ovlivněno počasí a nebo podzemní voda pod rozlohou 12 000 ha, kde bude stín pod panely. O místně rostoucích pouštních rostlinách a místní fauně raději ani nemluvit. Geoforming a nebo geoinženýring takového rozsahu, zplanýrovat a vyčistit 120 km čtverečních, nikdo ještě nezkoušel a nikdo tak neví, jak vysoce negativní bude výsledný vliv na prostředí.

(jen pro představu klikněte sem)

Zde jde o rozhodnutí čistě politické. Je vědecky dokázané, že vyrábět elektřinu obnovitelnými zdroji je nejen podstatně dražší, ale i pro prostředí daleko škodlivější. Spotřeba energie a materiálů k výrobě, výstavbě a zprovoznění solární a nebo větrné elektrárny zatíží prostředí několikanásobně více, než kdyby byla pořízena konvenční tepelná elektrárna o stejném výkonu. Zrovna tak i údržba celého „ekologického“ zařízení, aby fungovalo tak, jak bylo navrženo, zatěžuje prostředí různými emisemi. Když se podíváme na finanční efekt, tak jen životnost takové solární a nebo větrné elektrárny je 20 let oproti 40 rokům konvenční tepelné elektrárny, jejíž pořizovací cena na daný výkon byla méně než poloviční, zrovna tak bylo její výrobou, výstavbou a zprovozněním zatíženo i prostředí zhruba jen z poloviny.

Nejlépe jak pro ochranu prostředí, tak i nízké náklady pořizovací i provozní nám ze všeho vychází elektrárny nukleární. Na druhém místě se umisťují elektrárny tepelné na fosilní paliva a na konci jsou elektrárny na obnovitelné zdroje. Zde nepočítám existující hydro-elektrárny a tepelné - geotermální elektrárny.

Tepelné elektrárny na fosilní paliva vydechují po celou dobu svého života do atmosféry škodlivé emise, avšak jejich pořízení zatěžuje prostředí o více než polovinu méně, než pořízení elektrárny na obnovitelné zdroje stejného výkonu. Takže suma sumárum tepelné elektrárny na fosilní paliva po 40 letech své životnosti včetně pořizovací hodnoty zatíží prostředí i peněženky provozovatelů podstatně méně než elektrárny „ekologické“, u kterých je vysoká cena jak provozní, tak i pořizovací, s odpovídajícím negativním dopadem na prostředí, zvlášť ve fázi výroby solárních panelů, baterií, větrníků a veškerého příslušenství.

Další bomba obrovského zatížení prostředí nastane na konci životnosti elektrárny. Zatím co klasické, tepelné, na fosilní paliva, již úspěšně umíme téměř celé recyklovat, dosud není jasné, co s nepoužitelnými solárními panely, bateriemi a sklolaminátovými lopatkami elektráren větrných. Zde se jeví recyklace velice nejasně a nebude-li možná, tak zlikvidování takového obrovského množství odpadu se jeví jako katastrofa pro prostředí.

Solární elektrárna firmy Sun Cable by měla být zřízena nedaleko jezera Woods v Severním teritoriu, které dovede v létě v době cyklonů, monsunů a záplav zvětšit svoji rozlohu až na 1000 km čtverečních.

Odkaz zde:

https://www.abc.net.au/news/rural/2020-10-20/newcastle-waters-station-nt-set-for-worlds-biggest-solar-farm/12785256

Psáno 23/10/2020.Koupání je legrace. Zvlášť, když voda šumí, bublá a je barevná
Koupání je legrace. Zvlášť, když voda šumí, bublá a je barevná

Večerní hygiena je důležitá. A co teprve u dětí, které přes den nemyslí na to, že se nemají umazat. Jak zařídit, aby se děti do vany těšily a vy...


KONTAKT na Liku z redakce Zvířetníku je zde více...
ARCHIV ZVÍŘETNÍKU od února 2010 do prosince 2013 najdete na stránkách Dagmar Ruščákové DeDeník
HLEDÁTE POMOC PRO NALEZENOU VEVERKU?
Vše potřebné zjistíte zde...
Víte, jak správně psát - a to nejen na Zvířetník? Podívejte se do Nápovědníku !